Rekreacja

REKREACJA   2019

sport

Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie – 38 625 zł.

 1. Wojewódzki Turniej Bocci Kielce, 16 .04.2019,  w kwocie   5 150 zł
 2. Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym Kielce, 10.09.2019, w kwocie 4 120 zł.
 3. Wojewódzkie Biegi Przełąjowe Tokarnia – Skansen, 16.09.2019 w kwocie 7 210 zł
 4. Wojewódzki Turniej w Boccia Kielce 08.10.2019, w kwocie 4.635,- zł.
 5. Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym Busko Zdrój 18.11.2019,  w kwocie  3.090,- zł.
 6. Ogólnopolskie Zawody Narciarskie Białka Tatrzańska 12 – 15.12.2019. w  kwocie 14.420,- zł.

 

Wojewódzki Turniej Boccia. Kielce dnia 16.04.2019.

Głównym organizatorem zawodów był : Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  w Warszawie współorganizatorem  Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Zawody zostały dofinansowane ze Środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałka woj. Świętokrzyskiego

Zawody odbyły się na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach  Do Wojewódzkiego Turnieju Bocci zgłosiło się 259 uczestników z 35 jednostek z trzech województw Świętokrzyskiego, Małopolskiego i Mazowieckiego:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Słoneczna Kielce
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Krzemionkowa
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gnojna
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Ostałówek
 • Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Kielce
 • Kielecki Dom pod Fontanną Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okrzei Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłątaja Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Opatów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym
 • Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zielna Skarżysko Kamienna
 • Powiatowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
 • Dom Pomocy Społecznej z Gnojna
 • Dom Pomocy Społecznej Łagiewniki
 • Dom Pomocy Społecznej Pińczów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Tarnowska Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej Betania Miechów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Sporna Skarżysko Kamienna
 • Dom Pomocy Społecznej im. Antoniego Kempińskiego ul. Jagiellońska II Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska Kielce
 • Fundacja Więź Pokoleń Dom Seniora Aktywni Razem ul. Peryferyjna Kielce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Busko Zdrój
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Jagiellońska Kielce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Złote Serce Pińczów
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Grzecznarowskiego Radom
 • Uczniowski Klub Sportowy Antila ul. Grzecznarowskiego Radom
 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna Skarżysko Kamienna
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Zielonki
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy z Miechowa
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ul. Chęcińska Kielce

Turniej zakończył się wynikiem w poszczególnych grupach:

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

I    miejsce    Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Kielce

II   miejsce    WTZ Ostałówek

III   miejsce   WTZ ul. Krzemionkowa Kielce

 

Środowiskowe Domy Samopomocy:

I    miejsce    ŚDS Podkońce

II   miejsce    ŚDS Zrecze Duże

III  miejsce    ŚDS u. Miodowa Kielce

 

Domy Pomocy Społecznej:

I    miejsce    DPS Łagiewniki

II   miejsce    DPS ul. Żeromskiego Kielce

III  miejsce    DPS ul. Tarnowska Kielce

 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze:

I   miejsce     UKS Antila Radom

II  miejsce     SOSW ul. Grzecznarowkiego Radom

III miejsce     SOSW ul. Jagiellońska Kielce

 

Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze:

I   miejsce     OREW  Miechów

II  miejsce     OREW Zielonki

III miejsce     ZPEW Skarżysko Kamienna

 

 

Zawodnicy za miejsca 1 – 3 otrzymali puchary i medale, ufundowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.


REKREACJA   2017

sport

Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie – 41 500 zł.

 1. Wojewódzki Turniej Bocci Kielce, 24 .04.2018,  w kwocie   6 000 zł
 2. Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym Kielce, 7.06.2018, w kwocie 4 500 zł.
 3. Wojewódzkie Biegi Przełąjowe Tokarnia – Skansen, 10.09.2018 w kwocie 7 500 zł
 4. Wojewódzki Turniej w Boccia Kielce 10.10.2017, w kwocie 5.150,- zł.
 5. Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym Busko Zdrój 20.11.2017,  w kwocie  3.131,- zł.
 6. Ogólnopolskie Zawody Narciarskie Białka Tatrzańska 9 – 12.12.2017. w  kwocie 14.420,- zł.

 


WOJEWÓDZKIE  BIEGI PRZEŁAJOWE  TOKARNIA  10.09.2018.

W dniu 10.09.2018, na trasach wytyczonych na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Skansenie w Tokarni odbyły się tradycyjne Wojewódzkie Biegi Przełajowe.

W zawodach uczestniczyło 225 osób z rożnymi rodzajami niepełnosprawności.

Głównym organizatorem zawodów, było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, na zlecenie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie.

Celem zawodów jest propagowanie biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej i ocena stopnia jej realizacji, integracja różnych grup niepełnosprawnych oraz rywalizacja sportowa między zawodnikami.

Zawody zostały przeprowadzone na dystansie 400 m i 800 m z podziałem na kategorię kobiecą i męską w grupach wiekowych: 7 – 12 lat, 13 – 16 lat, 17- 21 lat i powyżej, z dysfunkcją: narząd ruchu, upośledzenie intelektualne, słabosłyszący i niesłyszący, wg. orzeczeń: w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Do zawodów zgłosiło się 17 jednostek z trzech woj.: Świętokrzyskie, Mazowieckie i Małopolskie

 • Dom Pomocy Społecznej Pińczów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Tarnowska Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okrzei Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłątaja Kielce
 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Busko Zdrój
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Radom
 • Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy Jałowęsy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kryształowa Kielce
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul. Karczówkowska Kielce
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Miechów
 • Zespól Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Skarżysko Kamienna
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Belno

 

Zawodnicy zostali podzieleni na 30 grup, wg zgłoszonych kategorii.

Każdy zawodnik po ukończeniu biegu został nagradzany pamiątkowym medalem, Wszystkie jednostki zostały wyróżnione dyplomami.

Zawody zostały sfinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego woj. Świętokrzyskiego


Wojewódzkie Zawody Boccia. Kielce dnia 09.10.2018.

Głównym organizatorem zawodów był : Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  w Warszawie współorganizatorem  Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Zawody zostały dofinansowane ze Środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałka woj. Świętokrzyskiego

Zawody odbyły się na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach  Do Wojewódzkiego Turnieju Bocci zgłosiło się 205 uczestników z 36 jednostek z trzech województw: Świętokrzyskiego, Małopolskiego i Mazowieckiego:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Słoneczna Kielce
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Krzemionkowa Kielce
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Belno
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Ostałówek
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Platanowa Borkowice
 • Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okrzei Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłątaja Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Orzeszkowa Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka
 • Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zielna Skarżysko Kamienna
 • Powiatowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
 • Dom Pomocy Społecznej Łagiewniki
 • Dom Pomocy Społecznej Pińczów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Tarnowska Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej Betania Miechów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Sporna Skarżysko Kamienna
 • Dom Pomocy Społecznej Zgórsko
 • Dom Pomocy Społecznej im. Antoniego Kempińskiego ul. Jagiellońska II Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska Kielce
 • Fundacja Więź Pokoleń Dom Seniora Aktywni Razem ul. Peryferyjna Kielce
 • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona Kielce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jałowęsy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Jagiellońska Kielce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Złote Serce Pinczów
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Grzecznarowskiego Radom
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul. Karczówkowska Kielce
 • Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Borkowice
 • Uczniowski Klub Sportowy Antila ul. Grzecznarowskiego Radom
 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna Skarżysko Kamienna
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy z Miechowa
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ul. Chęcińska Kielce

Turniej zakończył się wynikiem w poszczególnych grupach:

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

I    miejsce    WTZ Borkowice

II   miejsce    WTZ ul. Słoneczna Kielce

III   miejsce   WTZ Ostałówek

Środowiskowe Domy Samopomocy:

I    miejsce     ŚDS ul. Miodowa Kielce

II   miejsce    ŚDS Brudzów

III  miejsce    ŚDS Podkańce

Domy Pomocy Społecznej:

I    miejsce    DPS Łagiewniki

II   miejsce    DPS Pińczów

III  miejsce    DPS Betania Miechów

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze:

I   miejsce     SOSW  ul. Grzecznarowkiego Radom

II  miejsce     SOSW ul. Jagiellońska Kielce

III miejsce     UKS Antila Radom

Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze:

I   miejsce      OREW Miechów

II  miejsce      ZPEW Skarżysko Kamienna

III miejsce     OREW ul. Chęcińska Kielce

Zawodnicy za miejsca 1 – 3 otrzymali puchary i medale, ufundowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 


Wojewódzkie Zawody Tenisa Stołowym, odbyły się w Kielcach  w dniu   08.06.2018

Głównym organizatorem zawodów był : Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  w Warszawie współorganizatorem  Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Zawody zostały dofinansowane ze Środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałka woj. Świętokrzyskiego

Zawody odbyły się na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach  Do Wojewódzkich Zawodów w Tenisie Stołowym zgłosiło się 115 uczestników z 17 jednostek z dwóch województw Świętokrzyskiego i Mazowieckiego:

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Kielce ul. Kołłątaja
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Kielce ul. Miodowa
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Kielce ul. Okrzei
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym
 • Dom Pomocy Społecznej Łagiewniki
 • Dom Pomocy z Wierzbicy
 • Dom Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego ul. Jagiellońska Kielce
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Bidzinach
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Opatów
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Belno
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Busko Zdrój
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Jagiellońska Kielce
 • Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Borkowicach
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul. Karczówkowska Kielce
 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Skarżysko Kamienna

Celem zawodów jest promowanie tenisa stołowego.

