Zrzeszenie START propaguje:

 • turystykę pieszą górską
 • kajakową
 • kolarską

z możliwością innych form, w których mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, członkowie ich rodzin i sympatycy.

mottem naszych wędrówek są słowa wydrukowane na bilecie do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, cytuję: „…ochrona Parku jest wezwaniem największym skierowanym do każdego bez wyjątku…” prof. Władysław Szafer, oraz słowa Papieża Jana Pawła II, „… piękno przyrody jest jedynym ratunkiem dla człowieka, dla cywilizacji …”

                                               TURYSTYKA    2017

wojweodztwo URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

1.   XLVIX  Ogólnopolski Integracyjny Rajd po Górach Świętokrzyskich

w okresie 15.06-18.06.2017 w kwocie 2.500,- zł.

Zadanie realizowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego

2. IX Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich w roku 2016.

w okresie od 16.05-20.09.2017 w kwocie 3.000 zł.

Zadanie zrealizowano ze środków Województwa Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowski

 

pfron PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 IX Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich 2016

w okresie 16.05-22.09.2017 w wysokości 5.000,- zł.

Zadanie zrealizowano ze środków PFRON w dyspozycji MOPR w Kielcach

miasto MIASTO KIELCE

 

starosta STAROSTWO POWIATOWE

 IX Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich 2017.

w okresie  0d 08.05-22.09.2017  w wysokości 1.500,- zł.

Zadanie realizowane ze środków Starostwa Powiatowego.

 

   IX Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich 2017                                                          I etap IX Edycji Rajdu na Raty odbył się w dniu 16.05.2017 na trasie;     Kielce /przejazd autokarem/– Szklana Huta – Święty Krzyż i powrót.

Główny organizatorem nowej IX Edycji było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w KielcachPrzy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.

IX Edycja Rajdu na Raty po Górach Świętokrzyskich, jak wszystkie poprzednie składać się będzie z 6 etapów.

Celem raju jest poznanie Regionu Ziemi Świętokrzyskiej. Nauka zachowania się na trasach turystycznych i w obiektach zwiedzanych.

Uczestnikami pierwszego etapu na trasie byli podopieczni z 5 Ośrodków  w liczbie 47 niepełnosprawnych i 12 opiekunów:

Dom Pomocy Społecznej ul. Tarnowska Kielce                     .             6 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy z Jedlanki                                       7 uczestników + 3 opiekunów

SOSW dla Niesłyszących i Słabosłyszących ul. Jagiellońska Kielce   9 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy z Opatowa                                     17 uczestników + 3 opiekunów

Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego Kielce                                 8 uczestników + 2 opiekunów

 

Pierwszy etap rozpoczynaliśmy w miejscowości Szklana Huta. Ponieważ dużo osób było w starszym wieku i osoby słabo chodzące organizator zaproponował przejazd na Św. Krzyż kolejką.

Po wyjeździe na górę uczestnicy zwiedzili punkt widokowy na Łysej Górze z wychodnią na gołoborze.

Dalej przechodząc zwiedziliśmy muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego, kościół, kaplicę Oleśnickich i muzeum Ojców Oblatów.

W kaplicy uczestnicy rajdu otrzymali błogosławieństwo Krzyżem Świętokrzyskim z relikwiami Drzewa Świętego.

Relaksem po zwiedzaniu zabytków klasztornych był posiłek w jadłodajni „Pod Aniołem”.

Z uwagi na pogorszenie się pogody zjechaliśmy kolejką na Przełęcz Hucką gdzie czekał na nas autokar, którym wróciliśmy do Kielc.

Organizatorzy z przyjemnością podkreślają nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym.

Rajd prowadzili mgr Anna Bujak organizator sportu i turystyki w Biurze Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” i Przewodnik Turystyczny Kazimierz Wawrzycki.

Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR, Powiatu Kieleckiego i Marszałka woj. Świętokrzyskiego.

Opracowała: Anna Bujak.

 

IX Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich 2017.

 II edycja IX Rajdu odbyła się w dniu 23.05.2017 na trasie: Oblęgorek – Zagnańska – Zachełmie – Kielce

Głównym organizatorem tradycyjnie było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach,

przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domy Pomocy   Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.

Do II etapu IX Rajdu na Raty 2017 zgłosiło się 6 jednostek: w tym 44 uczestników + 13 opiekunów

i 2 organizatorów. Łącznie 59 osób

SOSW dla Głuchoniemych i Niesłyszących Kielce                         8 uczestników + 2 opiekunów

Dom Pomocy Społecznej Pińczów                                                   6 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów                                   8 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Opatów                                   10 uczestników + 2 opiekunów

Warsztat Terapii Zajęciowej Kielce ul. Kryształowa 6                       5 uczestników + 1 opiekun

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Miechów   7 + 4 opiekunów

Drugi etap zgodnie z regulaminem autokarem grupa udała się do miejscowości Oblęgorek, gdzie uczestnicy zwiedzili Muzeum Henryka Sienkiewicza. Następnie w miejscowości Zagnańsk podziwiali najstarsze drzewo w Polsce 1000 letni Dąb „Bartek”n następnie w miejscowości Zachełmie, uczestnicy zwiedzili kamieniołom, w którym zostały odkryte ślady tetrapoda najstarszego czworonożnego zwierzęcia na świecie.

