You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ZSiR Start

Turystyka

Sztandarową imprezą turystyczną od lat organizowaną przez nasze biuro jest Ogólnopolski Rajd Integracyjny po Górach Świętokrzyskich. Rajd jest cykliczną imprezą organizowaną co roku nieprzerwanie od 1968 roku, którego celem jest niezmiennie: pokazanie najciekawszych miejsc naszego Regionu, poznawanie zabytków przyrody, kultury i historii.

Ogólnopolski Rajd Integracyjny

Celem rajdów jest pokazanie ciekawych miejsc naszego Regionu, integracja turystów niepełnosprawnych i zdrowych, Uczestnikami Ogólnopolskiego Rajdu są turyści z Opola, Kęt, Oświęcimia, Warszawy, Gdańska, Powiatu i Miasta Kielce. Satysfakcją dla organizatorów jest fakt że wielu turystów w Ogólnopolskim Rajdzie uczestniczyło powyżej 30 razy.

Rajd na raty

Kolejną imprezą turystyczną która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w środowisku osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest RAJD NA RATY. W roku 2016 odbył się 8 kolejny rajd w którym uczestniczyło 330 osób, w tym 67 opiekunów, reprezentujących 19 jednostek z województw Świętokrzyskiego, Mazowieckiego i Małopolskiego.

Zagadnienie turystyki proponowanej w środowisku osób z niepełnosprawnością oceniamy jako ważne w działaniach na przyszłość. Rozważmy również organizacje nowych form, jak turystykę rowerową i kajakową.

Zrzeszenie „Start” szczególne podziękowanie kieruje dla kol. Anny Bujak - instruktorce Biura „Start”, Przewodnikom Świętokrzyskim, Kol. Ryszardowi Woszczyńskiemu a następnie Kazimierzowi Wawrzyckiemu oraz Przodownikowi turystyki Bogumiłowi Bujak.

Uczestnikami Rajdu Na Raty są podopieczni z Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, Środowiskowych Domów Samopomocy, WTZ i Domów Pomocy Społecznej z Kielc i terenu województwa oraz goście z województw ościennych: Małopolskiego i Mazowieckiego.

Z Galerii

Opracowanie

X Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich 2018

Główny organizatorem nowej X Edycji było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach. Przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze. X Edycja Rajdu na Raty po Górach Świętokrzyskich, jak wszystkie poprzednie składać się będzie z 6 etapów. Celem raju jest poznanie Regionu Ziemi Świętokrzyskiej. Nauka zachowania się na trasach turystycznych i w obiektach zwiedzanych.


Zadanie zostało dofinansowana ze środków PFRON w dyspozycji MOPR w Kielcach w okresie 04.05-21.09.2018 w wysokości 10 000 zł.


Zadanie zostało dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa Świętokrzyskiego w okresie od 04.05-21.09.2018 w kwocie 4 000 zł.


Zadanie zostało dofinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w okresie od 04.05-21.09.2018 w wysokości 1 000 zł.


I etap X Edycji Rajdu na Raty odbył się w dniu 8.05.2018 na trasie: Kielce - Kielce.

Uczestnikami pierwszego etapu na trasie byli podopieczni z 5 Ośrodków w liczbie 46 niepełnosprawnych, 12 opiekunów i 2 organizatorów – łącznie 58 osób:

 • Dom Pomocy Społecznej Wierzbica - 6 uczestników + 2 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy z Jedlanki - 7 uczestników + 2 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy z Opatowa - 12 uczestników + 2 opiekunów
 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie - 16 uczestników + 3 opiekunów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Warszawska, Kielce - 5 uczestników + 1 opiekun

Pierwszy etap rozpoczynaliśmy w Kielcach. Zwiedziliśmy Muzeum Zabawek i Zabawy, gdzie uczestnicy oglądali zabawki robione w polskich spółdzielniach zabawkarskich, czym bawiły się dzieci w XVIII, XIX oraz XX wieku oraz świat modeli – statków, samolotów i wiele innych ciekawych zabawek.