Z roku na rok widać, że poziom gry w tenisa stołowego jest coraz wyższy w Ośrodkach, WTZ, ŚDS, DPS a sama gra staje się pomału wyczynowa.

Zawody w poszczególnych grupach zakończył się:

1 grupa –  chłopcy – narząd ruchu upośledzenie intelektualne – 16 zawodników. System pucharowy

I miejsce –  Partyga Jacek – DPS Wierzbica

II miejsce – Jeż Dariusz – ŚDS ul. Miodowa Kielce

III miejsce – Krzeszowski Paweł – WTZ Bidziny

 

2 grupa – chłopcy – narząd ruchu, upośledzenie intelektualne  – 16 zawodników system  pucharowy

I miejsce –  Wrona Adrian – ŚDS ul. Miodowa Kielce

II miejsce –  Rogowski Stefan – DPS Łagiewniki

III miejsce – Kaczmarski Piotr – WTZ Opatów

 

3 grupa –  chłopcy – upośledzenie intelektualne w stopniu umiarkowanym  – 16 zawodników system pucharowy

I miejsce –  Kusiński Julian – DPS Łagiewniki

II miejsce –  Kaczmarczyk Zbigniew – DPS Łagiewniki

III miejsce –  Dziarmaga Marcin – ŚDS ul. Miodowa Kielce

 

4 grupa – dziewczęta – upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym  – 3 zawodniczek systemem każdy z każdym

I miejsce – Krawczyk Jolanta – ŚDS ul. Okrzei Kielce

II miejsce – Kozłowska Anna – ŚDS ul. Kołłątaja Kielce

III miejsce – Brzoza Anna – ŚDS ul. Kołłątaja Kielce

 

5 grupa –  chłopców – upośledzenie intelektualne w stopniu umiarkowanym – 10 zawodników system pucharowy

I miejsce – Rogowski Mateusz – SOSW Busko Zdrój

II miejsce – Sasak Daniel – SOSW ul. Jagiellońska Kielce

III miejsce – Zaraś Mateusz – NSOSW Borkowice

 

6 grupa –  chłopców – upośledzenie intelektualne w stopniu umiarkowanym i lekkim – 12 zawodników  system pucharowy

I miejsce – Szlufik Mateusz – SOSW Busko Zdrój

II miejsce – Wzięch Przemysław – NSOSW Borkowice

III miejsce – Gierak Jakub – SOSW ul. Jagiellońska Kielce

 

7 grupa – dziewczęta – upośledzenie intelektualne w stopniu umiarkowanym  – 15 zawodników system pucharowy

I miejsce – Dąbrowska Magda – SOSW ul. Warszawska Kielce

II miejsce –  Bęben Paulina – SOSW ul. Warszawska Kielce

III miejsce – Charczuk Iwona – WTZ Belno

Zawodnicy w poszczególnych grupach za zajęcie miejsc I-III otrzymali puchary.

Turniej został sfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałka woj. Świętokrzyskiego.


Wojewódzki Turniej Boccia. Kielce dnia 24.04.2018.

Głównym organizatorem zawodów był : Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  w Warszawie współorganizatorem  Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Zawody zostały dofinansowane ze Środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałka woj. Świętokrzyskiego

Zawody odbyły się na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach  Do Wojewódzkiego Turnieju Bocci zgłosiło się 258 uczestników z 46 jednostek z trzech województw Świętokrzyskiego, Małopolskiego i Mazowieckiego:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Słoneczna Kielce
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Maratońska Kielce
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gnojna
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Belno
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Ostałówek
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Platanowa Borkowice
 • Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Kielce
 • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej Styków
 • Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okrzei Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłątaja Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Orzeszkowa Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Opatów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym
 • Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zielna Skarżysko Kamienna
 • Powiatowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
 • Dom Pomocy Społecznej z Gnojna
 • Dom Pomocy Społecznej Łagiewniki
 • Dom Pomocy Społecznej Pińczów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Tarnowska Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej Betania Miechów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Sporna Skarżysko Kamienna
 • Dom Pomocy Społecznej Wierzbica
 • Dom Pomocy Społecznej Zgórsko
 • Dom Pomocy Społecznej im. Antoniego Kempińskiego ul. Jagiellońska II Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska Kielce
 • Fundacja Więź Pokoleń Dom Seniora Aktywni Razem ul. Peryferyjna Kielce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Kryształowa Kielce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Busko Zdrój
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Warszawska Kielce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Jagiellońska Kielce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Złote Serce Pinczów
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Grzecznarowskiego Radom
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul. Karczówkowska Kielce
 • Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Borkowice
 • Uczniowski Klub Sportowy Antila ul. Grzecznarowskiego Radom
 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna Skarżysko Kamienna
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Zielonki
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy z Miechowa
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ul. Chęcińska Kielce

W otwarciu Wojewódzkiego Turnieju w Boccia uczestniczyli: Pan Andrzej Michalski Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pan Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr.1 Ryszard Mańko. Gospodarze Turnieju.

Turniej zakończył się wynikiem w poszczególnych grupach:

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

I    miejsce    WTZ Radom

II   miejsce    WTZ Borkowice

III   miejsce   WTZ Ostałówek

 

Środowiskowe Domy Samopomocy:

I    miejsce    DŚDS Skarżysko Kamienna

II   miejsce    ŚDS Zrecze Duże

III  miejsce    ŚDS Jedlanka

 

Domy Pomocy Społecznej:

I    miejsce    DPS Pińczów

II   miejsce    DPS ul. Tarnowska Kielce

III  miejsce    DPS Łagiewniki

 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze:

I   miejsce     SOSW  ul. Grzecznarowkiego Radom

II  miejsce     UKS Antila Radom

III miejsce     SOSW ul. Jagiellońska Kielce

 

Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze:

I   miejsce     ZPEW Skarżysko Kamienna

II  miejsce     OREW Miechów

III miejsce OREW ul. Chęcińska Kielce

Zawodnicy za miejsca 1 – 3 otrzymali puchary i medale, ufundowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

REKREACJA   2017

min-sportu MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

 

                Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie – 39.040,- zł.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym   środków Ministerstwa Sportu  i Turystyki.

1.  Wojewódzkie Zawody Boccia Kielce, 25 .04.2017,  w kwocie   5.150,- zł.

2.  Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym Kielce, 8.06.2017, w kwocie 4. 635,- zł.

3.  Wojewódzkie Biegi Przełąjowe Tokarnia – Skansen, 11.09.2017 w kwocie 7.725,-

4.  Wojewódzki Turniej w Boccia Kielce 10.10.2017, w kwocie 5.150,- zł.

5.  Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym Busko Zdrój 20.11.2017,  w kwocie  3.131,- zł.

6. Ogólnopolskie Zawody Narciarskie Białka Tatrzańska 9 – 12.12.2017. w  kwocie 14.420,- zł.


 

     Ogólnopolskie Zawody Narciarskie Białka Tatrzańska 09 – 12.12.2017.

                          W zawodach wystartowało 50 zawodników

Zasadniczym celem organizacji zawodów narciarskich był sprawdzian przed Mistrzostwami Polski w Narciarstwie Zjazdowym, zapoznanie się z warunkami śniegowymi, przypomnienie jazdy z wykorzystaniem tyczek slalomowych, doskonalenie jazdy pod okiem instruktorów oraz udział w Zawodach Slalom gigant. W zawodach wystartowała grupa sportowa z Kielc, Bielska Białej, i Katowic, ponadto członkowie sekcji narciarskiej Pań, Panów i Juniorów.  Zawody odbyły się na stoku stacji w Białce Tatrzańskiej Narciarskiej u Państwa Dziubas na Kaniówce, Zawody przygotowała Szkoła Narciarska pod Krokwią z Zakopanego Krzysztofa Całki.

Warunki Śniegowe bardzo dobre 4 stopnie mrozu stok bardzo dobrze przygotowany. Ustawiono 16 bramek.  Dwa przejazdy. Obsługę lekarska sprawował dr n.med. Jacek Stypuła.

Kierownikiem zawodów był Bogumił Bujak Sędzia Związkowy PZN.

Zawodnicy którzy startowali w zawodach otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zawodnicy za zajęcie 1 – 3 miejsca otrzymują okolicznościowe medale.