Po zwiedzeniu kamieniołomu uczestnicy przejechali do Kielc na ul. Staszica, gdzie zjedli obiad w restauracji Ludwik. Po obiedzie rajd został rozwiązany.

Grupa uczestników zdyscyplinowana, która nie nastręczyła problemów organizacyjnych. Pogoda słoneczna.

Rajd prowadzili mgr Anna Bujak – organizator sportu i turystyki w Biurze Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” i Przewodnik Turystyczny Kazimierz Wawrzycki.

Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR, Powiatu Kielce i marszałka woj. Świętokrzyskiego.

Opracowała:   Anna Bujak

IX Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich 2017

 III etap IX Rajdu na Raty odbył się na trasie:   Kielce – Sandomierz – Kielce w dniu 30.05.2017.  

Główny organizator: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy   Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.

Celem organizacji Rajdów jest poznanie Regionu Ziemi Świętokrzyskiej. Nauka zachowania się na trasach turystycznych i w obiektach zwiedzanych.

Uczestnikami trzeciego etapu na trasie Kielce – Sandomierz – Kielce byli podopieczni z 5 Ośrodków  w liczbie 37 niepełnosprawnych i 11 opiekunów z następujących Ośrodków:

 

Kielecki Dom pod Fontanną Kielce                                                 8 uczestników + 2 opiekunów

Dom Pomocy Społecznej Wierzbica                                             8 uczestników + 4 opiekunów

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa Kielce                       5 uczestników + 1 opiekun

Warsztat Terapii Zajęciowej Ostałówek                                         8 uczestników + 2 opiekunów

SOSW dla Głuchoniemych ul. Jagiellońska Kielce                         8 uczestników + 2 opiekunów

 

Trzeci etap poprzedził dojazd autokarem do Sandomierza. Po przyjeździe uczestnicy zwiedzali zabytki Rynku, szczególnie Ratusz i kamieniczki na rynku, zwiedzili Podziemia Sandomierskie, następnie zwiedzili zbrojownię w kamienicy Oleśnickich.

Trasa rajdu prowadziła przez „ucho igielne” a następnie przez wąwóz Królowej Jadwigi i Wąwóz Piszczeli, uczestnicy zwiedzili najstarszy zabytek Sandomierza Kościół Św. Jakuba. Po zejściu ze wzgórza w porcie,  czekał na nas autokar, którym wróciliśmy do Kielc na parking przy Stadionie „Korona” tam tez zakończyliśmy III etap Rajdu na Raty.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym.                                Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

Rajd prowadzili mgr Anna Bujak – organizator sportu i turystyki w Biurze Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” i Przewodnik Turystyczny Kazimierz Wawrzycki.

Opracowała: Anna Bujak.

 

IX Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich 2017 w dniu 06.06.2017.

Trasa IV etapu IX Świętokrzyskiego Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich 2017 przebiegała z miejscowości: Słowik – Stadion – Hala Legionów. Niebieskim szlakiem. Trasa górzysta dość trudna z dwoma wypiętrzeniami Biesak i Pierścienica.

Głównym organizatorem Rajdu było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach,     Przy współorganizacji: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

 

Do IV etapu rajdu zgłosiło się 3 jednostki: 27 uczestników + 7 opiekunów i 2 organizatorów. Łącznie 36 osób.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków             16 uczestników + 3 opiekunów

Dom Pomocy Społecznej Pińczów                                                   6 uczestników + 2 opiekunów

Warsztat Terapii Zajęciowej Kielce ul. Kryształowa 6                     5 uczestników + 2 opiekunów

 

Wyjście  na trasę IV Rajdu nastąpił na Słowiku przy wejściu na szlak niebieski o godz. 08.50. Następnie z przewodnikiem udaliśmy się na szlak w kierunku Skoczni. Pierwszy przystanek był na Górze Biesak /391 m. n.p.m. Dalej szlakiem dotarliśmy na Górę Pierścienicę /361 m n.p.m./ skąd roztaczała się piękna panorama Kielc. Trasa naszego Rajdu przebiegała popularnymi trasami biegów m/in „Kieleckieja Dychy” . Teren wokół Góry „Pierścienica jest popularnym miejsce sportów zimowych mieszkańców Kielc.