Następnie przejście do Muzeum Narodowego przy Placu Zamkowym 1. Uczestnicy zwiedzili wnętrze dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich oraz ogród włoski. Po zwiedzaniu zabytków był posiłek w jadłodajni „Ludwik”. Po obiedzie rajd został rozwiązany.

Organizatorzy z przyjemnością podkreślają nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych w zwiedzanych obiektach. Rajd prowadzili mgr Anna Bujak organizator sportu i turystyki w Biurze Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” i Przewodnik Turystyczny Kazimierz Wawrzycki.

II edycja X Rajdu odbyła się w dniu 15.05.2018 na trasie: Kielce – Bieliny – Huta Szklana – Św. Krzyż – Kielce.

Głównym organizatorem tradycyjnie było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.

Do II etapu X Rajdu na Raty 2018 zgłosiło się 6 jednostek: w tym 50 uczestników + 10 opiekunów i 2 organizatorów. Łącznie 60 osób.

 • Kielecki Dom pod Fontanną - 8 uczestników + 2 opiekunów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego, Kielce - 8 uczestników + 2 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów - 8 uczestników + 2 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa, Kielce - 4 uczestników + 1 opiekun
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Kielce, ul. Warszawska - 5 uczestników + 1 opiekun
 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie - 16 uczestników + 2 opiekunów

Drugi etap zgodnie z regulaminem autokarem grupa udała się do miejscowości Bieliny skąd szlakiem czerwonym udała się w stronę Huty Szklanej. Wszyscy uczestnicy pokonali trasę bardzo dzielnie i w nagrodę na Św. Krzyż wjechali kolejką. Na górze zwiedzili kaplice Oleśnickich, kościół i krużganki.

Relaksem po zwiedzeniu zabytków klasztornych był posiłek w jadłodajni „Pod Aniołem”. Po obiedzie uczestnicy zjechali kolejką na Przełęcz Hucką gdzie czekał autokar, którym wróciliśmy do Kielc. Grupa uczestników zdyscyplinowana nienaganne zachowanie na szlaku. Pogoda słoneczna.

Rajd prowadzili mgr Anna Bujak organizator sportu i turystyki w Biurze Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” i Przewodnik Turystyczny Kazimierz Wawrzycki.

III etap X Rajdu na Raty odbył się na trasie: Kielce – Tokarnia – Chęciny – Kielce w dniu 22.05.2018.

Głównym organizatorem tradycyjnie było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.

Do III etapu Rajdu na Raty zgłosiło się 7 jednostek: w tym 67 niepełnosprawnych, 15 opiekunów i 2 organizatorów łącznie 84 osoby:

 • Kielecki Dom pod Fontanną Kielce - 8 uczestników + 2 opiekunów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego, Kielce - 8 uczestników + 2 opiekunów
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Kielce, ul. Warszawska - 5 uczestników + 1 opiekun
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Ostałówek - 6 uczestników + 3 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie - 14 uczestników + 2 opiekun
 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie - 16 uczestników + 2 opiekunów
 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Skarżysko Kamienna - 10 uczestników + 3 opiekun

Trzeci etap poprzedził dojazd autokarem do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Po przyjeździe uczestnicy zwiedzali zabytki zabudowy Świętokrzyskiej, wyżynnej, małomiasteczkowy, dworsko – folwarczny, lessowy. Następnie uczestnicy przejechali autokarem do Chęcin pod Zamek. Przejście szlakiem mnicha do rynku i zwiedzanie po drodze zamku. Obiad zjedliśmy w Zajeździe pod Srebrną Górą i wróciliśmy autokarem do Kielc.

Rajd prowadzili mgr Anna Bujak – organizator sportu i turystyki w Biurze Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” i Przewodnik Turystyczny Kazimierz Wawrzycki.

IV etap X Rajdu na Raty odbył się w dniu 05.06.2018 na trasie: Kielce – Kakonin – Św. Katarzyna – Kielce.

Głównym organizatorem tradycyjnie było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.