Protokół

Ogólnopolskie zawody narciarskie Slalom Gigant.     WYNIKI

Lp Nazwisko i imię I przejazd II przejazd Suma czasów Miejsce
Panie
1 CZAPLARSKA Monika 27:41 25:74 53:15 5
2 BOKSA Ewa 35:18 30:62 1:05,80 11
3 WOTLIŃSKA Małgorzata 28:17 26:65 54:82 6
4 RAK Małgorzata 34:47 37:41 1:11,88 14
5 KUŚMIEREK Marianna 23:15 23:07 46:22 1
6 SKOWERSKA Elżbieta 37:14 33:97 1:111,11 13
7 KLIMCZYK Beata 28:26 29:02 57:28 8
8 BARAN Anna DSF
9 CIEŃ Maria 40:83 38:40 1:19,23 15
10 KACZMARCZYK Anna 38:11 DSQ
11 WITKOWSKA Agnieszka 33:54 33:37 1:06:91 12
12 DAWIEC Anna 23:73 22:69 46:42 2
13 GRZYBEK Teresa 29:49 26:30 55:79 7
14 KOWALIK Ewelina DSF
15 NOWACKA Izabela 33:68 31:55 1:05:23 10
16 TUTAJ Monika 26:52 25:02 51:54 3
17 WOTLIŃSKA Kamila DSQ
18 SZWARC Edyta 41:89 DSQ
19 DĄBROWSKA Weronika DSQ
20 WOTLIŃSKA Katarzyna 27:51 24:89 52:40 4
21 WĄGROWSKA Anna 30:54 27:98 58:52 9
                                                         Panowie
1. SKOWERSKI Jerzy DSQ 26:34 26:34    –
2. KOBIEC Wiesław 22:89 21:80 44:69 4
3. WOTLIŃSKI Aleksander 21:94 21:52 43:46 3
4. WĄGROWSKI Andrzej 18:84 18:95 37:79 2
5. SAJNOK Jan 23:78 22:87 46:65 8
6. GOSTYŃSKI Jan 23:40 23:97 47:37 9
7. JASIOROWSKI Andrzej 25:75 25:51 51;26 10
8 PIĄTEK Bogusław 17:83 19:02 36:85 1
9. NIECHCHCIAŁ Ryszard 23:03 23:05 45:08 7
10. WOTLIŃSKI Dawid DSF
11. DĄBROWSKI Jerzy DSQ 26:96 26:93
12. SKROBACZ Artur DSF
13. KALETA Tadeusz 26:22 DSQ 26:22
14. KOWALIK Michal 23:46 21:54 45:00 5
15. WIEJA Stanisław 23:14 22:30 45:44 6
6 TUTAJ Tomasz 20:27 DSQ 20:27
17. WOTLIŃSKI Adam 27:48 25:89 53: 37 11
18. KUŚMIEREK Stanisław DSF
                                                       Juniorzy
1. KOBIEC Milena 28:96 26:37 55:33 1
2. KOWALIK Zuzanna 38;08 38:12 1:16,20 6
3. TUTAJ Michalina 28:80 27:37 56:17 3
4. TUTAJ Julia 28:68 27:34 56:02 2
5. BROŻYNA Julia 32:14 30:25 1:02,39 5
6. TUTAJ Wiktor 31:03 30:25 58:86 4
7. JUSZKIEWICZ Jędrzej DSQ
              Grupa sportowców niepełnosprawnych
1. GREGORCZYK Kamil 19:18 19:54 38:72 1
2. LUDWIKOWSKI Kacper 24: 72 32:12 56:84 3
3. CHROBAK Michał 22:13 23:43 45:46 2

 

          Wojewódzkie Zawody Boccia 10.10.2017 Kielce.

Przeprowadzone zostały w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach ul. Jagiellońska 90.

Organizatorem  Zawodów było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach przy współudziale Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy,

Zawody zorganizowano na zlecenie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie i Polskiego Związku Boccia, przy wsparciu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 Do zawodów zgłosiło się 31 drużyn z 31 jednostek: Łącznie w zawodach uczestniczyło 133 zawodników.

– Dom Pomocy Społecznej ul. Wesoła Pińczów

– Dom Pomocy Społecznej ul. Sporna Skarżysko Kamienna

– Dom Pomocy Społecznej ul. Tarnowska Kielce

– Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska Kielce

– Dom Pomocy Społecznej im. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska Kielce

– Dom Pomocy Społecznej „Betania” Miechów

– Dom Pomocy Społecznej w Sobowie z filią w Suchodółce

– Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okrzei 8 Kielce

– Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłątaja 4 Kielce

– Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa 7 Kielce

– Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Orzeszkowa Kielce

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach

– Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów

– Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka

– Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie

– Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zielna Skarżysko Kamienna

– Warsztat Terapii Zajęciowej Ostałówek

– Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Słoneczna Kielce

– Warsztat Terapii Zajęciowej Belno

– Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Kielce

– Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej Styków

– Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy z Buska Zdrój

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Jagiellońska Kielce

– Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Grzecznarowskiego Radom

– Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 ul. Warszawska Kielce

– Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul. Karczówkowska Kielce

– Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Borkowice

– Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych Skarżysko Kamienna

– Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów

– Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Zielonki

– Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy ul. Chęcińska Kielce

 

Zawody przeprowadzono zgodnie z regulaminem gry w Boccia. Na pięciu boiskach jednocześnie. Drużyny rozegrały 47 mecze po 3 rundy.

Uczestnikami Turnieju były osoby niepełnosprawne z następującymi dysfunkcjami: narząd ruchu, słabosłyszący i niesłyszący i upośledzenia umysłowe w różnym stopniu.

Jednostki zostały podzielone na pięć grup jak niżej:

1 grupa: Domy Pomocy Społecznej                                  – 7 drużyn

2 grupa: Środowiskowe Domy Samopomocy                     – 8 drużyn

3 grupa: Warsztaty Terapii Zajęciowej                               – 5 drużyn

4 grupa: Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze             – 6 drużyn

5 grupa: Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze – 5 drużyn

 

Każda grupa grała systemem rosyjskim do dwóch przegranych.

Poniżej przedstawiamy wyniki turnieju w poszczególnych grupach:

 

Domy Pomocy Społecznej:

I   miejsce DPS ul. Tarnowska Kielce

II   miejsce DPS ul. Wesoła Pińczów

III miejsce DPS Betania Miechów

Środowiskowe Domy Samopomocy:

I   miejsce ŚDS Podkońce

II   miejsce ŚDS Jedlanka

III miejsce ŚDS ul. Okrzei Kielce

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

I   miejsce ZAZ Caritas Kielce

II   miejsce ZAZ Styków

III miejsce WTZ Ostałówek

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze:

I   miejsce SOSW ul. Jagiellońska Kielce

II   miejsce SOSW ul. Grzecznarowskiego Radom

III miejsce SOW ul. Karczówkowska Kielce

Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze:

I   miejsce OREW Zielonki

II   miejsce   ZPEW Skarżysko Kamienna

III miejsce OREW Miechów

W poszczególnych grupach drużyny za zajęcie miejsc I-III otrzymały puchary, medale i dyplomy.

Turniej został sfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 

Obsada sędziowska:

Płonka Jerzy, Małecki Andrzej, Bienias Anna, Newęgłowska – Chała Małgorzata,

Bilska –Adamus Aneta

Obsługa medyczna     Bisikiewicz Renata

Sekretarz zawodów   Wojsa Maria

Sędzia główny           Bujak Anna

Kierownik Zawodów   Bujak Bogumił.

 

Zawody przebiegał w serdecznej i sportowej atmosferze, bez urazów i kontuzji. Szczególną radość sprawiła 100 rocznica urodzin (29.09.1917 – 29.10.2017) naszego zawodnika Pana Stanisława Kowalczyka z Domu Pomocy Społecznej z Kielc przy ul. Tarnowskiej. Jubilata obdarowano dużym bukietem czerwonych róż.

Organizator zapewnił wodę mineralną oraz ciepły posiłek.

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc ze strony wolontariuszy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa, oraz opiekunom poszczególnych grup.

opracowała  mgr Anna Bujak

 

WOJEWÓDZKIE  BIEGI PRZEŁAJOWE  TOKARNIA  11.09.2017.

W dniu 11.09.2017, na trasach wytyczonych na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Skansenie w Tokarni odbyły się tradycyjne Wojewódzkie Biegi Przełajowe.

W zawodach uczestniczyło 215 osób z rożnymi rodzajami niepełnosprawności. Planowana liczba103 osoby została dwukrotnie przekroczona.

Głównym organizatorem zawodów, było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, na zlecenie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie.

Celem zawodów jest propagowanie biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej i ocena stopnia jej realizacji, integracja różnych grup niepełnosprawnych oraz rywalizacja sportowa między zawodnikami.

Ocena stopnia ich realizacji wypadła bardzo dobrze ponieważ zawodnicy dzielnie pokonywali trasę biegu nie patrząc na swoją niepełnosprawność.

Zawody zostały przeprowadzone na dystansie 400 m i 800 m z podziałem na kategorię kobiecą i męską w grupach wiekowych: 7 – 12 lat, 13 – 16 lat, 17- 21 lat i powyżej, z dysfunkcją: narząd ruchu, upośledzenie intelektualne, słabosłyszący i niesłyszący, wg. orzeczeń: w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Po zawodach uczestnicy i ich opiekunowie mogli zwiedzić Muzeum Wsi Kieleckiej.