Dalej szlakiem czarny przeszliśmy przez stadion leśny, do ulicy. Leszka Drogosza boksera medalisty Igrzysk Olimpijskich słynnego „Czarodzieja ringów”. W pobliżu Hali Legionów zjedliśmy posiłek w restauracji Olimpijskiej.

Trasa rajdu wynosiła ponad 9 kilometrów. Trasa trudna w terenie pagórkowatym z dwoma przewyższeniami..

Grupa uczestników zdyscyplinowana, która nie nastręczyła problemów organizacyjnych.

Pogoda słoneczna. Natrętne komary utrudniały radość pokonywania trasy.

Rajd prowadzili mgr mgr Anna Bujak organizator sportu i turystyki w Biurze Zrzeszania Sportu i Rehabilitacji „Start” i Bogumił Bujak Przodownik Turystyki.

Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

 

 

 

 

Podsumowanie organizacji imprez turystycznych w roku 2016.

Szczęśliwie zakończyliśmy organizację VIII Świętokrzyskiego  Rajdu na Raty po Górach Świętokrzyskich  2016 rok.

Celem rajdu jest poznanie Regionu Ziemi  Świętokrzyskiej. Nauka zachowania się na trasach turystycznych i w zwiedzanych obiektach, oraz integracja turystów z niepełnosprawnością z różnych jednostek oraz turystów na trasach.

W  roku 2016, zgodnie z naszym Kalendarzem Imprez Turystycznych zorganizowaliśmy 6 etapów „Rajdu na Raty”, w których uczestniczyło 263 osób z niepełnosprawnością i 67 opiekunów.  Reprezentujących 15 jednostek.

Wśród uczestników przodują uczestnicy : Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy ze Stąporkowa,  którzy uczestniczyli we wszystkich 6 etapach z udziałem 78 osób  12 opiekunów.

W 4 etapach uczestniczyli podopieczni:

 • Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Miechowa woj. Małopolskie: łącznie 18 osób z 12 opiekunami
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej z Opatowa w liczbie 24 osób plus 8 opiekunów.

W 2 etapach uczestniczyli podopieczni ze:

 • Środowiskowego Domu Samopomocy z Opatowa w liczbie 14 osób i 3 opiekunów.
 • DPS z Kielc, ul. Żeromskiego 16 osób , plus 4 opiekunów,
 • Środowiskowego Domu samopomocy z Opatowa: 18 osób plus 3 opiekunów,
 • WTZ Kielce ul. Kryształowa 13 osób + 2 opiekunów,
 • DPS z Pińczowa 12 podopiecznych + 3 opiekunów i
 • Domu pod Fontanną z Kielc 18 osób + 4 opiekunów.

Jednorazowo uczestniczyli podopieczni:

 • Środowiskowego Domu Samopomocy z Jedlanki
 • Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Miodowej Kielce.
 • Środowiskowego Domu Samopomocy z Jedrzejowa
 • Środowiskowego Domu Samopomocy z Brudzowa
 • Specjalnego Ośrodka Niesłyszących i Słabosłyszacych z Kielc.
 • Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych   w Skarżysku Kamiennej.

Program rajdu obejmował:

I etap – przejście piesze  szlakiem edukacyjnym z Nowej Słupi na Św. Krzyż.  Po wyjściu na Święty Krzyż  zwiedziliśmy Klasztor Ojców Oblatów, kościół, kaplicę Oleśnickich, podziemia i muzeum Ojców Oblatów. W drodze powrotnej Gołoborze na Łysej Górze i dalej szlakiem do Szklanej Huty.

W I etapie  uczestniczyło 53 osoby, 41 uczestników ,3 osoby obsługujące i 9 opiekunów.

II etap –  Celem rajdu było poznanie zabytków Sandomierza,  przejście piesze Wąwozem Królowej Jadwigi na jedno ze wzgórz sandomierskich gdzie usytuowany jest Kościół pod wezwaniem Św. Jakuba z okresu romańskiego. Następnie drogą wąwozem , „Piszczele”, obok gotyckiego zamku ,do Katedry Sandomierskiej.

Wspaniałe wnętrze Bazyliki Mniejszej robiło duże wrażenie na zwiedzających.

Kolejnym zabytkiem było Muzeum im. Jana Długosza.

Kościół Katedralny i Dom Długosza sięgają stylu gotyckiego. Etap kończył rejs statkiem MARIA” po Wiśle,

III etap – wytyczała  trasa:  Kielce – Białogon – Brusznia – Karczówka – Kielce. Rajd rozpoczynaliśmy  przy kościele Przemienienia Pańskiego w Białogonie. I dalej marszem w kierunku Karczówki.

Pierwszy przystanek był na Górze Brusznia, gdzie znajduje się krzyż zwany „Harceskim”. Dalej czerwonym szlakiem dotarliśmy do nowej ścieżki edukacyjnej geologiczno – kruszcowo – górniczej, która prowadzi ona przez góry Grabina i Dalnia.