Do IV etapu rajdu zgłosiło się 4 jednostki: 35 uczestników + 9 opiekunów i 2 organizatorów. Łącznie 46 osób.

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków - 16 uczestników + 2 opiekunów
 • Dom Pomocy Społecznej Wierzbica - 6 uczestników + 3 opiekunów
 • Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Warszawska, Kielce - 5 uczestników + 1 opiekun
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie - 8 uczestników + 3 opiekunów

Wyjście na trasę IV etapu Rajdu nastąpił w Kakoninie przy wejściu na szlak czerwony o godz. 9. Następnie z przewodnikiem udaliśmy się na szlak w kierunku Św. Katarzyny. Dalej szlakiem dotarliśmy na Górę Łysicę /612 m n.p.m./. Dalej szlakiem czerwony dotarliśmy do Św. Katarzyny gdzie zwiedziliśmy Klasztor Bernardynek. Posiłek zjedliśmy w restauracji „Na widoku”. Trasa rajdu wynosiła ponad 9 kilometrów. Trasa trudna w terenie górskim. Pogoda słoneczna. Grupa uczestników zdyscyplinowana, która nie nastręczyła problemów organizacyjnych.

Rajd prowadzili mgr Anna Bujak – organizator sportu i turystyki w Biurze Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” i Przewodnik Turystyczny Kazimierz Wawrzycki.

Rajd na raty
2014
fot. Anna Bujak
Rajd na raty
2014
fot. Anna Bujak
Rajd na raty
2014
fot. Anna Bujak
Rajd na raty
2014
fot. Anna Bujak

2018

50 Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich

Rajd po Górach Świętokrzyskich jest cykliczną imprezą organizowana nieprzerwanie od 1968 roku, którego celem jest niezmiennie: pokazanie najciekawszych miejsc naszego Regionu, poznawanie zabytków przyrody, kultury i historii. Organizacja wypoczynku w kontakcie z przyrodą, integracja turystów z niepełnosprawnością z różnych regionów Polski, oraz z turystami zdrowymi na szlaku.


50 Ogólnopolski Integracyjny Rajd po Górach Świętokrzyskich w okresie 03.04-05.06.2018 został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski woj. Świętokrzyskiego w kwocie 1 500 zł.


50 Ogólnopolski Integracyjny Rajd po Górach Świętokrzyskich w okresie 09.04-05.06.2018 został dofinansowany przez Prezydenta Miasta Kielce w kwocie 7 300 zł.


Bazą 50 Rajdu był Klasztor Ojców Pallotynów na Karczówce. W rajdzie uczestniczyli turyści z woj. Małopolskiego, Opolskiego, Mazowieckiego i Świętokrzyskiego, w liczbie 50 osoby, oraz 3 organizatorów: Bogumił Bujak – Komandor Rajdu; Sekretarz Rajdu Anna Bujak i Przewodnik Świętokrzyski - Kazimierz Wawrzycki.

Program Rajdu zakładał: zwiedzenie Św. Krzyż i uczestniczenie w procesji Bożego Ciała, zwiedzanie klasztoru, Gołoborza, Muzeum NPŚ, Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, przejechanie szlakiem I Kadrowej Józefa Piłsudskiego, oraz zwiedzenie Muzeum Narodowe w Kielcach.

30.05.2018 – przyjazd uczestników do Kielc i zakwaterowanie w Klasztorze Pallotynów na Karczówce.

31.05.2018 – wyjazd autokarem z Kielc do Huty Szklanej a następnie wyjazd kolejką na Św. Krzyż – zwiedzanie Gołoborza, Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, wejście na wieże klasztoru i podziwianie piękna ziemi Świętokrzyskiej oraz uczestnictwo w procesji Bożego Ciała.

01.06.2018 – Wyjazd autokarem z Kielc do Jędrzejowa i zwiedzanie Muzeum Zegarów im. Przypkowskich, następnie przejazd szlakiem I Kadrowej Józefa Piłsudskiego z Jędrzejowa, Bolmin do Kielc i wysłuchanie historii opowiedzianej przez przewodnika. W Kielcach zwiedzanie Sanktuarium Józefa Piłsudzkiego i Muzeum Narodowego.