 Do zawodów zgłosiło się 18 jednostek:

Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka                                                                                                                                         Warsztat Terapii Zajęciowej
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce                                                                                                                   Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków                                                                                                                         Dom Pomocy Społecznej Pińczów                                                                                                                                                                  Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul. Karczówkowska Kielce                                                                                                               Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłątaja Kielce                                                                                                                     Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okrzei Kielce                                                                                                                   Środowiskowy Dom Samopomocy Jędrzejów                                                                                                                                            Warsztaty Terapii Zajęciowej w Belnie                                                                                                                                                          Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Radom                                                                                                                                       Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa Kielce                                                                                                                                     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Kryształowa Kielce                                                                                                Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Warszawska Kielce                                                                                                 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Busko Zdrój                                                                                                                          Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczy Miechów                                                                                                                    Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego Kielce                                                                                                                                             Zespół Placówek-Edukacyjno – Wychowawczych  Skarżysko Kamienna

Zawodnicy zostali podzieleni na 29 grup,wg zgłoszonych kategorii.

Każdy zawodnik po ukończeniu biegu został nagradzany pamiątkowym medalem, Wszystkie jednostki zostały wyróżnione dyplomami.

W miejscu zawodów umieszczona została informacja wizualna (banery, tablice): na trasie biegów i na miejscu dekoracji zawodników. Eksponowaliśmy banery Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Marszałka woj. Świętokrzyskiego, oraz   ustną informację – na początku zawodów i na zakończenie zawodnicy, o dofinansowaniu zawodów przez sponsorów tj. Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałka woj. Świętokrzyskiego.

Zawody sędziowali sędziowie OZLA w Kielcach. Pomiar czasu elektroniczny. Kierownikiem zawodów była kol.mgr Anna Bujak

W czasie zawodów zawodnicy otrzymali wodę do picia a po zakończeniu biegów otrzymali gorący posiłek. Organizator zapewnił opiekę medyczna i dowóz zawodników z terenu Kielc na zawody w Tokarni.

Zawody przebiegły w miłej atmosferze.

 

Opracował: Bogumił Bujak

Galeria  – zdjęcia. mgr Andrzej Małecki

 

  Wojewódzkie Zawody w tenisie stołowym, odbyły się w Kielcach                                                                  w dniu   08.06.2017

Na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 1   Do Wojewódzkich Zawodów w Tenisie Stołowym zgłosiło się 108 uczestników z 13 jednostek z dwóch województw Świętokrzyskiego i Mazowieckiego:

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Środowiskowy Dom Samopomocy z Jedlanki
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Kielce ul. Kołłątaja
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Kielce ul. Miodowa
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Kielce ul. Okrzei
 • Dom Pomocy Społecznej Łagiewniki
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Kielce ul Kryształowa
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Ostałówek
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Opatów
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Belno
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Busko-Zdrój
 • Zespół Szkół w Łącznej
 • Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji ON Start Radom

 

Głównym organizatorem zawodów był: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” przy współorganizacji   Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Celem zawodów jest promowanie tenisa stołowego.

Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym były sprawdzianem pracy oraz oceną stanu wytrenowania zawodników w Specjalnych Ośrodkach Szkolno –Wychowawczych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy i Domach Pomocy Społecznej.

W naszej ocenie poziom zawodów należy rozpatrywać na dwóch aspektach:

 • pierwszy dotyczy pracy z młodzieżą w SOSW, który jest zdecydowanie wyższy, co jest zasługą pracy instruktorów pracujących z młodzieżą.
 • drugi dotyczy zawodników reprezentujących jednostki pracujące z niepełnosprawnymi /ŚDS, WTZ, DPS/ w zakresie różnych schorzeń. Poziom zawodników jest zdecydowanie niższy., ponieważ gra w tenisa stołowego traktowana tam jest forma rekreacji.

Z roku na rok widać, że poziom gry w tenisa stołowego jest coraz wyższy w Ośrodkach, WTZ, ŚDS, DPS a sama gra staje się pomału wyczynowa.

Zawody zostały dofinansowane – przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałka woj. Świętokrzyskiego, o czym poinformowano  w wydawanych publikacjach i materiałach informacyjnych:  Na stronie internetowej Start Kielce , oraz przez media. Na banerach w miejscu realizacji zadania na hali sportowej były wywieszone  banery i plakaty sponsorów. – w czasie trwania zawodów organizatorzy w ustnych komunikatach wymieniali sponsorów zawodów.

Funkcje sędziów pełniło 4 osóby z obsługi instruktorsko – trenerskiej. Podczas zawodów w obsłudze technicznej. pomagało 4 osoby oraz do obsługi medycznej. Wszystkie angażowane osoby znają realia sportu niepełnosprawnych, co pozwoliło na sprawne przeprowadzenie imprezy.

Uczestnicy zostali ubezpieczeni w zakresie NNW.

PROTOKÓŁ SĘDZIOWSKI.   WOJEWÓDZKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Przeprowadzony na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr.1 w Kielcach ul. Jagiellońska 90

08.06.2017  

Obsada sędziowska:

Sędzia główny           –   Płonka Jerzy
Sędzia                         –   Borecki Jarosław
Sędzia                         –   Piotrowska Barbara
Sędzia                         –   Król Emil
Obsługa zawodów     –   Wojsa Maria, Bujak Anna
Obsługa medyczna   –   Bisikiewicz Renata

Zawody przeprowadzono zgodnie z regulaminem na pięciu stołach jednocześnie w grupach schorzeń: dysfunkcje narządu ruchu i schorzenia intelektualne.

Każdy mecz był grany do dwóch wygranych setów.

Do zawodów zgłosiło się 73 zawodników z 13 ośrodków:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa 7 Kielce
 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków
 • Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka
 • Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa 6 Kielce
 • Warsztat Terapii Zajęciowej z Opatowa
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Ostałówek
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Belno
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłątaja 4 Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okrzei 8 Kielce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Busko Zdrój
 • Zespół Szkół w Łącznej
 • Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Start Radom

Zawody w poszczególnych grupach zakończył się:

1 grupa – chłopcy – narząd ruchu – 4 zawodników.
System rosyjski do dwóch przegranych

I miejsce – Chudzicki Mariusz – „Start” Radom
II miejsce – Rogowski Mateusz – SOSW Busko Zdrój
III miejsce – Futoma Patryk – Zespół Szkół w Łęcznej

2 grupa – chłopcy – narząd ruchu, upośledzenie intelektualne – 4 zawodników system rosyjski do dwóch przegranych

I miejsce – Małecki Zbigniew – ŚDS Stąporków
II miejsce – Klocek Paweł – ŚDS Jedlanka
III miejsce – Ślusarczyk Grzegorz – SDS Stąporków

3 grupa – chłopcy – upośledzenie intelektualne w stopniu znacznym – 14 zawodników system pucharowy

I miejsce – Kusiński Julian – DPS Łagiewniki
II miejsce – Kusiak Wiesław – DPS Łagiewniki
III miejsce – Janas Dariusz – DPS Łagiewniki

4 grupa – dziewczęta – upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym – 6 zawodniczek system rosyjski do dwóch przegranych

I miejsce – Wojciechowska Olga – WTZ ul. Kryształowa Kielce
II miejsce – Stępień Agnieszka – WTZ Belno
III miejsce – Kopacz Małgorzata – WTZ ul. Kryształowa Kielce

5 grupa – chłopców – upośledzenie intelektualne w stopniu umiarkowanym – 16 zawodników system pucharowy

I miejsce – Wrona Adrian – ŚDS ul. Miodowa Kielce
II miejsce – Kaczmarski Piotr – WTZ Opatów
III miejsce – Jabłoński Mariusz – ŚDS ul. Miodowa Kielce

6 grupa – chłopców – upośledzenie intelektualne w stopniu umiarkowanym i lekkim – 14 zawodników system pucharowy

I miejsce – Szlufik Mateusz – SOSW Busko Zdrój
II miejsce – Dziarmaga Marcin – ŚDS ul. Miodowa Kielce
III miejsce – Kaczmarczyk Zbigniew – DPS Łagiewniki

7 grupa – dziewczęta – upośledzenie intelektualne w stopniu umiarkowanym – 15 zawodników system pucharowy

I miejsce – Rutka Monika – ŚDS ul. Miodowa Kielce
II miejsce – Piecyk Agata – PŚDS Stąporków
III miejsce – Bińczyk Magda – SOSW Busko Zdrój

Łącznie rozegrano 76 meczy na pięciu stołach.

Zawodnicy w poszczególnych grupach za zajęcie miejsc I-III otrzymali puchary.  Oraz wszystkie jednostki otrzymały dyplomy za udział w zawodach.

Przebieg zawodów miał charakter koleżeński i zdyscyplinowany.

Turniej został sfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałka woj. Świętokrzyskiego.

Sędzia Główny zawodów: Jerzy Płonka

Opracowała: mgr Anna Bujak

 

                    Wojewódzki Turniej Boccia. Kielce dnia 25.04.2017.

W dniu 25.04.2017, odbył się pierwszy w 2017 Turniej boccia w którym uczestniczy 252 zawodników z 4o jednostek, z województwa Świętokrzyskiego, Mazowieckiego i Małopolskiego.

Wojewódzki Turniej Boccia był sprawdzianem pracy oraz oceną stanu wytrenowania zawodników w Specjalnych Ośrodkach Szkolno –Wychowawczych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy i Domach Pomocy Społecznej województwa Świętokrzyskiego. Tradycyjnie w Turnieju uczestniczyły ekipy z województwa Mazowieckiegi i Małopolskiego.