Ze ścieżki tej można podziwiać piękną panoramę Kielc i okolic. Szlak czerwony łączy się ze ścieżką edukacyjną pod Karczówką i dalej  do Klasztoru.

Kościół pod wezwaniem Karola Boromeusza  stanowi cześć obiektów Zakonu męskiego Palotynów.

Na trasie etapu uczestniczyło  56 osoby: 50 uczestników ,42 osoby 2 obsługujących i 12 opiekunów.

IV etap – autokarem z Kielc do Wsi Kakonin,  dalej szlakiem do Kapliczki Św. Mikołaja – z wejściem na Łysicę 612 m npm .  Szlakiem obok Gołoborza w dół obok kapliczki i źródełka Św. Franciszka  do Św. Katarzyny.

Kolejny krótki postój był w Klasztorze żeńskim Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie. Po wysłuchaniu historii klasztoru opowiedzianej przez Siostrę furtiankę w rozmównicy. Nastąpił powrót do Kielc.

W rajdzie uczestniczyło 52 osoby, w tym  39 uczestników , 11 opiekunów i 2 obsługujących.

V etap – Piąty etap Chęciny. Zgodnie  z regulaminem rozpoczynaliśmy od wejścia na wzgórze zamkowe i zwiedzania ruin Chęcińskiego zamku. Po zapoznania się z wystawą obrazującą historię zamku, oraz  wejścia na widokową basztę,  zeszliśmy  ścieżką mnicha do miasta.

W drodze powrotnej  zwiedzaliśmy klasztor oo. Franciszkanów oraz zwiedzaliśmy zabytkową kamienicę „Niemczówkę”.

Uczestnikami czwartego etapu byli podopieczni z 5 Ośrodków  w liczbie 35 niepełnosprawnych i 10 opiekunów.

VI etap – Po przyjeździe do Szydłowca, uczestnicy zwiedzili rynek, oraz weszli na wieżę ratusza.

Następnie zwiedzili Kościół Św. Zygmunta, oraz część zamku, oraz w części muzealnej wystawę Ludowych Instrumentów Muzycznych.

Uczestnikami szóstego etapu na trasie Kielce – Szydłowiec – Kielce byli podopieczni z 8 Ośrodków  w liczbie 60 niepełnosprawnych i 17 opiekunów.

Program VIII „Rajdu na Raty”, opracowany został przez Biuro Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach. Rajd realizowany był przy współpracy: Anny Bujak – Instr. Sportu i Turystyki, Przodownika Turystyki Pieszej Bogumił Bujak i Przewodnika Świętokrzyskiego Kazimierza Wawrzyckiego.

Organizatorzy podkreślają duże zdyscyplinowanie uczestników na trasach i w czasie zwiedzanych obiektów. Podkreślamy również duże zainteresowanie turystyką kierowników i opiekunów  jednostek działających na rzecz osób z niepełnosprawności.

 


48 Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich z bazą wRegionie Świętokrzyskim i Kielcach

Celem Rajdu jest niezmiennie: pokazanie naszego Regionu uczestnikom rajdu, organizacja wypoczynku w kontakcie z przyrodą, integracja turystów z niepełnosprawnością z różnych regionów Polski.

Bazą Rajdu był Klasztor Ojców Pallotynów na Karczówce. W rajdzie uczestniczyli turyści z woj. Małopolskiego, Opolskiego, Mazowieckiego i Świętokrzyskiego, w liczbie 53 osoby, oraz 3 organizatorów: Bogumił Bujak – Komandor Rajdu; Sekretarz Rajdu Anna Bujak i Przewodnik Świętokrzyski Kazimierz Wawrzycki.

Program Rajdu zakładał:

I etap:

Część uczestników Rajdu   w czwartek   uczestniczyła w Procesji Bożego Ciała..

Karczówka – Rezerwat Ślichowice. Piękno Rezerwatu Geologicznego na Ślichowicach zrobiło duże wrażenie na uczestnikach.

Po powrocie wieczorem odbyło się „Ognisko Komandorskie”

Uczestników obdarowano pamiątkowymi butonami /znaczki rajdowe/, oraz upominkami rzeczowymi.

Oraz śpiewano piosenki i częstowano się pieczonym kiełbaskami. Ognisko upłynęło w serdecznej atmosferze.

II etap:

Kielce – Sandomierz – przejazd autokarem. Przejazd statkiem po Wiśle następnie przejście do Kościół im Św. Jakuba z czasów romańskich, w tym przejście lessowym Wąwozem Królowej Jadwigi, następnie zwiefdzaliśmy Katedrę Bazylikę mniejszą , Muzeum Jana Długosza z cudownymi zabytkami, Rynek i jego zabytkowe budowle.

W godzinach popołudniowych, odbył się turniej w boccia. W turnieju drużynowym /drużyny 2 osobowe/ wystartowało 8 dużym, w którym rozegrano 3 endowe mecze. Mecze sprawiły wiele radości.

Wynik końcowy:

I miejsce  Kruczek Józef i Kruczek Maria

II miejsce Szymański Marcin i Julia Berdechowska

III miejscde Łęcki Edward i Łęcka Michalin

IV miejsce Szymański bartek i Berbeć Małgorzata.

Zawodnicy w nagrodę otrzymali drobne upominki.

III etap:

Z miejscowości  Ameliówka, przejście piesze przez Góre Radostową do Krajna i Parku Miniatur.

Druga grupa słabsza siłowo i zaawansowana wiekowo pojechała autokarem wraz z Przodownikiem Turystyki Bogumiłem Bujakiem do Św. Katarzyny, gdzie zwiedzaliśy Muzeum Skamieniałości i

Klasztor Żeński Bernardynek pod wezwaniem Św. Katarzyny. Następnie udaliśmy się do Parku Miniatur, gdzie nastąpiło spotkanie obu grup. Razem zwiedzaliśmy ciekawy projekt ukazujące zabytki natury i architektury uchodzące za „cuda świata.”

Po powrocie wieczorem odbyło się Ognisko turystyczne.

IV  etap:

Baza – Kielce – Kadzielnia /jaskinia/ – zwiedzanie jaskini.

Zakładany program został zrealizowany w całości z dużym zadowoleniem dla uczestników i organizatorów.

Zakończenie Rajdu. Żegnając organizatorzy zaprosili uczestników na 49 Ogólnopolski Rajd w roku 2017.


VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich w dniu 20.09.2016

VI edycja – VIII Rajdu na Raty odbyła się w dniu 20.09.2016 na trasie Kielce /przejazd autokarem/ – Szydłowiec – Kielce /powrót autokarem/

Uczestnikami szóstego etapu na trasie Kielce – Szydłowiec – Kielce byli podopieczni z 8 Ośrodków w liczbie 60 niepełnosprawnych i 17 opiekunów z następujących Ośrodków:

Kielecki Dom pod Fontanną Kielce 9 uczestników + 2 opiekunów
Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego Kielce 8 uczestników + 2 opiekunów
Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa Kielce 5 uczestników + 1 opiekun
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków 13 uczestników + 2 opiekunów
OREW Skarżysko Kamienna 6 uczestników + 3 opiekunów
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów 5 uczestników + 3 opiekunów
Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka 9 uczestników + 3 opiekunów
Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów 8 uczestników + 2 opiekunów

Głównym organizatorem VI edycji było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy współudziale Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.

Szósty etap, zamykający program VIII Rajdu na Raty, wiązał się ze zwiedzaniem miasta Szydłowiec.

Po przyjeździe uczestnicy zwiedzili rynek oraz weszli na wieżę ratusza. Następnie zwiedzili Kościół Św. Zygmunta, oraz Zamek.  W części muzealnej zwiedzaliśmy wystawę Ludowych Instrumentów Muzycznych.

W zamkowej restauracji uczestnicy zjedli przygotowany posiłek. Tam też zakończyliśmy VI etap Rajdu na Raty i tym samym zamykaliśmy cały program VIII Rajdu na Raty 2016.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym i w czasie zwiedzania obiektów historycznych.
Rajd sponsorowany był ze środków MOPR.

Rajd prowadzili: Anna Bujak – Instruktor Sportu i Turystyki, oraz Przewodnik Świętokrzyski Kazimierz Wawrzycki.

Opracował w oparciu o relacje Bogumił Bujak – Prezes.


VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich w dniu 06.09.2016

V edycja VIII Rajdu na raty odbyła się w dniu 06.09.2016 na trasie Kielce – Chęciny – Kielce

Głównymi organizatorami Rajdu było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze. Woj. Świętokrzyskiego i Małopolskiego.

Uczestnikami czwartego etapu byli podopieczni z 5 Ośrodków w liczbie 35 niepełnosprawnych i 10 opiekunów z następujących Ośrodków:

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa Kielce 5 uczestników + 1 opiekun
Dom Pomocy Społecznej Pińczów 6 uczestników + 2 opiekunów
Warsztat Terapii Zajęciowej Opatów 6 uczestników + 2 opiekunów
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków 13 uczestników + 2 opiekunów
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów 5 uczestników + 3 opiekunów

Piąty etap zgodnie z regulaminem rozpoczynaliśmy od wejścia na wzgórze zamkowe i zwiedzania ruin Chęcińskiego zamku. Po zapoznania się z wystawą obrazującą historię zamku, oraz wejściem na widokową basztę, zeszliśmy ścieżką mnicha do miasta.
W drodze powrotnej zwiedzaliśmy klasztor oo. Franciszkanów oraz zwiedzaliśmy zabytkową kamienicę „Niemczówkę”. Kolejnym etapem był obiad w restauracji „Pod Zamkiem”. Rozwiązanie etapu nastąpiło w Kielcach na parkingu przy KS Koronie.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym. Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

Rajd prowadzili: Anna Bujak Instr. Sportu i Turystyki, oraz Przewodnik Świętokrzyski Kazimierz Wawrzycki.