02.06.2018 – ze względu, że nie mogliśmy wejść do Ogrodu Botanicznego bo ciągle jest tam teren budowy, uczestnicy przeszli szlakiem czerwonym z Karczówki do Krzyża upamiętniającego powstańców styczniowych na Wzgórzu Brusznia i wrócili tą samą trasą. Po powrocie uczestnicy wzięli udział w turnieju bocci. O godz. 16.00 w refektarzu odbyło się podsumowanie 50 Ogólnopolskiego Rajdu po Górach Świętokrzyskich. W uroczystości wzięli udział: Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Andrzej Michalski – Dyrektor PFRON Oddziału Świętokrzyskiego, ksiądz Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritasu Kieleckiego, Danuta Papaj – wiceprezes Zarządu Projekt Świętokrzyski oraz przewodnicy, którzy uczestniczyli od pierwszych rajdów: Woszczyńki Ryszard, Wawrzycki Kazimierz, Kot Janina, Jakubkiewicz Renata, Syposz Aleksandra, Kowalczyk Jan, Otwinowski Janusz oraz profesor Adam Massalski. Wszyscy uczestnicy rajdu zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.

03.06.2018 – o godzinie 8.00 odbyła się msza Święta w kościele na Karczówce w intencji uczestników rajdu. O godzinie 10.00 zakończenie rajdu i wyjazd uczestników.

Jak wspominaliśmy na wstępie bazą rajdu było schronisko w Zakonie Ojców Pallotynów na Karczówce. Znakomita baza pozwoliła na organizację pobytu który mamy nadzieję pozostanie na długo w pamięci, organizację ognisk turystycznych, w tym ogniska „Komandorskiego”, w czasie których śpiewano piosenki rajdowe i patriotyczne, uczestników częstowano pieczonymi kiełbaskami. Ogniska upłynęły w serdecznej i wręcz rodzinnej atmosferze. Uczestników obdarowano pamiątkowymi imiennymi dyplomami, oraz upominkami rzeczowymi. Zgodnie z ustaleniami organizatorów 50 Rajd w roku 2018, zamknął historię organizacji Ogólnopolskich Rajdów Świętokrzyskich po Górach. Organizatorzy serdecznie dziękują za przybycie i aktywne uczestnictwo w minionym 50 Rajdzie który odbył się w dniach 30.05–03.06.2018, oraz wszystkim którzy przyczynili się do organizacji Rajdu.

Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat
Ogólnopolski Rajd Integracyjny
2012
fot. Klaudia Hałat

Opracowanie

IX Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich 2017

Główny organizatorem nowej IX Edycji było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach. Przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.
IX Edycja Rajdu na Raty po Górach Świętokrzyskich, jak wszystkie poprzednie składać się będzie z 6 etapów.
Celem raju jest poznanie Regionu Ziemi Świętokrzyskiej. Nauka zachowania się na trasach turystycznych i w obiektach zwiedzanych.


Zadanie zostało dofinansowana ze środków PFRON w dyspozycji MOPR w Kielcach w okresie 16.05-22.09.2017 w wysokości 5 000 zł.


Zadanie zostało dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa Świętokrzyskiego w okresie od 16.05-20.09.2017 w kwocie 3 000 zł.


Zadanie zostało dofinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w okresie od 08.05-22.09.2017 w wysokości 1 500 zł.


I etap IX Edycji Rajdu na Raty odbył się w dniu 16.05.2017 na trasie: Kielce /przejazd autokarem/ – Szklana Huta – Święty Krzyż i powrót.