Zainteresowanie Turniejem przeszło nasze oczekiwania, o czym świadczy liczba zgłoszonych Jednostek.                                        Do Turnieju zgłosiły się  72 drużyny z 40 Ośrodków. Turniej rozegrano w 4 grupach.

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Słoneczna Kielce
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Opatów
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gnojna
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Belno
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Ostałówek
 • Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Kielce
 • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej Styków
 • Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okrzei Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłataja Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Orzeszkowa Kielce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Opatów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Chmielnik
 • Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zielna Skarżysko Kamienna
 • Dom Pomocy Społecznej z Gnojna
 • Dom Pomocy Społecznej Łagiewniki
 • Dom Pomocy Społecznej Pińczów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Tarnowska Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej Betania Miechów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Sporna Skarżysko Kamienna
 • Dom Pomocy Społecznej Ruda Strawczyńska
 • Dom Pomocy Społecznej Zgórsko
 • Dom Pomocy Społecznej im. Antoniego Kempińskiego ul. Jagiellońska II Kielce
 • Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska Kielce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 ul. Kryształowa Kielce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Busko Zdrój
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Jałowęsy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Grzecznarowskiego Radom
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul. Karczówkowska Kielce
 • Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Borkowice
 • Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych ul. Szkolna Skarżysko Kamienna
 • Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Zielonki
 • Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów                                                                                               Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

WTZ – 17 drużyn,     ŚDS – 18 drużyn,     DPS – 19 drużyn    SOSW – 18 drużyn. Z roku na rok jest coraz więcej chętnych do gry w boccie. Realizacja zadania przebiegła bardzo sprawnie w czym zasługa Opiekunów grup i zawodników ktorzy reprezentowali zgłoszone Jednostki..

W otwarciu Wojewódzkiego Turnieju w Boccia uczestniczyli: Senator RP Pan Krzysztof Słoń, Pani Barbara Jakacka Green Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Pan Andrzej Michalski Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pani Marzena Samborska w imieniu Dyrektora Pana Marka Sceliny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,  Pani Anna Ciołak Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego,  Pani Dyrektor Fundacji Więź Pokoleń Ewelina Lewandowska, Dyrektor Domu Seniora Aktywni Zawsze Pan Dariusz Zdziebło,  Pan Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr.1 Ryszard Mańko. Gospodarze Turnieju.

Rywalizacja Turniejowa zakończyła się.

I Grupa Warsztaty Terapii Zajęciowej:

I miejsce – drużyna Start Kielce
II miejsce – I drużyna ZAZ Caritas Kielce
III miejsce – I drużyna WTZ ul. Kryształowa Kielce

II grupa Środowiskowe Domy Samopomocy

I miejsce – I drużyna DŚDS ul. Zielna Skarżysko Kamienna
II miejsce – I drużyna ŚDS ul. Miodowa Kielce
III miejsce – I drużyna ŚDS Opatów

III grupa Domy Pomocy Społecznej:

I miejsce – I drużyna DPS Łagiewniki
II miejsce – II drużyna DPS ul. Tarnowska Kielce
III miejsce – I drużyna DPS Pińczów

IV grupa Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze:

I miejsce – drużyna SOSW ul. Grzecznarowskiego Radom
II miejsce – I drużyna SOW ul. Karczówkowska Kielce
III miejsce – II drużyna ZPEW ul. Szkolna Skarżysko Kamienna

Zawodnicy za miejsca 1 – 3 otrzymali puchary i medale, ufundowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

P1080181 P1080179

P1080171 P1080167

P1080165 P1080159

P1080158 P1080156

P1080154 P1080153

P1080152 P1080151

P1080150 P1080145

P1080144 P1080142

P1080140 P1080139

P1080136 P1080135

P1080134

Opracowała Anna i Bogumił Bujak

Foto: Andrzej Błasik

 

Opracował: wolontariusz Adrian Kowalik (uczeń Technikum im. Józefa Wybickiego)

 

Zgrupowanie narciarskie. Białka Tatrzańska 11.03 – 14.03.2017.

W zgrupowaniu narciarskim uczestniczyło 46 narciarzy w tym 8 dzieciaków, w większości posiadaczy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Kończąca się zima i dobre warunki śniegowe dały szansę na doskonalenie technik narciarskich, pod okiem naszych instruktorów, oraz naukę jazdy z grupą dzieci 6 – 8 lat.

Planowana wcześniej organizacja zawodów narciarskich nie doszła do skutku z braku środków finansowych.                                  Cały wyjazd na zgrupowanie do Białki został sfinansowane z wpłaty uczestników.

Zrzeszenie składa serdeczne podziękowanie kolegom instruktorom: Bogusław Piątek, Jan Gostyński. Pomocnikom     organizacyjnym: Wojciechowi Kobiec, Jacek Skowerski, Anna Bujak, Tadeusz Kaleta i Arkowi Kobiec i kierowcy Kazimierzowi  Stemplowskiemu.

Bazą pobytową stanowił Pensjonat Markowy Dworek w Białce Tatrzańskiej,

 

Skan dyplomu 125052017

Pracownia Reklamowa ,,Wikam”

Zrzeszenie „Start” dziękuje Koleżkom i Kolegom uczestnikom imprez ” ZIMA ZE STARTEM” 2016 – 2017.

opracował Bogumił Bujak – instr PZN.

          

 

        2016

   XVI Ogólnopolskie Zawody Narciarskie Slalom Gigant.  Białka Tatrzańska 10 – 13.12. 2016 

  Zawody odbyły się tradycyjnie już w Białce Tatrzańskiej w dniach 10 – 13.12.2016.    W zgrupowaniu i zawodach uczestniczyło 54 osoby.Głównym organizatorem zgrupowania i zawodów: było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start’ w Kielcach i Polski Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie.

Tradycyjne Zawody Ogólnopolski Slalom Gigant , otwierał cykl sprawdzianów z programu przygotowań do Mistrzostw Polski w Narciarstwie osób z niepełnosprawnością. Bardzo ważnym celem jest integracja narciarzy posiadających grupy startowe z posiadaczami orzeczeń o niepełnosprawności w grupie narząd ruchu. Zajęcia zostały podzielone jazda, treningową z przygotowaniem do zawodów. Trening z wykorzystaniem tyczek slalomowych.

W dniu 12.12.2016, odbyły się Ogólnopolskie zwody slalom, na stokach Olczńskiego Wierchu w Bukowinie Tatrzańskiej.Świeży opad śniegu o grubości około 30 – 40 cm, mimo ratrakowania trasy stwarzał trudności dla narciarzy. 7 osób zrezygnowało ze startu – szczególnie z małym doświadczeniem. 11 narciarzy nie ukończyło slalomu z powodu, wypadnięcia z trasy, lub ominięcia bramki.

W czasie zawodów padał śnieg przy bocznym wietrze. Na trasie ustawiono 18 bramek.     Nikt z zawodów nie doznał kontuzji.

Zawody wygrał narciarz kieleckiego „Start-u Kamil Gregorczyk LW 6/8, Drugie miejsce wywalczył Kacper Ludwikowski B3 z Bielska Białej, trzecie miejsce Bogusław Piątek R5, z Kielc.

25 zostało sklasyfikowanych, w tym 7 kobiet i 18 mężczyzn. W zawodach uczestniczyli zawodnicy Katowic, Bielska Białej, Warszawy i Kielc, Z zawodów zrezygnował zawodnik Nowego Sącza, który odniósł kontuzję w przededniu zawodów.

Najlepszych trzech zawodników obdarowano pucharami. Zawodników którzy zostali sklasyfikowani obdarowano złotymi medalami. Wszystkich uczestniczących w zawodach udekorowano brązowymi pamiątkowymi medalami.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe „batony”.

Miejsce zawodów udekorowane zostało banerami sponsora Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start” i Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach – organizatora zawodów.

Zakwaterowanie w pensjonacie Markowy Dworek w Białce Kaniówce.

Zleceniobiorca o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez MSiT, poinformował zainteresowanych w materiałach i publikacjach informacyjnych.

W załączeniu protokół zawodów:

Sędzią głównym zawodów był Bogumił Bujak – Sędzia Związkowy, sędzia startu Zbigniew Ślusarczyk, sędzia mety i pomiar czasu Piotr Hoły. Lekarz zawodów Wisław Sitnik. . Zawody obsługiwało: 5 wolontariuszy, lekarz oraz grupa GOPR-u.