Opracowała: Anna Bujak.


VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich   14.06.2016 

IV edycja – VIII Rajdu na Raty odbyła się w dniu 14.06.2016  na trasie  Kielce – Wieś Kakonin – czrwonym szlakiem turystycznym do Kapliczki Św. Mikołaja i dalej przez  Łysicę 612 m npm /najwyższa kulminacja w Górach Świętokrzyskich/– zejściem do Św. Katarzyny – Kielce.

W rajdzie uczestniczyło 52 osoby, w tym  39 uczestników , 11 opiekunów i2 obsługujących.

z następujących Ośrodków:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków      13 uczestników + 2 opiekunów

Warsztat Terapii Zajęciowej Opatów                                          6 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka                              8 uczestników + 3 opiekunów

Warsztat Terapii Zajęciowej Kielce ul. Kryształowa 6                 4 uczestników + 1 opiekun

Zespól Placówek Edukacyjno – Wychowawczych                      8 uczestników + 3 opiekunów

Skarżysko Kamienna.

Głównym organizatorem Rajdu było:  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

przy  współorganizacji:  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy,  Domów Pomocy   Społecznej, Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.

Rajd prowadzili  przewodnik PTTK  Pan Kazimierzem Wawrzyckim, i  nasza Kol. mgr Anna Bujak.

Start do IV edycji – VIII Rajdu na Raty rozpoczynaliśmy  na skraju Wsi Kakonin przy wejściu na główny szlak czerwony prowadzący na Pasmo Łysogórskie z wejściem na Łysicę 612 m npm.

Pierwszy dłuższy postój nastąpił na trasie przy Kapliczce Św. Mikołaja.

Kolejny przystanek był na szczycie Łysicy 612 m npm.

Schodząc ścieżką turystyczną na chwilę grupa zatrzymała się na Gołoborzu pod szczytem

Piękna pogoda pozwoliła podziwiać na horyzoncie Pasmo Sierakowickie i dalekie wzniesienia  Pasma Klonowskiego

Dalej czerwonym szlakiem idąc w dół dotarliśmy do wyjścia z Puszczy Jodłowej na polankę z Kapliczką Św. Franciszka i Źródełka z wodą uznawaną za leczniczą i zdrową.

Kolejny krótki postój był w Klasztorze żeńskim Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie. Po wysłuchaniu historii klasztoru opowiedzianej przez Siostrę furtiankę w rozmównicy, grupa udała się na obiad turystyczny w Schronisku  „Jodełka”.

Organizatorzy podkreślają duże  zdyscyplinowanie grupy, która nie nastręczyła problemów organizacyjnych. Pogoda słoneczna.    Rajd sponsorowany był ze środków MOPR.

Opracowała mgr Anna Bujak – Instr. Sportu i turystyki


VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich   24.05.2016 

III edycja – VIII Rajdu na Raty odbyła się w dniu 24.05.2016  na trasie  Kielce – Białogon Brusznia – Karczówka – Kielce.

W rajdzie uczestniczyło 56 osoby, 50 uczestników ,42 osoby 2 obsługujących i 12 opiekunów.

z następujących Ośrodków:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków      13 uczestników + 2 opiekunów

Warsztat Terapii Zajęciowej Opatów                                          6 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Jędrzejów                            6 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Opatów                                9 uczestników + 2 opiekunów

Warsztat Terapii Zajęciowej Kielce ul. Kryształowa 6                 5 uczestników + 1 opiekun

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym Miechów                                                                  3 uczestników + 3 opiekunów

Głównym organizatorem Rajdu było:  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

przy  współorganizacji:  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy,  Domów Pomocy   Społecznej, Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.

III edycję – VIII Rajdu na Raty rozpoczynaliśmy  przy kościele Przemienienia Pańskiego w Białogonie o godz. 08.50.  Następnie z przewodnikiem PTTK  Panem Kazimierzem Wawrzyckim udaliśmy się  szlakiem czerwony w kierunku Karczówki.

Pierwszy przystanek był na Górze Brusznia, gdzie znajduje się krzyż zwany „Harcerskim”. Dalej czerwonym szlakiem dotarliśmy do nowej ścieżki edukacyjnej geologiczno – kruszcowao– górniczej, biegnącej  przez góry Grabina i Dalnia.

Ze ścieżki tej można podziwiać piękną panoramę Kielc i okolic. Szlak czerwony łączy się ze ścieżką edukacyjną pod Karczówką i dalej  do Klasztoru.