Uczestnikami pierwszego etapu na trasie byli podopieczni z 5 Ośrodków w liczbie 47 niepełnosprawnych i 12 opiekunów:

 • Dom Pomocy Społecznej ul. Tarnowska, Kielce - 6 uczestników + 2 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy z Jedlanki - 7 uczestników + 3 opiekunów
 • SOSW dla Niesłyszących i Słabosłyszących ul. Jagiellońska, Kielce - 9 uczestników + 2 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy z Opatowa - 17 uczestników + 3 opiekunów
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego, Kielce - 8 uczestników + 2 opiekunów

Pierwszy etap rozpoczynaliśmy w miejscowości Szklana Huta. Ponieważ dużo osób było w starszym wieku i osoby słabo chodzące organizator zaproponował przejazd na Św. Krzyż kolejką. Po wyjeździe na górę uczestnicy zwiedzili punkt widokowy na Łysej Górze z wychodnią na gołoborze. Dalej przechodząc zwiedziliśmy muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego, kościół, kaplicę Oleśnickich i muzeum Ojców Oblatów. W kaplicy uczestnicy rajdu otrzymali błogosławieństwo Krzyżem Świętokrzyskim z relikwiami Drzewa Świętego. Relaksem po zwiedzaniu zabytków klasztornych był posiłek w jadłodajni „Pod Aniołem”. Z uwagi na pogorszenie się pogody zjechaliśmy kolejką na Przełęcz Hucką gdzie czekał na nas autokar, którym wróciliśmy do Kielc.

Organizatorzy z przyjemnością podkreślają nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym. Rajd prowadzili mgr Anna Bujak organizator sportu i turystyki w Biurze Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” i Przewodnik Turystyczny Kazimierz Wawrzycki.

II edycja IX Rajdu odbyła się w dniu 23.05.2017 na trasie: Oblęgorek – Zagnańska – Zachełmie – Kielce.

Głównym organizatorem tradycyjnie było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.

Do II etapu IX Rajdu na Raty 2017 zgłosiło się 6 jednostek: w tym 44 uczestników + 13 opiekunów i 2 organizatorów. Łącznie 59 osób.

 • SOSW dla Głuchoniemych i Niesłyszących Kielce - 8 uczestników + 2 opiekunów
 • Dom Pomocy Społecznej Pińczów - 6 uczestników + 2 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów - 8 uczestników + 2 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Opatów - 10 uczestników + 2 opiekunów
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Kielce, ul. Kryształowa 6 - 5 uczestników + 1 opiekun
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Miechów - 7 uczestników + 4 opiekunów

Drugi etap zgodnie z regulaminem autokarem grupa udała się do miejscowości Oblęgorek, gdzie uczestnicy zwiedzili Muzeum Henryka Sienkiewicza. Następnie w miejscowości Zagnańsk podziwiali najstarsze drzewo w Polsce - 1000-letni Dąb „Bartek” następnie w miejscowości Zachełmie, uczestnicy zwiedzili kamieniołom, w którym zostały odkryte ślady tetrapoda najstarszego czworonożnego zwierzęcia na świecie. Po zwiedzeniu kamieniołomu uczestnicy przejechali do Kielc na ul. Staszica, gdzie zjedli obiad w restauracji Ludwik. Po obiedzie rajd został rozwiązany.

Grupa uczestników zdyscyplinowana, która nie nastręczyła problemów organizacyjnych. Pogoda słoneczna.
Rajd prowadzili mgr Anna Bujak – organizator sportu i turystyki w Biurze Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” i Przewodnik Turystyczny Kazimierz Wawrzycki.

III etap IX Rajdu na Raty odbył się na trasie: Kielce – Sandomierz – Kielce w dniu 30.05.2017.

Głównym organizatorem tradycyjnie było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.

Uczestnikami trzeciego etapu na trasie Kielce – Sandomierz – Kielce byli podopieczni z 5 Ośrodków w liczbie 37 niepełnosprawnych i 11 opiekunów z następujących Ośrodków:

 • Kielecki Dom pod Fontanną Kielce - 8 uczestników + 2 opiekunów
 • Dom Pomocy Społecznej Wierzbica - 8 uczestników + 4 opiekunów
 • Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa, Kielce - 5 uczestników + 1 opiekun
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Ostałówek - 8 uczestników + 2 opiekunów
 • SOSW dla Głuchoniemych ul. Jagiellońska, Kielce - 8 uczestników + 2 opiekun