 

L.p Nazwisko i imię    I przejazd II Przejazd Suma czasów Miejsce

 

  Grupa Kat. Sport.        
1 Michał Wójcik 38,03 51,21   DNF
2 Wasil Janusz 29,88 29,50 59,38 IV
3 Ludwikowski Kacper 27,96 28,25 56,21 II
4 Gregorczyk Kamil 26.16 26,95 53,11 I
5 Piotr Szymala 30,87 31.13 1:02,00 V
6 Gatkowiec Zygmunt 38,33 42,19 1:02,58 VI
  Panie        
           
7 Bielecka Gabriela       DNS
8 Majchrzyk Barbara 38,85 39,78   DNF
9 Boksa Ewa 47,96     DNF
10 Wotlińska Małgorzat 44,34 4864 1:32,98 XXI
11 Jachowicz Beata 32,99 32,71 1:05,70 X
12 Kuśmierek Marianna 40,17 39,27 12:1944 XVII
13 Skowerska Elzbieta 54,20 1:03,92   DNF
14 Klimczyk Beata 48,07 51,23 1:39,30 XXIII
15 Sitnik Marta 39,01 3966 1:18,67 XVI
16 Cień Maria       DNS
17 Kaczmarczyk Anna       DNS
18 Witkowska Agnieszka 58,27 1:06,65 2:04,92 XXVI
19 Jaroń Kamila 47,96 50,54 1:38,50 XXII
20 Rak Małgorzata 58,66 1:26,38   DNF
21 Sikora Wanda        
           
 

Panowie

       
22 Skowerski Jerzy 35,74 37,15 1:12,89 XIII
23 Kobiec Wiesław 32,45 28,56   DNF
24 Sitnik Wieslaw 41,61 1:24,86 2:06,47 XXVII
25 Wotliński Aleksander 31,50 31,08 1:02,58 VI
26 Sajnok Jan 32,50 31,53,   DNF
27 Gostyński Jan 31,85 32,98 1:04,83 VII
28 Jasiorowski Andrzej 34,51 35,50 1:04,83 XII
29 Skowerski Robert 34,97 32,54 1:07,67 X
30 Niechciał Ryszard 34,37 33,74 1:08,11 XI
31 Cień Krzysztof 1:333,06 1:02,86   DNF
32 Stępnik Karol       DNS
33 Oleś Dominik 33,31 1:05,84   DNF
34 Czekaj Mariusz       DNS
35 Mokwiński Grzegorz 59,34 36,10   DNF
36 Kołodziej Leszek 40,03 40,40 1:20,46 XVIII
37 Herka Marcin 44,75 54,71 1:39,46 XXIV
38 Piątek Bogusław 28,52 28,17 56,69 III
39 Wotliński Adam       DNS
40 Kurowski Piotr 32,84 43,73   DNF
41 Kusmierek Stanisław 1:07,24 2:,14,54 3:21,78 XXVIII
42 Wotliński Dawid       DNS
43 Łosak Andrzej 36,84 38,35 1:15,19 XIV
44 Olszewski Piotr 49,22 55,00 1:44,22 XXV

Zestawił Bogumił Bujak – instr. Narc. PZN Sędzia Związkowy PZN.

 

Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym.  Busko Zdrój.  14.11.2016

Głównym organizatorem zawodów, było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce,

przy współorganizacji:  Koła sportowego  przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  w Busku Zdroju.

Patronem Zawodów był: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

W zawodach uczestniczyło 106 osób na planowanych 83 osoby.

 

Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym były sprawdzianem pracy oraz ocena stanu wytrenowania zawodników w Specjalnych Ośrodkach Szkolno –Wychowawczych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy i Domach Pomocy Społecznej województwa Świętokrzyskiego.

Do zawodów zgłosiło się 10 ośrodków:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Słoneczna Kielce
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Opatów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Chmielnik
 • Dom Pomocy Społecznej Łagiewniki
 • Dom Pomocy Społecznej Pińczów
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Jagiellońska Kielce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Busko Zdrój
 • Zespół Szkół w Łącznej

Mecze rozegrano  w VI grupach w zależności od zgłoszonych  schorzeń zawodników.  Zawody rozegrano w systemie pucharowym i systemie rosyjskim na sześciu stołach tenisowych.

1 grupa

I miejsce – Rogowski Mateusz – SOSW Busko Zdrój

II miejsce – Lasota Marcel – SOSW Busko Zdrój

III miejsce – Futoma Patryk – Zespół Szkół z Łącznej

2 grupa

I miejsce –  Jankowski Mateusz – SOSW Busko Zdrój

II miejsce –  Krzysztofik Rafał – SOSW Busko Zdrój

III miejsce – Szlufik Mateusz – SOSW Busko Zdrój

3 grupa

I miejsce –  Bińczyk Magdalena – SOSW Busko Zdrój

II miejsce –  Bernatek Kinga – SOSW Busko Zdrój

III miejsce –  Maskiera Elżbieta – SOSW Busko Zdrój

4 grupa

I miejsce – Kojs Aneta –  SOSW Busko Zdrój

II miejsce – Gdula Justyna –  SOSW Busko Zdrój

III miejsce – Baran Anna –  WTZ Opatów

5 grupa

I miejsce – Kusiński Julian – DPS Łagiewniki

II miejsce – Stępień Dariusz – DPS Pińczów

III miejsce – Adamczyk Jakub – WTZ Opatów

6 grupa

I miejsce – Kaczmarczyk Zbigniew – DPS Łagiewniki

II miejsce – Dziarmaga Marcin – ŚDS ul. Miodowa Kielce

III miejsce – Jeż Dariusz –  ŚDS ul. Miodowa Kielce

Zawodnicy za miejsca 1 – 3 otrzymali okazałe puchary, ufundowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i rakietki do tenisa ufundowane przez Zrzeszenie „Start”

Wszystkim uczestnikom został wydany ciepły posiłek, oraz zapewniono wodę mineralną. Zawody zostały dobrze przygotowane, stąd atmosfera w czasie zawodów była sympatyczna i sportowa.

Zarząd „Start” Kielce, przekazuje serdeczne podziękowania za zaangażowanie w realizacji zawodów.

Opracował: Bogumił Bujak


Wojewódzkie Zawody Boccia odbyły się w Kielcach w dniu 11.10.2016.

Ostatnie zawody w  Boccia przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. W zawodach uczestniczyło 256 osób, 29 jednostek terenowych.

Zawody odbyły się tradycyjnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 1   Kielce ul. Jagiellońska 90

Organizatorem zawodów  było:  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”  w Kielcach na zlecenie, Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie

Głównym celem zawodów jest, ocena stopnia wytrenowania grających i popularyzacja gry w Boccię jako formy aktywności ruchowej, oraz  obserwacja efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów.

Do zawodów zaproszone zostały Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy, łącznie 29 jednostek z województwa Świętokrzyskiego, Mazowieckiego i Małopolskigo

Poniżej przedstawiamy ilość Ośrodków zgłoszonych do wymienionych 5 grup.

W poszczególnych grupach do gry zgłosiło się

–          I grupa – Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze   – 7 Ośrodków

–          II grupa – Domy Pomocy Społecznej                        – 7 Ośrodków

–          III grupa – Warsztaty Terapii Zajęciowej                  – 4 Ośrodki

–          IV grupa – Środowiskowe Domy Samopomocy           – 7 Ośrodków

–          V grupa – Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze – 4 Ośrodki.

Zawody odbywały się na 5 boiskach jednocześnie, przy systemie gry pucharowym. Ogromna ilość zgłoszonych drużyn nie pozwoliła na przyjęcie innego systemu rozgrywek.

Każdy Ośrodek mógł wystawić 2 drużyny ( 3 zawodników plus 1 rezerwowy).

Zwycięzcami poszczególnych rozgrywek zostali:

– I grupa – Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze

I miejsce –  SOSW Radom I zespół

II miejsce – SOSW  Radom II miejsce

III miejsce SOSW Busko Zdrój

– II grupa – Domy Pomocy Społecznej

I miejsce –  DPS Łagiewniki II zespół

II miejsce – DPS Łagiewniki I miejsce

III miejsce – DPS Kielce ul. Tarnowska II zespół

– III grupa – Warsztaty Terapii Zajęciowej

I miejsce –  WTZ Kielce ul. Słoneczna

II miejsce – ZAZ Caritas Kielce

III miejsce – WTZ Borkowice I zespół.

–  IV grupa – Środowiskowe Domy Samopomocy

I miejsce –  DŚDS Skarżysko I zespół

II miejsce – ŚDS Miodowa II zespół

III miejsce – ŚDS Miodowa II zespół

– V grupa – Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze

I miejsce –  OREW Miechów II zespół

II miejsce – ZPEW Skarżysko Kam.

III miejsce – OREW Miechów I zespół

Drużyny za miejsca I do III nagrodzono pucharami natomiast zawodników nagrodzono okolicznościowymi medalami.

8. Wnioski i inne uwagi dotyczące organizacji i realizacji zadania:

Dla zawodników ,Organizator zapewnił ciepły posiłek – gorąca gotowana kapustka z kiełbaską oraz , woda mineralną.   Organizator zapewnił służbę medyczną.

Zawody gościnnie odwiedziła Pani Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Województwa Świętokrzyskiego Anna Gromska, oraz Kierownicy DPS z Kielc z ulicy Peryferyjnej, zainteresowani grą boccia.

Zawody są sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałka woj. Świętokrzyskiego. Banderami z nazwami sponsorów udekorowano ściany hali sportowej, również prowadzący informował przy powitaniu i pożegnaniu zawodników.

Organizator bardzo pozytywnie ocenił poziom gry uczestników, liczny udział w zawodach i radość z udziału w zawodach. Wysoko oceniamy również integrację grup.

Największą satysfakcją jest liczny udział w naszej imprezie – 256 osób z trzech województw.

Duże zainteresowanie popularnością tej gry stwarza koncepcje organizacje I i II ligi?

Podkreślamy znakomitą pracę Sędzi Głównej kol. Anny Bujak – pracownika ZSiR „Strat” i grupy sędziów z Kielc, Radomia, Buska Zdroju i Miechowa.

Opracował: mgr Bogumił Bujak – Prezes.


„GOLGOTA  Świętokrzyska 2016”  –   SPARTAKIADA, odbyła się 02.09.2016 w miejscowości Kałków – Godów.

Głównym organizatorem Spartakiady było:  Stowarzyszenie „Przyjacielska  Dłoń”, oraz Powiatowy Zakład  Aktywności  Zawodowej w Starachowicach, przy współorganizacji   Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start”  w Kielcach

Cele programowym, była:

Tegoroczna Spartakiada ma na celu coroczną kontynuację współzawodnictwa sportowego.  Organizator dobierał konkurencje uwzględniając łatwość konkurencji dającej możliwość uczestniczenia w zawodach jak największej liczby uczestników.

W tegorocznej Spartakiadzie uczestniczyło ponad 630 osób, w tej liczbie była grupa reprezentująca  „Start” Kielce w liczbie 40 uczestników i 10 opiekunów.

Program zawodów obejmował konkurencje:

–          Rzut lotką do celu

–          Rzut ringo

–          Wyścig w wózkach inwalidzkich

–          Przeciąganie liny

–          Turniej piłki nożnej

Specjalne konkurencje dla opiekunów, oraz konkurencje mieszane triatlon

Zgodnie z regulaminem zwycięski Zespół otrzymywał Puchar Przechodni ufundowany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W tym roku Puchar wywalczyła drużyna Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej ze Starachowic. Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymali pamiątkowe medale.

Organizator zapewnił ciepły posiłek – grochówkę, kiełbaskę na gorąco  i wodę mineralną. Organizator zapewnił służbę medyczną którą stanowiła 38 Drużyna Harcerska ze Starachowic.

W Spartakiadzie gościnne uczestniczył Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Krzysztof Słoń.

Opracował Bogumił Bujak – Kierownik Wyszkolenia.


Zawody Nordic Walking Kielce w dniu 03.10.2016

Głównym organizatorem Zawodów było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach
przy wsparciu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu JK w Kielcach

Celem zawodów było popularyzowanie bardzo łatwej nauki chodzenia z kijkami Nordic Walking, W wielu Ośrodkach dyscyplina ta znalazła sympatyczne zainteresowanie. Zawody włączone zostały z udziałem podopiecznych z niepełnosprawnością w obchodach Międzynarodowego Dnia Marszu.
Popularyzacja tej dyscypliny jest dużą zasługą instruktorów tej dyscypliny: Anny i Bogumiła Bujak – pracowników „Start-u” Kielce.

Przewidując duże zainteresowanie zawodami, zwróciliśmy się z prośbą do Studium WF i Sportu UJK,
o pomoc w organizacji zawodów m/in z wypożyczeniem kijów. Przeprowadzić zawody pomogły na Panie – pracownice Wydziału Wychowania i Sportu, dr Jadwigę Kamińską i mgr Jolantę Drezno.

Do zawodów zgłoszonych zostało 48 zawodników /obu płci w różnym wieku/ i 9 opiekunów z 4 Ośrodków./
– Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ze Stąporkowa 13 zawodników i 2 opiekunów
– Środowiskowy Dom Samopomocy z Kielc ul. Miodowa 14 zawodników i 3 opiekunów
– Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy Skarżysko 6 zawodników i 2 opiekunów
– Warsztaty Terapii Zajęciowej Kielce ul. Kryształowa 5 zawodników i 1 opiekun.

Trasę zawodów wyznaczono po zamkniętej trasie w kształcie elipsy o długości około 800m. dla początkujących zawodników i na trasie ponad 4000m. Dla silniejszych fizycznie zawodników /dziewcząt i chłopców/.
Zawody odbywamy się prze mżawce i w zimnej atmosferze o0koło 8oC

Przed startem Panie z UJK, oraz instruktorzy „Start” pomogli przygotować kije do marszu i wspólnie dokonali pierwszego treningu.

Trasa została dobrze wyznaczona wzbogacona banerami; Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Kielce i PFRON,

Po ukończeniu zawodów każdy startujący otrzymał pamiątkowy buton /znaczek z nadrukiem dot zawodów NW/ oraz słodki baton i wodę mineralną/.

Organizator dokonał podsumowania i podziękował za udział w zawodach z okazji Dnia Ziemi w roku roku 2017.

Sędzią Główny mgr Anna Bujak instr NW., przy wydatnej pomocy Pań z UJK instr. NW dr Jadwigi Kamińskiej i mgr Jolanty Drezno, oraz instr. Bogumiła Bujaka.

Opracował: Kierownik Wyszkolenia Bogumił Bujak.


Wojewódzkie Biegi Przełajowe. Tokarnia – Skansen. W dniu 12.09.2016r.

Główny organizator Biegów: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce, na zlecenie
Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”.

Zakładane cele programowe i ocena stopnia ich realizacji, przedstawia się następująco:
Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu, integracja między różnymi grupami osób niepełnosprawnych i rywalizacja sportowa między zawodnikami.
Ocena stopnia ich realizacji wypadła bardzo dobrze.
Zawodnicy wyznaczoną trasę biegu pokonywali w dobrym stylu nie patrząc na swoją niepełnosprawność.

Zawody zostały przeprowadzone na dystansie 400 m i 800 m z podziałem na kategorię kobiecą i męską w grupach wiekowych: 7 – 12 lat, 13 – 16 lat, 17- 21 lat i powyżej, oraz dysfunkcji narząd ruchu, upośledzenia intelektualne, słabosłyszący i niesłyszący, wg. Orzeczeń o stopniu niepełnosprawności: w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Do zawodów zgłosiło się 17 jednostek: Liczba uczestników/ adresatów zadania: planowana: 118 rzeczywista 205
Zawodnicy zostali podzieleni na 28 grup, zgodnie z kategoriami im przysługującymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka
Warsztat Terapii Zajęciowej Opatów
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków
Dom Pomocy Społecznej Pińczów
Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul. Karczówkowska Kielce
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Orzeszkowa Kielce
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okrzei Kielce
Środowiskowy Dom Samopomocy Jędrzejów
Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Kielce
Warsztat Terapii Zajęciowej Pińczów
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Radom
Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa Kielce
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 ul. Kryształowa Kielce
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 ul. Warszawska Kielce
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Busko Zdrój
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów.

Za udział w zawodach , każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal.

Zawody sędziowali sędziowie OZLA w Kielcach. Pomiar czasu elektroniczny. Po  biegach zawodnicy otrzymali wodę mineralną do picia i gorący posiłek. Organizator zapewnił dowóz zawodników z terenu Kielc na zawody w Tokarni. Zawody przebiegły w miłej atmosferze i przy pięknej słonecznej pogodzie./ 29 stopni/.

Po zawodach uczestnicy i ich opiekunowie mogli zwiedzić Muzeum Wsi Kieleckiej.

W wydawanych przez siebie publikacjach i materiałach informacyjnych, Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach: na stronie internetowej jak i w mediach, przedstawiało, informację wizualną, a w miejscu dekoracji zawodników zostały wywieszone banery Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Marszałka woj. Świętokrzyskiego, oraz ustną informacją na początku i na zakończenie zawodów.

Zawodnicy, opiekunowie i osoby im towarzyszące zostali poinformowani o dofinansowaniu imprezy przez sponsorów tj. Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałka woj. Świętokrzyskiego.

Opracowanie: Anna i Bogumił Bujak


Wojewódzki Turniej tenisa Stołowego . Kielce dn. 07.06.2016

Turniej odbył się na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jagiellońska 90.

Głównym organizatorem Turnieju było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, na zlecenie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych

Wojewódzki Turniej Tenisie Stołowym były sprawdzianem pracy oraz oceną stanu wytrenowania zawodników w Specjalnych Ośrodkach Szkolno –Wychowawczych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy i Domach Pomocy Społecznej województwa Świętokrzyskiego.

W naszej ocenie poziom zawodów należy rozpatrywać na dwóch aspektach:
– pierwszy dotyczy pracy z młodzieżą w SOSW, który jest zdecydowanie wyższy, co jest zasługą pracy instruktorów pracujących z młodzieżą.
– drugi dotyczy zawodników reprezentujących jednostki pracujące z niepełnosprawnymi /ŚDS, WTZ, DPS/ w zakresie różnych schorzeń. Poziom zawodników jest zdecydowanie niższy., ponieważ gra w tenisa stołowego traktowana tam jest forma rekreacji.

Do zawodów zgłosiło się 118 zawodników z 13 Ośrodków województwa Świętokrzyskiego i Małopolskiego:
• Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa 7 Kielce
• Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków
• Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
• Dom Pomocy Społecznej Zgórsko
• Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa 6 Kielce
• Warsztat Terapii Zajęciowej z Opatowa
• Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Kielce
• Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Zielonkach
• Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Miechów
• Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Borkowice
• Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Busko Zdrój
• Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Jałowęsy
• Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Warszawska Kielce

Organizator, o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, poinformował, w wydawanych przez siebie publikacjach i materiałach informacyjnych: tak na stronie internetowej Start Kielce i poprzez media:
Informację wizualną w miejscu realizacji zadania uzupełniały (banery, tablice): tak – na hali banery sponsorów. Oraz w tracie trwania turnieju o dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Urząd Marszałka woj. Świętokrzyskiego.

Funkcje sędziów pełniło 4 osób z obsługi instruktorsko – trenerskiej, oraz 3 osoby obsługi technicznej. Zatrudniona została również jedna osoba do obsługi medycznej. Wszystkie te osoby znają realia sportu niepełnosprawnych, co pozwoliło na sprawne przeprowadzenie imprezy.staną zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Marszu – 03.10.2016 oraz następne z okazji Dnia Ziemi i roku 2017.

Sędzią Główny mgr Anna Bujak instr NW., przy wydatnej pomocy Pań dr Jadwigi Kamińskiej i mgr Jolantę Drezno, oraz naszego działacza Andrzeja Błasika i Michała Wudarczyka, oraz wspomnianych dziewcząt studentek UJK w Kielcach.

Opracował: Kierownik Wyszkolenia Bogumił Bujak.
Uczestnicy zostali również ubezpieczeni w zakresie NNW.

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach zostali uhonorowani pucharami.
Wszystkim uczestnikom zapewniono ciepły posiłek, oraz woda mineralna.

Opracował Bogumił Bujak – Kierownik Wyszkolenia.


Zawody Nordic Walking Kielce w dniu 25.05.2016
Głównym organizatorem Zawodów było: Zrzeszenie Sportu i rehabilitacji „Start” w Kielcach
Przy wsparciu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu JK w Kielcach

Celem zawodów było popularyzowanie bardzo łatwej nauki chodzenia z kijkami Nordic Walking. W wielu Ośrodkach dyscyplina ta znalazła sympatyczne zainteresowanie. Duża w tym zasługa instruktorów tej dyscypliny Anny i Bogumiła Bujak – pracowników „Start-u” Kielce.

Przewidując duże zainteresowanie zawodami, zwróciliśmy się z prośbą do Studium WF i Sportu UJK,
o pomoc w organizacji zawodów m/in z wypożyczeniem kijów.
Do współorganizacji zawodów Uczelnia zgłosiła Kierownika roku Panią dr Jadwigę Kamińską i mgr Jolantę Drezno, oraz do pomocy 23 studentów I i II roku.

Do zawodów zgłoszonych zostało 56 zawodników /obu płci w różnym wieku/ z 11 Ośrodków./
Trasę zawodów wyznaczono po zamkniętej trasie w kształcie elipsy o długości około 500m. Zawodnicy do zawodów startowali w czasie co 30 sek.

Przed startem studenci pomogli przygotować kije, do marszu i dokonali pierwszego treningu.
Trasa została dobrze wyznaczona wzbogacona banerami; Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Kielce i PFRON,

Po ukończeniu zawodów każdy startujący otrzymał pamiątkowy buton /znaczek z nadrukiem dot zawodów NW/ oraz słodki baton i wodę mineralną/.

Organizator dokonał podsumowania i podziękował za udział w zawodach. Obiecał że podobne zawody zo


XIII Bieg Uliczny o Grand Prix Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Kielcach.  X Integracyjny Bieg Przełajowy Odbył się w Parku Miejskim w Kielcach W dniu 24.04.2016. 

Głównym organizatorem Biegu był: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach przy

współorganizacja:    Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Celem imprezy była popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich w tym   integracja z osobami zdrowymi, poprzez udział w zawodach osób niepełnosprawnych

Zimno przy przelotnym deszczu spowodowało dość niską frekwencję , w  zawodach startowało 318 zawodników  w  tym tylko 5 niepełnosprawnych z 2 Ośrodków:

–          Środowiskowy Dom Samopomocy . Kielce ul. Orzeszkowa 53

–          Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 Kielce ul. Warszawska

W poszczególnych grupach zwyciężyli:

Kobiety 300m

 1. Ambrożejczyk Lucyna  – ŚDS ul.  Orzeszkowa 53 Kielce

Mężczyźni 300m

 1. Porzucek Adrian      – SOSW Nr 1 ul. Warszawska Kielce
 2. Kania Tomasz         – SOSW Nr 1 ul. Warszawska Kielce
 3. Kozieł Jan               –  ŚDS ul. Orzeszkowa Kielce
 4. Kita Robert              –  ŚDS ul. Orzeszkowa Kielce

Mężczyźni 1000m

 1. Rabiej Kamil            – ŚDS ul. Orzeszkowa Kielce
 1. Wnioski i inne uwagi dotyczące organizacji i realizacji zadania:

Zawody odbyły się zgodnie z regulaminem. Organizator zapewnił ciepłą herbatę  i  słodki batonik. Każdy zwycięzca w poszczególnych grupach otrzymał medal, dyplom i upominek.

Trasa  zawodów była bardzo dobrze wytyczona  i oznakowana taśmami, organizatorzy  zapewnili nagłośnienie i dekorację. Zawody zabezpieczała karetka pogotowia ze służbą medyczna.

O zawodach zostały powiadomione wszystkie Ośrodki, jednak w tym dniu bardzo się ochłodziło,  i wielu podopiecznych po prostu nie przyjechało na start i  w zawodach startowała niewielka liczba niepełnosprawnych.

Zawody były dofinansowane ze środków: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Opracowała mgr Anna Bujak


Wojewódzki Turniej Boccia, odbył się w Kielcach  w dniu 19.04.2016

Turniej był sprawdzianem gry w boccia, był okazją do porównanie gry  wszystkich uczestników, którzy uczestniczyli w turnieju, był  oceną wzrostu poziomu gry.

Obserwując poziom gry widzimy, że poziom gry jest coraz wyższy, wzrost techniki i wyposażenia w sprzęt.

Główny organizator: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach.

Zawody były dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego..

W zawodach wystartowała rekordowa liczba  243 zawodniczek i zawodników na planowanych 94 osoby.

Do Turnieju zgłosiło się 48 drużyny z 27 jednostek:

Dom pomocy Społecznej ul. Wesoła  Pińczów

Dom Pomocy Społecznej ul. Sporna Skarżysko Kamienna

Dom Pomocy Społecznej Gnojno

Dom Pomocy Społecznej ul. Tarnowska  Kielce

Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska Kielce

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okrzei Kielce

Środowiskowy Dom Samopomocy  Chmielnik

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłątaja Kielce

Środowiskowy Dom Samopomocy  Brudzów

Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zielna  Skarżysko Kamienna

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa Kielce

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Słoneczna Kielce

Warsztat Terapii Zajęciowej Miechów

Warsztat Terapii Zajęciowej Borkowice

Warsztat Terapii Zajęciowej Gnojno

Warsztat Terapii Zajęciowej Ostałówek

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Kielce

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Rehabilitacyjna Busko Zdrój

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Warszawska Kielce

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Jagiellońska  Kielce

Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Borkowice

Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych Skarżysko Kamienna

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce

Jednostki zostały podzielone na 4 grupy:

I grupa – Warsztaty Terapii Zajęciowej,

II grupa – Domy Pomocy Społecznej,

III grupa – Środowiskowe Domy Samopomocy,

IV grupa – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

Turniej w poszczególnych grupach rozgrywano systemem pucharowym,  po 3 rundy w meczu. Turniej prowadzony był na 5 boiskach jednocześnie, przy dużym zainteresowaniu uczestniczących zawodników.

Turniej zakończył się :

I grupa: Warsztaty Terapii Zajęciowej:

I    miejsce       1 drużyna Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Słoneczna Kielce

II   miejsce       1 drużyna Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce

III   miejsce      2 drużyna Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa Kielce

II grupa: Domy Pomocy Społecznej:

I    miejsce   1 drużyna Domu Pomocy Społecznej Skarżysko Kam.

II   miejsce   2 drużyna Domu Pomocy Społecznej Pińczów

III  miejsce  1 drużyna Domu Pomocy Społecznej  Pińczów

III grupa: Środowiskowe Domy Samopomocy:

I    miejsce  1 drużyna Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy  Stąporków

II   miejsce  1 drużyna Środowiskowy Dom Samopomocy  ul. Miodowa Kielce

III  miejsce  1 drużyna Środowiskowy Dom Samopomocy ul.  Jedlanka

IV grupa: Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze:

I   miejsce 1 drużyna Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Jagiellońska Kielce

II  miejsce 2 drużyna Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  ul. Jagiellońska Kielce

III miejsce 2 drużyna Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów

Drużyny w poszczególnych grupach za zajęcie miejsc od I-III otrzymały puchary i medale

Organizator Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”  w Kielcach, wysoko ocenia poziom gry zawodników, co świadczy, że zawodnicy uczestniczą w zajęciach treningowych.

Na zawodach wystąpił nasz zawodnik Janowski Andrzej, który startuje w kategorii B4. i przygotowuje się do startu w Mistrzostwach Europy w Portugalii /czerwiec 206/.

Do zawodów został również zgłoszony z Domu Pomocy Społecznej ul. Tarnowska 10 z Kielc Pan Kowlczyk Stanisław, który w 2016 roku skończy 99 lat .

Opracowała  mgr Anna Bujak