kontakt 41 344 23 60

1.jpgZRZESZENIE SPORTU

I REHABILITACJI 'START'
25-715 Kielce, Ul. Kołątaja 4
Tel/fax: 041 344 23 60
startkielce@gmail.com


więcej informacji kontaktowych

Turystyka

 

Zrzeszenie START propaguje:

  • turystykę pieszą górską
  • kajakową
  • kolarską

z możliwością innych form, w których mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, członkowie ich rodzin i sympatycy.

 

mottem naszych wędrówek są słowa wydrukowane na bilecie do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, cytuję: "...ochrona Parku jest wezwaniem największym skierowanym do każdego bez wyjątku..." prof. Władysław Szafer, oraz słowa Papieża Jana Pawła II, "... piękno przyrody jest jedynym ratunkiem dla człowieka, dla cywilizacji ..."

 

VI Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich.  3 etap odbył się w dniu 24.06.2014. Trasa rajdu   Oblęgorek – Barania Góra – Strawczynek - Kielce 

 

Główny organizator rajdu :  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy współorganizacji:   Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy   Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze woj. Świętokrzyskiego.

Tradycyjnie jak poprzednie rajdy VI Świętokrzyski Rajd na Raty, składa się z 6 etapów.

 

Celem rajdu jest poznanie Regionu Ziemi  Świętokrzyskiej. Nauka zachowania się na trasach turystycznych i w obiektach zwiedzanych.

 

Uczestnikami trzeciego etapu na trasie byli podopieczni z 4 Ośrodków  w liczbie 36 niepełnosprawnych i 8 opiekunów:

Warsztaty Terapii Zajęciowej  Kielce ul. Kryształowa 6.              5 uczestników + 1 opiekun,  

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków        13 uczestników + 2 opiekunów

Dom Pomocy Społecznej ul. Wesoła 5 Pińczów                          6 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Wola Jachowa                    12 uczestników + 3 opiekunów

 

 Trzeci etap rozpoczynał  przejazd uczestników autokarem do miejscowości Oblęgorek  i zwiedzanie pięknego Muzeum Henryka Sienkiewicza, następnie wejście na szlak czarny na Baranią Górę. Przejście było stosunkowo łatwe dla podopiecznych. Miejscami kłopot sprawiały powalone drzewa.

Po zejściu z Baraniej Góry, uczestnicy zostali przewiezieni do Strawczynka, do Centrum Sportowo – Rekreacyjnego, gdzie zjedli obiad w restauracji Syrenka. Tam też został zakończony III etap rajdu.

 

 Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym  i wydajną pomoc ze strony opiekunów. 

Dziękujemy organizatorom: kol. Kol. Annie Bujak Kierownikowi etapu, Kazimierzowi Wawrzyckiemu – Przewodnikowi Turystycznemu i Bogumiłowi Bujakowi  - Przodownikowi turystyki górskiej. 

 

Opracowała: Anna Bujak  Kierownik III etapu.

 

 

46 Ogólnopolskiego Rajdu Integracyjnego po Górach Świętokrzyskich, odbył się w dniach 19.06 – 22.06.2014 z bazą w Kielcach, na trasie; Kielce - Jędrzejów – Mnichów – Sobków – Muzeum Wsi  Kieleckiej w Tokarni – Kielce.

 

W rajdzie uczestniczyło  30 osób w tym 27 turystów i 3 osoby obsługi. Główny organizator Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

 

46 Rajd po Górach Świętokrzyskich, był kolejnym rajdem którego celem było pokazanie Klasztoru OO   Pallotynów na Karczówce, Muzeum Zegarów i Zakonu Cystersów w Jędrzejowie.  Najciekawszych   zabytków Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Kamiennego Krągu Pamięci na Kadzielni w Kielcach, Muzeum Czynu Patriotycznego /w dawnym więzieniu/ i fragmenty nowych rewitalizowanych  zabytków miasta Kielc. Pokazanie wystawy Legiony Polskie  1914 – 2014, w Muzeum Narodowym w Kielcach.

Program  rajdu zakładał organizację dnia sportu iTurniej Boccia – zorganizowanego w Skansenie w Tokarni.

 

W dniu przyjazdu po rozlokowaniu się w bazie tj. internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 1 w kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 90, udaliśmy się na trasę I etapu: zwiedzając obiekty Klasztoru Ojców Pallotynów , następnie szlakiem turystycznym czerwonym w kierunku góry Grabina.

Po drodze zatrzymaliśmy się obok Kamienia upamiętniającego katastrofę lotnicza pod Smoleńskiem grupy parlamentarzystów  w dniu 10.04.2010, lecących na uroczystości pomordowanych w Katyniu.

 

Następnie wróciliśmy do bazy. Po kolacji „turystyczne prażonki”, odbyło się spotkanie uczestników z wielokrotnym uczestnikiem poprzednich rajdów  i narciarzem Andrzejem Fijałkowskim  pracownikiem  Spółdzielni Inwalidów w Kozienicach., który w rb. pokonał najdłuższy maraton narciarski „Bieg Wazów”, wspominał również przygody narciarskie z uczestnictwa na maratonach w Japonii, Australii, USA i Kanadzie, oraz naszych biegu Piastów.