Trzeci etap poprzedził dojazd autokarem do Sandomierza. Po przyjeździe uczestnicy zwiedzali zabytki Rynku, szczególnie Ratusz i kamieniczki na rynku, zwiedzili Podziemia Sandomierskie, następnie zwiedzili zbrojownię w kamienicy Oleśnickich.
Trasa rajdu prowadziła przez „ucho igielne” a następnie przez wąwóz Królowej Jadwigi i Wąwóz Piszczeli, uczestnicy zwiedzili najstarszy zabytek Sandomierza Kościół Św. Jakuba. Po zejściu ze wzgórza w porcie, czekał na nas autokar, którym wróciliśmy do Kielc na parking przy Stadionie „Korona” tam tez zakończyliśmy III etap Rajdu na Raty.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym.
Rajd prowadzili mgr Anna Bujak – organizator sportu i turystyki w Biurze Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” i Przewodnik Turystyczny Kazimierz Wawrzycki.

Trasa IV etapu IX Świętokrzyskiego Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich 2017 przebiegała z miejscowości: Słowik – Stadion – Hala Legionów. Niebieskim szlakiem. Trasa górzysta dość trudna z dwoma wypiętrzeniami Biesak i Pierścienica.

Głównym organizatorem tradycyjnie było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.

Do IV etapu rajdu zgłosiło się 3 jednostki: 27 uczestników + 7 opiekunów i 2 organizatorów. Łącznie 36 osób.

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków - 16 uczestników + 3 opiekunów
 • Dom Pomocy Społecznej Pińczów - 6 uczestników + 2 opiekunów
 • Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa, Kielce - 5 uczestników + 2 opiekunów

Wyjście na trasę IV Rajdu nastąpił na Słowiku przy wejściu na szlak niebieski o godz. 08.50. Następnie z przewodnikiem udaliśmy się na szlak w kierunku Skoczni. Pierwszy przystanek był na Górze Biesak /391 m. n.p.m./. Dalej szlakiem dotarliśmy na Górę Pierścienicę /361 m n.p.m./ skąd roztaczała się piękna panorama Kielc. Trasa naszego Rajdu przebiegała popularnymi trasami biegów m/in. „Kieleckiej Dychy”. Teren wokół Góry Pierścienica jest popularnym miejsce sportów zimowych mieszkańców Kielc. Dalej szlakiem czarny przeszliśmy przez stadion leśny, do ulicy Leszka Drogosza - boksera medalisty Igrzysk Olimpijskich słynnego „Czarodzieja ringów”. W pobliżu Hali Legionów zjedliśmy posiłek w restauracji Olimpijskiej. Trasa rajdu wynosiła ponad 9 kilometrów. Trasa trudna w terenie pagórkowatym z dwoma przewyższeniami.

Grupa uczestników zdyscyplinowana, która nie nastręczyła problemów organizacyjnych. Pogoda słoneczna. Natrętne komary utrudniały radość pokonywania trasy.
Rajd prowadzili mgr Anna Bujak – organizator sportu i turystyki w Biurze Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” i Przewodnik Turystyczny Kazimierz Wawrzycki.

Organizatorem V etapu – IX Rajdu Świętokrzyskiego na Raty po Górach Świętokrzyskich który odbył się w dniu 05.09.2017 było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach przy współudziale: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.

Głównym organizatorem tradycyjnie było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.

Łącznie w Rajdzie uczestniczyli podopieczni z 6 jednostek: w łącznej liczbie 50 osób, 36 uczestników, 11 opiekunów i 3 osoby obsługi.

