You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Zrzeszenie
Sportu i Rehabilitacji
START Kielce

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji
START Kielce

Mistrzostwa Polski w łucznictwie

Nasza drużyna łuczników klasycznych kończy na 9 miejscu zmagania w XLII Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Krakowie.

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji
START Kielce

Zawody w Tenisie Stołowym

Celem zawodów jest promowanie tenisa stołowego. Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym są sprawdzianem pracy oraz oceną stanu wytrenowania zawodników w Specjalnych Ośrodkach Szkolno–Wychowawczych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy i Domach Pomocy Społecznej województwa Świętokrzyskiego.

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji
START Kielce

Biegi Przełajowe

Wojewódzkie Biegi Przełajowe na trasach wytyczonych na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej Tokarnia Skansen. Celem zawodów jest propagowanie biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej, integracja różnych grup niepełnosprawnych oraz rywalizacja sportowa między zawodnikami.

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji
START Kielce

Wojewódzki Turniej Bocci

Od kilkunastu lat z powodzeniem propagujemy zajęcia wśród podopiecznych Ośrodków, Szkolno–Wychowawczych, Środowiskowych Domów Samopomocy, WTZ i Domów Pomocy Społecznej w boccia.

Zawiadomienie

Zrzeszenia
Sportu i Rehabilitacji
"Start" Kielce

Zawiadomienie


W dniu 18.04.2023 r. Zarząd ZSiR podjął uchwałę dotycząca wysokości składki członkowskiej. Od 1 czerwca 2023 r. będzie wynosić 100 zł na rok. Do tego terminu można jeszcze uregulować składkę w dotychczasowej kwocie 50 zł. Opłat można dokonywać bezpośrednio na konto Zrzeszenia albo osobiście w siedzibie klubu.

Numer konta bankowego

ING Bank Śląski

76 1050 1416 1000 0005 0157 6805

Zarząd
Reprezentanci ZSiR Start Kielce

Sportowcy


Sportowcy

Na przestrzeni minionych lat reprezentanci naszego Zrzeszenia wielokrotnie reprezentowali nasz kraj na Mistrzostwach Polski, Europy, Świata i Igrzyskach Paraolimpijskich, gdzie zdobywali liczne medale.

Pekin 2008

Ateny 2004

Salt Lake City 2002

Sydney 2000

Atlanta 1996

Barcelona 1992

Seul 1990

Stocke Mandeville 1984

Insbruck 1984

Arnhem 1980

Małgorzata OLEJNIK

łucznictwo
4 miejsce

Ryszard OLEJNIK

łucznictwo
4 miejsce

Pekin
2008
Małgorzata OLEJNIK

łucznictwo
4 miejsce

Ryszard OLEJNIK

łucznictwo
4 miejsce

Ateny
2004
Tomasz GAJOS

narciarstwo zjazdowe
miejsca w 2 dziesiątce

Tomasz JUSZCZAK

narciarstwo zjazdowe
miejsca w 2 dziesiątce

Salt Lake
City
2002
Małgorzata OLEJNIK

lekkoatletyka
1 srebrny

Jerzy DĄBROWSKI

łucznictwo
4 miejsce

Sydney
2000
Małgorzata OLEJNIK

łucznictwo
1 złoty

Ryszard OLEJNIK

łucznictwo
1 złoty

Ryszard OLEJNIK
Stanisław JOŃSKI
Tomasz LEŻAŃSKI

strzelanie drużynowe
srebrny

Jerzy DĄBROWSKI

lekkoatletyka
2 miejsce

Atlanta
1996
Wiesław KRÓL

pływanie
1 brązowy

Jerzy DĄBROWSKI

lekkoatletyka
2 złote, 1 srebrny

Barcelona
1992
Małgorzata ADAMIK

pływanie
1 złoty, 2 srebrne

Wiesław KRÓL

pływanie
1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy

Jerzy DĄBROWSKI

lekkoatletyka
2 złote, 1 srebrny

  Seul  
1988
Małgorzata ADAMIK

pływanie
3 złote, 2 srebrne

Stocke
Mandeville
1984
Jan KOŁODZIEJ

narciarstwo biegowe
2 brązowe

Insbruck
1984
Małgorzata ADAMIK

pływanie
3 złote, 1 srebrny, 2 brązowe

Małgorzata KOPEĆ

pływanie
1 srebrny, 2 brązowe

Małgorzata KOŹLAK

lekkoatletyka
2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy

Jerzy DĄBROWSKI

lekkoatletyka
1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy

Arnhem
1980