 

Dzień drugi: autokarem udaliśmy się do miejscowości Jędrzejów, do Muzeum zegarów im. prof. Przypkowskiego. Bogate zbiory zachwyciły zwiedzających. Następnie udaliśmy się do klasztoru ojców Cystersów w Jędrzejowie. Świątynia w ostatnich latach przeszła gruntowny   zabieg konserwatorski, oraz udostępniono cześć podziemną.  W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w miejscowości Mnichów gdzie zwiedzaliśmy Historyczny drewniany – dwupoziomowy Kościół. Dalej zatrzymaliśmy się w miejscowości nad Nidą  Sobków, mogliśmy podziwiać ciekawe ruiny pałacu, oraz odrestaurowaną cześć pałacową zaadoptowana na restauracje gdzie zjedliśmy obiad.

 

Trzeci dzień: własnymi autami udaliśmy się do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, gdzie zwiedzaliśmy najciekawsze wiejskie chałupy z  województwa Świętokrzyskiego. Ilości zebranych obiektów oraz różnorodność wiejskich chat sprawia duże wrażenie.

 

Zakończeniem pobytu w Skansenie było rozegranie zawodów boccia z udziałem wszystkich zawodników. Wśród Pań I miejsce wywalczyła Anna Szymańska z Opola ,

II miejsce Anna Waliczek również z Opola, III miejsce wywalczyła Bożena Wilmann z  Czechowice Diedzice. W kategorii mężczyzn I miejsce zajął Tomasz Kosiński z Tułowic woj. Opolskie, II miejsce Ryszard Wilmann z Czechowic Dziedziec, III miejsce zajął Andrzej Fijałkowski z Kozienic.

 

Po zakończonym turnieju udaliśmy się na obiad do Karczmy przy Jaskini Raj.

W godzinach popołudniowych, w świetlicy Schroniska Szkolnego. W spotkaniu uczestników Rajdu uczestniczyli wielokrotni przewodnicy poprzednich rajdów: Janina Kot, Renata Jakóbkiewicz, Adam Massalski, Ryszard Woszczyński, Kazimierz Wawrzycki, Jan Kowalczyk, Jan Otwinowski. Spotkanie poświecono  refleksjom uczestników poprzednich rajdów w aspekcie napisania pracy magisterskiej przez Annę Bujak, pt.  motywacje uczestników poprzednich 45 rajdów, do uczestnictwa w kolejnych rajdach. Obrona pracy w dniu 25.06.2014. Gratulujemy.

 

W czasie spotkania nagrodzono upominkami Komandora od 2 do 12 rajdu Prof. Adama Massalskiego, Ryszarda Woszczyńskikego – Przewodnika Świętokrzyskiego, oraz uczestników powyżej 25 rajdów: Panią Annę Waliczek z Opola i Pana Alojzego Knutla z Oświęcimia. Spotkaniu tradycyjnie towarzyszyła piosnka rajdowa.

Czwarty dzień: Dzień rozpoczynaliśmy od zwiedzania Pałacu Biskupów Krakowskich, wystawy poświęconej Legiony Polskie 1914 – 2014. w Sanktuarium Józefa Piłsudskiego, oraz Muzeum Myśli Patriotycznej. Tam też nastąpiło rozwiązanie 46 Rajdu.

 

Organizatorzy Rajdu serdecznie dziękują darczyńcom: Zarządowi Targi Kielce, Zarządowi Klubu VIVA – TARGI” Kielce. Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Departamentowi Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu. Urzędu Miasta w Kielcach, za ufundowanie rajdowych upominków.

 

Podziękowania dla uczestników i Kol. Annie Bujak za wkład w przygotowanie Rajdu.

 

 

Opracował:

Komandor 46 Rajdu Bogumił Bujak.

 

 

VI Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich.   II etap  19.05.2014 

 

 II etap Rajdu na raty prowadził z miejscowości  Ameliówka – Góra Radostowa – Krajno.

 

Uczestnikami drugiego etapu na wspomnianej trasie byli podopieczni z 6 Ośrodków  w liczbie 48 niepełnosprawnych i 11 opiekunów z następujących Ośrodków:  Grupę  uzupełniała 3 osobowa kadra repezenowana przez Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach. Łącznie 62 osoby.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  Kielce ul. Kryształowa 6.             5 uczestników + 1 opiekun,  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie                         12 uczestników + 2 opiekunów

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków         3 uczestników + 2 opiekunów

Dom Pomocy Społecznej ul. Wesoła 5 Pińczów                         6 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Jędrzejów                             6 uczestników + 2 opiekunów

Dom Pomocy Społecznej Ruda Strawczyńska                            6 uczestników + 2 opiekunów

 

Start do II etapu nastąpił z  miejscowości Ameliówka, wejściem na szlak turystyczny /czerwony/.