 • Kielecki Dom pod Fontanną Kielce - 6 uczestników + 2 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy z Jędrzejowa - 8 uczestników + 4 opiekunów
 • Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa, Kielce - 4 uczestników + 1 opiekun
 • Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego, Kielce - 7 uczestników + 2 opiekunów
 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków - 6 uczestników + 2 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa, Kielce - 5 uczestników + 2 opiekun

Etap rozpoczynał się przejazdem autokarem z Kielc do Wiślicy. Zwiedzanie grupa rozpoczynała od poznania fragmentów wczesno – romańskiego kościoła p.w. Św. Mikołaja i częścią kościoła z Misą Chrzcielną, która datuje się na VIII wiek. Następnie oglądaliśmy podziemne relikty pierwszej kolegiaty romańskiej wraz z unikatową Płytą Orantów, relikty drugiej kolegiaty romańskiej, wraz z pozostałościami ceramicznej ornamentowanej posadzki.
Kolejnym etapem było zwiedzanie Domu Długosza podziwiając XV – wieczną polichromię i Bazylikę Kolegiacką Narodzenia Najświętszej Mari Panny. Z Wiślicy przejechaliśmy autokarem do Chmielnika. Zgodnie z programem zwiedziliśmy synagogę, oraz zwiedzaliśmy Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”. Wielkim przeżyciem było obejrzenie filmu pokazującego życie Żydów zamieszkujących Chmielnik, w okresie przed II wojną światową. V etap kończył obiad w żydowskiej restauracji. Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym i w zwiedzanych obiektach.

VI etap 26.06.2017 na trasie Jaskinia Raj – Chęciny.

VI ostatni etap Rajdu na Raty, zamykał Kalendarz Imprez Turystycznych z cyklu na Raty 2017. Głównym organizatorem tradycyjnie było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.

Do udziału w VI etapie Rajdu na Raty zgłosiło się 7 jednostek: 57 uczestników + 15 opiekunów i 3 organizatorów. Łącznie 75 osób.

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków - 16 uczestników + 2 opiekunów
 • Dom Pomocy Społecznej Pińczów - 6 uczestników + 2 opiekunów
 • Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa, Kielce - 5 uczestników + 1 opiekun
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Jędrzejów - 7 uczestników + 3 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów - 8 uczestników + 2 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa, Kielce - 7 uczestników + 2 opiekunów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka - 8 uczestników + 3 opiekunów

Rajd poprzedziła zbiórka podopiecznych z w/w jednostek na parkingu przed wejściem do Jaskini Raj. Następnie grupa udała się czerwonym szlakiem turystycznym w kierunku Chęcin. Trasa rajdu przebiegała przez Górę Zalejową /372m/, gdzie na odcinku ponad 1 km szlak prowadzi granią górską. Szlak okazał się bardzo niebezpieczny z uwagi na bardzo śliskie kamienie, i z prawej strony szlak prowadził nad niebezpiecznym urwiskiem. Mimo dużych emocji uczestnicy poradzili sobie bardzo dobrze. Duże zdyscyplinowanie całej grupy turystów, przy niezbyt dobrym wyposażeniu uczestników szczególnie butów, trasę etapu pokonali bezbłędnie. Jako organizatorzy turystyki jesteśmy usatysfakcjonowani, uczestnikami, jednocześnie kierując podziękowania pod adresem opiekunów. Dalej już nieco łatwiejszym szlakiem doszliśmy do Chęcin. W Chęcinach uczestnicy zwiedzili Niemcówkę i Ośrodek Kultury. Obejrzeli film o starych Chęcinach. Następnie korzystając z miejskiego szlaku zatrzymaliśmy się w restauracji „Pod Zamkiem” gdzie ugoszczeni zostaliśmy smacznym obiadem. Szósty ostatni etap Rajdu na Raty, zamykał turystyczną przygodę roku 2017. Organizatorzy szczególnie podkreślają duże zdyscyplinowanie uczestników. Słoneczna pogoda dodawała otuchy na szlaku niepełnosprawnym turystom. Rajd w części sponsorowany był ze środków MOPR.


W imieniu uczestników wszystkich VI etapów – IX Świętokrzyskiego Rajdu na Raty 2017, składamy podziękowania organizatorom Rajdów: Kol. Annie Bujak – Instruktorowi Sportu i Turystyki pracownikowi Zrzeszenia „Start” Kol. Kazimierzowi Wawrzyckiemu – Przewodnikowi Świętokrzyskiemu, i Kol. Bogumiłowi Bujakowi – Przodownikowi Turystyki Pieszej.