Przewodnik oprowadził grupę po pięknym Kościele pod wezwaniem Karola Boromeusza. Kościół stanowi cześć obiektów Zakonu męskiego Pallotynów.

Nagrodą za trudy był obiad w zakonnym refektarzu  w klasztorze na Karczówce.

Grupa uczestników zdyscyplinowana, która nie nastręczyła problemów organizacyjnych. Pogoda słoneczna.

Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

Opracowała mgr Anna Bujak – Instr. Sportu i Turystyki.


VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich  2016 rok.

II edycja – VIII Rajdu na raty odbyła się w dniu 17.05.2016  na trasie  Kielce – Sandomierz – Kielce.

II edycja VIII Rajdu na Raty lokalizowana była w Sandomierzu.  Celem rajdu było poznanie zabytków Sandomierza, nauka zachowania się na trasach turystycznych i zwiedzanych miejscach w obiektach.

Nieukrywaną atrakcją był krótki rejs statkiem „Maria” w dół rzeki Wisły.

W rajdzie uczestniczyło 65 osoby, 50 uczestników ,2 osoby obsługujące i 12 opiekunów

z następujących Ośrodków:

Kielecki Dom pod Fontanną Kielce                                           9 uczestników + 2 opiekunów

Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego Kielce                     8 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce             7 uczestników +  1 opiekun

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków       13 uczestników + 2 opiekunów

SOSW dla Głuchoniemych ul. Jagiellońska Kielce                     8 uczestników + 2 opiekunów

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów   5 uczestników + 3 opiekunów

Głównym organizatorem Rajdu było:  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

przy  współorganizacji:  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy,  Domów Pomocy   Społecznej, Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.

Każdej wyprawie towarzyszy nauka zwiedzania zabytków oraz sposobów poruszania się w czasie rajdu.

Trasa rajdu obejmowała,  rejs statkiem, przejście piesze Wąwozem Królowej Jadwigi na jedno z wzgórz sandomierskich gdzie usytuowany jest Kościół pod wezwaniem Św. Jakuba z okresu romańskiego. Następnie droga prowadziła wąwozem , „Piszczele”, obok gotyckiego zamku do Katedry Sandomierskiej.

Wspaniałe wnętrze Bazyliki Mniejszej robiło duże wrażenie na zwiedzających.

Kolejnym zabytkiem było Muzeum im. Jana Długosza.

Kościół Katedralny i Dom Długosza sięgają stylu gotyckiego.

Grupa zwiedziła również Rynek z Ratuszem, oraz przyległe uliczki.

Przerwą na relaks był obiad w restauracji „Ciżemka.”

W drodze powrotnej na parking szliśmy stroma uliczką przez Bramę zwaną „Uchem Igielnym”.

Powrót do Kielc na  parking przy Klubie  „Korona” i tam zakończył  II edycję – VIII Rajdu na Raty.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznymi w zwiedzanych obiektach.

Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

Opracowała mgr Anna Bujak – Instr. Sportu i Turystyki.


VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich  2016 rok.

I edycja  VIII Rajdu na raty odbyła się w dniu 10.05.2016  na trasie Święty Krzyż – Nowa Słupia – Kielce.

I edycja VIII Rajdu na Raty jak zwykle zgodnie  z regulaminem poprzedzała zbiórka wyjeżdżających na rajd  na parkingu „Korona” przy Alei Legionów, a następnie przejazd autokarem do miejscowości Nowa Słupia.

Celem rajdu jest poznanie Regionu Ziemi  Świętokrzyskiej. Nauka zachowania się na trasach turystycznych i w obiektach zwiedzanych.

W rajdzie uczestniczyło 53 osoby, 41 uczestników ,3 osoby obsługujące i 9 opiekunów z następujących Ośrodków:

Warsztaty Terapii Zajęciowej  z Opatowa                             6 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy z Jedlanki                             7 uczestników + 3 opiekunów

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków        13 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy z Opatowa                            9 uczestników + 1 opiekun

Dom Pomocy Społecznej z Pińczowa                                          6 uczestników + 1 opiekun

Po przyjeździe na miejsce uczestnicy  wyruszyli szlakiem edukacyjnym z Nowej Słupi na Św. Krzyż.  Po wyjściu na górę  zwiedziliśmy Klasztor Ojców Oblatów, kościół, kaplicę Oleśnickich, podziemia i muzeum Ojców Oblatów.

W kaplicy uczestnicy rajdu otrzymali błogosławieństwo Krzyżem Świętokrzyskim z relikwiami Drzewa Świętego.

Po zwiedzaniu Klasztoru uczestnicy zjedli obiad w jadłodajni klasztornej  „Pod Aniołem”.

Następnie schodząc w kierunku Przełęczy Huckiej zwiedziliśmy punkt widokowy z wychodnią na gołoborze. Dalej  ścieżką edukacyjną uczestnicy zeszli na przełęcz Hucką, gdzie czekał na  autokar, którym wróciliśmy do Kielc.

Dojazdem na parking Korona  zakończyliśmy I etap Rajdu na Raty.

Głównym organizatorem było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Przy współorganizacji:  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym. Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

Opracowała mgr Anna Bujak


 48 Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich z bazą w Regionie Świętokrzyskim i Kielcach  w dniach 26 – 29.05.2016.

Organizatorem Rajdu było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Celem Rajdu jest niezmiennie: pokazanie naszego Regionu uczestnikom rajdu, organizacja wypoczynku w kontakcie z przyrodą, integracja turystów z niepełnosprawnością z różnych regionów Polski.

Bazą Rajdu był Klasztor Ojców Pallotynów na Karczówce. W rajdzie uczestniczyli turyści z woj. Małopolskiego, Opolskiego, Mazowieckiego i Świętokrzyskiego, w liczbie 53 osoby, oraz 3 organizatorów: Bogumił Bujak – Komandor Rajdu; Sekretarz Rajdu Anna Bujak i Przewodnik Świętokrzyski Kazimierz Wawrzycki.

Program Rajdu zakładał:

Za zgodą organizatora w dniu 25.05.2018, wieczorem do Klasztoru zgłosiła się grupa uczestników w ilości 20 osób. Dla uczestników tej grupy zorganizowane zostało ognisko.

26.05.2016. Baza. Klasztor na  Karczówce. Przyjazd uczestników w godzinach dopołudniuowych.  Obiad godz. 15.30.   I etap: Karczówka – Rezerwat Ślichowice. Dla sprawnego przeprowadzenia przyjścia do Rezerwatu zapewniliśmy przejazd autokarem. Piękno Rezerwatu Geologicznego na Ślichowicach zrobiło duże wrażenie na uczestnikach.

Po powrocie wieczorem odbyło się „Ognisko Komandorskie”

W czasie ogniska imiennie powiatano uczestników Rajdu,  wspominano ciekawe fragmenty poprzednich Rajdów.

Uczestników obdarowano pamiątkowymi butonami /znaczki rajdowe/, oraz upominkami rzeczowymi.

Oraz śpiewano piosenki i częstowano się pieczonym kiełbaskami. Ognisko upłynęło w serdecznej atmosferze.

27.05.2016. Śniadanie godz.8.00.

Kielce – Sandomierz – przejazd autokarem. Przejazd statkiem po Wiśle następnie przejście do Kościół im Św. Jakuba z czasów romańskich, w tym przejście lessowym Wąwozem Królowej Jadwigi, następnie zwiedzaliśmy Katedrę Bazylikę mniejszą , Muzeum Jana Długosza z cudownymi zabytkami, Rynek i jego zabytkowe budowle. W godzinach popołudniowych wróciliśmy do Kielc.  .   Po obiadokolacji odbył się turniej w boccia. W turnieju drużynowym /drużyny 2 osobowe/ wystartowało 8 dużym, w którym rozegrano 3 endowe mecze. Mecze sprawiły wiele radości.

Wynik końcowy:

I miejsce  Kruczek Józef i Kruczek Maria

II miejsce Szymański Marcin i Julia Berdechowska

III miejsce Łęcki Edward i Łęcka Michalin

IV miejsce Szymański Bartek i Berbeć Małgorzata.

Zawodnicy w nagrodę otrzymali drobne upominki.

28.05.2016. Śniadanie godz. 8.00. Po śniadaniu autokarem pojechaliśmy do miejscowości  Ameliówka gdzie nastąpiło przejście piesze przez Górę Radostową do Krajna i Parku Miniatur.

Druga grupa słabsza siłowo i zaawansowana wiekowo pojechała autokarem wraz z Przodownikiem Turystyki Bogumiłem Bujakiem do Św. Katarzyny, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Skamieniałości i Klasztor Żeński Bernardynek pod wezwaniem Św. Katarzyny.

Następnie udaliśmy się do Parku Miniatur, gdzie nastąpiło spotkanie obu grup. Razem zwiedzaliśmy ciekawy projekt ukazujące zabytki natury i architektury uchodzące za „cuda świata.”

Po powrocie wieczorem odbyło się Ognisko turystyczne.

29.05.2016.Śniadanie godz. 8.00. Baza – Kielce – Kadzielnia /jaskinia/   Godz. 11.00 Zakończenie rajdu/..

Część uczestników Rajdu uczestniczyła w Procesji Bożego Ciała. Zakładany program został zrealizowany w całości z dużym zadowoleniem dla uczestników i organizatorów.

Żegnając organizatorzy zaprosili uczestników na 49 Ogólnopolski Rajd w roku 2017.

 

Opracowała mgr Anna Bujak