Po tygodniowych  deszczach II etap rajdu rozpoczynał się  piękny słoneczny dzień. Padające deszcze spowodowały przybraniem wód na rzece Lubrzance, i zamuleniem części szlaku, co spowodowało że podejście  na górę Radostową było  trudne. Mokre i błotniste podejście niektórym uczestnikom wyprawy sprawiało kłopoty. Wejście na szczyt był nagrodą bezchmurna pogoda sprawiła że widoczność była doskonała na wszystkie otaczjące pasma z Łysicą włącznie.

 

Po dalszej wędrówce i dużej wilgoci przy podejściu na Pasmo Kraińskie,  podjęliśmy  decyzję o zejściu ze szlaku czerwonego i wejściem do wsi Krajno  i kontynuowanie wędrówki szosą. rajd.

Szosą dotarliśmy do Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno. Po krótkim odpoczynku  uczestnicy zwiedzili Aleję Miniatur. Wycieczka po Parku zrobiła duże wrażenie.

 

Dużym zadowoleniem dla uczestników był obiad w restauracji Magia Sabatu.

Po posiłku w parkowym ogródku zakończyliśmy  II etap Rajdu na Raty.

 

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie tej grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym  i wydajną pomoc ze strony opiekunów. 

Dziękujemy organizatorom: kol. Kol. Annie Bujak Kierownikowi etapu, Kazimierzowi Wawrzyckiemu – Przodownikowi Turystycznemu i Bogumiłowi Bujakowi  - Przodownikowi turystyki górskiej.

 

Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

 

Opracowała: Anna Bujak

Kierownik II etapu.

 

VI Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich.     I etap  06.05.2014

 

Przy pięknej słonecznej pogodzie rozpoczynamy kolejną edycję Rajdu na Raty 2014. Tegoroczny,

IV Świętokrzyski Rajd na Raty, będzie się składał, podobnie do poprzednich z  6 etapów.

Celem raju jest poznanie Regionu   Świętokrzyskiego i nauka zachowania się na trasach turystycznych i w zwiedzanych obiektach.

 

Uczestnikami pierwszego etapu  byli podopieczni z 3 Ośrodków  w liczbie 25 niepełnosprawnych i 7 opiekunów z następujących Ośrodków: 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  Kielce ul. Kryształowa 6.              5 uczestników + 1 opiekun,  

Środowiskowy Dom Samopomocy Kielce ul. Kołłątaja 4.            7 uczestników + 3 opiekunów

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków          3 uczestników + 3 opiekunów

Oraz 3 organizatorów reprezentujących Zrzeszenie „Start” w Kielcach

 

I etap rajdu rozpoczynał przejście szlakiem niebiskim z Nowej Słupi , od pielgrzyma   do Św. Krzyża.

Po drodze schodząc ze szlaku,  zatrzymaliśmy się przy legendarnym buku o imieniu „Partyzant” , a następnie  odwiedziliśmy cmentarz żołnierzy radzieckich zamordowanych na Św. Krzyżu w czasie drugiej wojny światowej.

Po wejściu na szczyt „Łysiec”  zwiedziliśmy zabudowania klasztorne: kościół, kaplicę Oleśnickich, podziemia i muzeum Ojców Oblatów.

W kaplicy uczestnicy rajdu otrzymali błogosławieństwo Krzyżem Świętokrzyskim z relikwiami Drzewa Świętego.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego, które po przebudowie jest wspaniałą dydaktyczną placówką.

Po zwiedzaniu uczestnicy zjedli przygotowany obiad.

Po obiedzie grupa schodziła na  Przełęcz Hucką. Odbijając nieco ze szlaku zatrzymaliśmy się na punkcie  widokowym z wychodnią na gołoborze.

Dalej szlakiem zeszliśmy na przełęcz, gdzie zatrzymaliśmy się przy pomniku pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowa.

 

Tam też zakończyliśmy I etap Rajdu na Raty.

 

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie  grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym oraz w zwiedzanych obiektach, dziękujemy opiekunom i organizatorom.

Rajd był dofinansowany ze środków MOPR.

Opracowała Anna Bujak.

Instr. sportu i turystyki

 

            .   .   .

 

 

 Archiwum 2013 >

 Archiwum 2012 > 

 

 


Warto zobaczyć

ak


warto obozy


warto sport

 

Sponsorzy

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki
-
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego
Urząd Miasta Kielce
Starosta Kielecki
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

sp2

wodociagi

logo-des

sp3

sp4

 

 

 

Współpracujemy

 

 

Ośrodek Sportowy "Start" w Wiśle

 

http://www.trofea-sport.pl


- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Busku Zdroju

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Woj. Świętokrzyskiego

- Domy Pomocy Społecznej Woj. Świętokrzyskiego

- Środowiskowe Domy Samopomocy Woj. Świętokrzyskiego

O nas | Kalendarz imprez | Sport niepełnosprawnych | Rekreacja | Turystyka | Obozy | Komis sprzętu zimowego | Galeria | Kontakt

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies.

Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia