kontakt 41 344 23 60
kom 504 036 592

5.jpgZRZESZENIE SPORTU

I REHABILITACJI 'START'
25-715 Kielce, Ul. Kołłątaja 4
Tel/fax: 041 344 23 60
startkielce@gmail.com


więcej informacji kontaktowych

 

Organizacja pożytku publicznego    KRS 0000042557   

pp

Turystyka

 

Zrzeszenie START propaguje:

  • turystykę pieszą górską
  • kajakową
  • kolarską

z możliwością innych form, w których mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, członkowie ich rodzin i sympatycy.

 

mottem naszych wędrówek są słowa wydrukowane na bilecie do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, cytuję: "...ochrona Parku jest wezwaniem największym skierowanym do każdego bez wyjątku..." prof. Władysław Szafer, oraz słowa Papieża Jana Pawła II, "... piękno przyrody jest jedynym ratunkiem dla człowieka, dla cywilizacji ..."

 

wojweodztwo

      URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚWIĘTKORZYSKIEGO

 

 

  1. 47 Ogólnopolski Integracyjny Rajd po Górach Świętokrzyskich

                                               w kwocie 2.000,- zł.

 

         Zadanie realizowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego Urzędu                  

                             Marszałkowskiego w okresie 2.06 – 8.06.2015.

 

  1. VII Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich, w kwocie 3.000,- zł.

 

 

 

pfron      PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

miasto      MIASTO KIELCE

 

 

     VII Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich w kwocie 6.000,- zł.

 

Zadanie zrealizowane ze środków PFRON za pośrednictwem Miasta Kielce

                                           w okresie 11.05 – 30.09.2015.

 

 

 

starosta      STAROSTWO POWIATOWE

 

 

                   VII Świętokrzyski Rajd na Raty w kwocie 1.500,- zł.

 

                   Zadanie realizowane ze środków Starostwa Powiatowego

                                                 w okresie 11.09 – 29.09.2015

 

 

 

Kalendarz imprez Turystycznych w roku 2015

 

Zaplanowane w Kalendarzu imprezy turystyczne zostały zrealizowane zgodnie z planem i w terminie.

 

Sztandarową imprezą była organizacja 47 Ogólnopolskiego Rajdu Integracyjnego po Górach Świętokrzyskich, który odbył się w dniach 4  -  7.06.2015 z bazą w pomieszczeniach klasztornych Księży Pallotynów na Kieleckiej Karczówce. W rajdzie uczestniczyło 28 osób i 4 osoby obsługi.

Impreza pod względem programowym bardzo udana.

Program Rajdu i jego przebieg opisujemy wyżej.

 

W trakcie spotkania uczestnicy zasugerowali aby organizację Rajdu kontynuować do liczby 50 imprez /1969 do 2018r./ !   tj. do 2018 roku.

Jesteśmy przekonani że nam się to uda !!!.

 

Kolejną imprezą  była organizacja VII edycji Świętokrzyskiego Rajdu na Raty. Zgodnie z regulaminem w trakcie jednej edycji organizujemy 6 etapów. Łącznie prze siedem lat zorganizowaliśmy 42 etapy. Organizując na Rajd na Raty przyjęliśmy zasadę że jeden etap wiążemy z podejściem na Święty Krzyż.

W roku bieżącym w naszych rajdach uczestniczyło 14 jednostek, dwie z poza naszego województwa z Miechów z woj. Małopolskiego i Jedlanki z woj. Mazowieckiego. Przedstawiciele 10 jednostek uczestniczyli w dwóch, trzech lub czterech Imprezach. Łącznie w Rajdach 2015 uczestniczyło 393 osoby.

 

Uczestnikom wszystkich Rajdów przekazujemy najpiękniejsze życzenia; radości z poznawania nowych zakątków naszego województwa, wielu satysfakcji i dobrej kondycji na kolejne wyprawy. Dziękujemy za zdyscyplinowanie na trasach i szacunek do wszystkiego i wszystkich. Dziękujemy opiekunom grup za pomoc w realizacji programów.

Zapraszamy do udziału  imprezach w roku przyszłym tj. 2016 !!!

 

mgr Bogumił Bujak  -  Prezes - Kier.Wyszkolenia.

 

VII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich, 6 etap na trasie:

Kielce – Pacanów – Kielce   w dniu  29.09.2015 

 

Organizatorem 6 etapu było  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy

współorganizacji  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy   Społecznej i Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.   

6 etap zamykał organizację VII Rajdu na Raty po Górach Świętokrzyskich, którego  celem było, zwiedzanie Europejskiego  Centrum Bajki.

Uczestnikami szóstego etapu  byli podopieczni z 6 Ośrodków  w liczbie 45 niepełnosprawnych i 12 opiekunów z następujących Ośrodków: 

 

Dom Pomocy Społecznej Pińczów                                                  6 uczestników + 2 opiekunów

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków              9 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce                   7 uczestników + 1 opiekun

Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów                                 12 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka                                  7 uczestników + 2 opiekunów

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów      4 uczestników + 3 opiekunów

 

Po przyjeździe do Pacanowa, uczestnicy zapoznali się z historią Pacanowa, który liczy prawie 900 lat zwiedzili, Kościół Św. Marcina, który stanowi sanktuarium Jezusa Konającego. W roku 2008  świątynia została podniesiona do rangi  Bazyliki Mniejszej.

Następnie udaliśmy się do Europejskiego Centrum  Bajki, gdzie uczestnicy podzieleni na grupy zwiedzali centrum bajki w towarzystwie  wróżek, które przybliżyły uczestnikom historię gospodarza „Koziołka Matołka” z bajki Kornela Makuszyńskiego .

Po zwiedzaniu zaplanowanych obiektów, zjedliśmy przygotowany obiad w restauracji „Bajkowa”.  I autokarem wróciliśmy do Kielc.

Zawsze podkreślamy nienaganne zachowanie grupy i zaangażowanie w czasie zwiedzania obiektów. Serdecznie dziękujemy opiekunom grup za pomoc w realizacji programowana szlaku turystycznym.

Organizatorzy szczególnie serdecznie dziękują Panu Kazimierzowi Wawrzyckiemu Przewodnikowi Świętokrzyskiemu za współpracę przy realizacji programu.

 

Rajd był dofinansowany  ze środków MOPR w Kielcach., środków PFRON, będących w dyspozycji  Marszałka Woj. Świętokrzyskiego i  Starosty Powiatu Kieleckiego

 

 Opracowała: mgr Anna Bujak instr.. Sportu i turystyki.

 

VII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich.   5 etap na trasie: Kielce – Szydłów - Chmielnik – Kielce  w dniu     22.09.2015 

 

Głównym organizatorem Rajdu na Raty jest:  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy

współorganizacji:  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy   Społecznej, i Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.

Celem 5 etapu było poznanie kultury żydowskiej poprzez poznanie środowiska w Szydłowie i Chmielniku i zwiedzanie cerkwi w tych miejscowościach. 

Uczestnikami piątego etapu na trasie Kielce – Szydłów - Chmielnik – Kielce byli podopieczni z 5 Ośrodków  w liczbie 59 niepełnosprawnych i 11 opiekunów.

.

Warsztaty Terapii Zajęciowej  Kielce ul. Kryształowa 6.                  5 uczestników + 1 opiekun

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków            13 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce                   5 uczestników + 1 opiekun

Środowiskowy Dom Samopomocy Opatów                                   18 uczestników + 4 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Wola Jachowa                        17 uczestników + 3 opiekunów

 

Realizując program 5 etapu zatrzymaliśmy się  w Grabkach Dużych gdzie uczestnicy zobaczyli XVIII wieczny pałac o stylistyce orientalnej. Po przyjeździe do Szydłowa zwiedziliśmy kościół farny  pod wezwaniem Św. Władysława, zespół zamkowy (Sala Rycerska, Skarbczyk i Brama zamkowa) oraz synagogę.

Z Szydłowa autokarem pojechaliśmy do Chmielnika, gdzie zwiedzili odnowioną Synagogę.

Pobyt kończył obiad w restauracji „Staropolska”.  Po wyczerpaniu programu wróciliśmy do Kielc  tym samym kończąc V etap Rajdu na Raty.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym.

 

Rajd był dofinansowany  ze środków MOPR w Kielcach., środków PFRON, będących w dyspozycji  Marszałek Woj. Świętokrzyskiego i  Powiatu Kieleckiego

Opracowała mgr Anna Bujak   

                                       

VII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich 4 etap. Trasa Rajdu 

Kielce – Sandomierz – Kielce  w dniu  11.09.2015 

 

Głównym organizatorem Rajdu jest,  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach przy

współorganizacji  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych  Domów  Samopomocy, Domów Pomocy   Społecznej i Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.   

VII Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich, składa się z 6 etapów. Celem raju jest poznanie Regionu Ziemi  Świętokrzyskiej i nauka zachowania się na trasach turystycznych i w obiektach zwiedzanych.

Uczestnikami czwartego etapu na trasie Kielce – Sandomierz – Kielce byli podopieczni z 8 Ośrodków  w liczbie 61 niepełnosprawnych i 14 opiekunów.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  Kielce ul. Kryształowa 6.                  5 uczestników + 1 opiekun

Warsztat Terapii Zajęciowej Borkowice                                           5 uczestników + 2 opiekunów

Warsztat Terapii Zajęciowej Ostałówek                                           5 uczestników + 2 opiekunów  

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce                   9 uczestników +  1 opiekun

Środowiskowy Dom Samopomocy Opatów                                   18 uczestników + 3 opiekunów

Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczy Skarżysko Kam.      9 uczestników + 2 opiekunów

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów    10 uczestników + 3 opiekunów

 

Program czwartego etapu zakładał zwiedzanie Sandomierza.  W planie etapu był rejs statkiem po Wiśle, jednak ze względu na niski stan wody rejs został odwołany.

Marszem przez  Wąwóz Królowej Jadwigi, doszliśmy do Kościoła Św. Jakuba, dalej przez wąwóz Piszczeli  udaliśmy się do Katedry Bazyliki Mniejszej, następnie zwiedzaliśmy zabytki Rynku Sandomierskiego Muzeum Jana Długosza. oraz dziedziniec Zamku, podziwiając  piękny widok na Wisłę i południową część Ziemi Sandomierskiej. 

Pobyt kończył  obiad w restauracji „Ciżemka”. Powrót autokarem do kończyliśmy IV etap Rajdu na Raty.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym.

Rajd był dofinansowany  ze środków MOPR w Kielcach., środków PFRON, będących w dyspozycji  Marszałek Woj. Świętokrzyskiego i  Powiatu Kieleckiego.

 

Opracowała:  mgr Anna Bujak                                            

 

47 Ogólnopolski Integracyjny Rajd po Górach  Świętokrzyskich odbył się w dniach   4 – 7.06.2015. Bazą Rajdu był Hotel w Klasztorze Ojców Pallotynów na Karczówce.

 

Celem Rajdu było poznanie nowych fragmentów Regionu Gór Świętokrzyskich.

Głównym organizatorem Rajdu było  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”  w Kielcach

W rajdzie uczestniczyło 28 turystów plus 4 organizatorów, z Opola, Kęt, Czechowic Dziedzic, Oświęcimia i Kielc.

 

PROGRAM 47 Ogólnopolskiego Integracyjnego Rajdu po górach Świętokrzyskich  

 

4.06.2015. Czwartek  Boże Ciało .

14.00 – 16.00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie. Klasztor na Karczówce.

                         Dojazd ul. Karczówkowską.   Sekretariat. mgr Anna Bujak.

16 00    Wyjście na trasę.

17.30 – 18.00 Obiadokolacja

19.00 – Spotkanie Komandorskie

 

5.06.2015. Piątek.

7.30      Śniadanie.

8.20   Wyjazd do Podzamcza /autokar/

9.00    Wejście do Parku Technologicznego w Podzamczu, oraz  zwiedzanie

            Pałacu Branickich.  12.00  Czas na kawę i przekąskę.

13.00   Checiny. Zwiedzanie  - Zamek i miasto.

16.00  Turniej Boccia.

18.00   Obiadokolacja.

19.00   c.d. Turniej Boccia.

 

   6.06.2015. Sobota.

8.00   Śniadanie.

9.00   Wyjazd autokarem do Nowej Słupi.

10.00 Wymarsz na szlak i wejście na Św. Krzyż.

12.15 12.30  Zwiedzanie Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Bazyliki  

            mniejszej, wieży kościelnej.

13.45    Kawa

17.30    Obiadokolacja

19.00   .Ognisko lub wieczór Komandorski /piosenki, prosimy o śpiewniki/

 

   7.06.2015. Niedziela.

8.00   Udział w Mszy Świętej.

8.45   Śniadanie. 

 9.00   Przejazd własnymi autami do Oblęgorka.

10.0       Zwiedzanie Muzeum im. Henryka Sienkiewicza.

12.00  Pożegnanie.

  

Zakładany program 47 Rajdu, został w całości zrealizowany. Doskonała pogoda, duże zdyscyplinowanie uczestników, otrzymały wysoką ocenę uczestników. Obok części turystycznej odbyły się tradycyjne imprezy towarzyszące:

W dniu rozpoczęcia Rajdy w godzinach wieczornych odbył się  wspomnieniowy wieczór komandorski, oraz obdarowanie drobnymi upominkami uczestników Rajdu, ufundowanymi przez zarząd Targów Kielce i Klub Sportowy VIVA – TAURON Kielce.

Wyróżniono również, uczestników za wielokrotny udział w Rajdach m/in. Alojzy Knutel – Oświęcim, Anna Szymańska, Ewa Minich, Grażyna Jasak- Róg - Opole, Ewa Gawron - Kęty i Bożena i Ryszard Willmann - Czechowice Dziedzice.

Miłym akcentem było uhonorowanie Krystyny Wolf, która w dniu 4.06.2015, obchodziła 30 urodziny.

W drugim dniu Rajdu po części turystycznej odbył się turniej Boccia. Do turnieju zgłosiło się   20 osób. Turniej rozegrano w parach systemem pucharowym do trzech wygranych endów. Turniej zakończył się zwycięstwem pary: Kubica Anna i Dariusz, II miejsce zajęła para: Elżbieta Gorgoń i Alojzy Knutel,  III miejsce Ewa i Mikołaj Gawron. Zawodnicy za miejsca otrzymali pamiątkowe puchary i drobne upominki.

Wieczorem po kolacji, odbyło się tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek, śpiewem piosenek rajdowych i wspomnieniami o minionych rajdach. W ognisku uczestniczyli Przewodnicy Świętokrzyscy, którzy obsługiwali poprzednie rajdy. Ognisko miało bardzo serdeczny i przyjacielski przebieg.

Zakończenie rajdu odbyło się na dziedzińcu Pałacyku Henryka Sienkiewicza. Organizatorzy serdecznie podziękowali uczestnikom za przyjazd na Rajd, oraz pracownikom „Start-u” Annie Bujak, Marii Wojsa, Przewodnikowi Kazimierzowi Wawrzyckiemu i Komandorowi 47 Rajdu Bogumiłowi Bujak.

 

Uczestnicy Rajdu wnioskowali o kontynuowanie rajdów na przyszły rok do 50 Rajdu włącznie.

 

Serdeczne podziękowania kierujemy dla Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego,

Burmistrza Miasta i gminy Chęciny,  Dyrektora Parku Technologicznego w Podzamczu i Dyrektora Muzeum Narodowego w Oblęgorku za ufundowanie bezpłatnych wejściówek do zwiedzanych obiektów.

 

Opracowała: mgr Anna Bujak

 

 

I etap  - VII Świętokrzyskiego  Rajdu na Raty po Górach Świętokrzyskich

Odbył się w dniu 12.05.2015 i rozpoczynał  serię 6 etapów.

Miejsce realizacji zadania   Kielce – Podzamcze Chęcińskie – Kielce

W rajdzie uczestniczyło  72  osoby w tym 54 beneficjantów.    

Głównym organizatorem było:  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach przy współpracy:  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych  Domów Samopomocy, Domów Pomocy   Społecznej i Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawcze.

Celem rajdu jest poznanie Regionu Ziemi  Świętokrzyskiej. Nauka zachowania się na trasach turystycznych i zwiedzanych obiektach.

Uczestnikami pierwszego  etapu na trasie byli podopieczni z 6 Ośrodków  w liczbie 54 niepełnosprawnych i 15 opiekunów z następujących Ośrodków: 

 

Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych Skarżysko Kam.   6 uczestników + 3 opiekun,  

Środowiskowy Dom Samopomocy Wola Jachowa                        12 uczestników + 2 opiekunów

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków            13 uczestników + 2 opiekunów

SOSW dla Głuchych ul. Jagiellońska Kielce                                  10 uczestników + 2 opiekunów

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów      5 uczestników + 4 opiekunów

Kielecki Dom „Pod Fontanną” Kielce                                               8 uczestników + 2 opiekunów

 

Pierwszy etap rozpoczęliśmy od zwiedzania Centrum Naukowo Technologicznego w  miejscowości Podzamcze Chęcińskie i zapoznania się z wystawą Leonardo Da Vinci gdzie można obejrzeć odkrycia Leonarda da Vinci, artysty i wynalazcy, interaktywne modele jego maszyn i cyfrowe rekonstrukcje jego obrazów. Na zewnątrz Centrum uczestnicy mogli się przekonać jak działają np.: koło fizyka, peryskop, harfa świetlna, równoważnia linowa, wir wodny i wiele innych eksponatów. Następnie zwiedziliśmy Dworek Branickich z pięknym barokowym ogrodem w stylu włoskim i barokową Bramę Jana III Sobieskiego.  Po zwiedzaniu uczestnicy zjedli przygotowany obiad w restauracji DaVinci i tam zakończyliśmy I etap Rajdu na Raty.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych  w zwiedzanych obiektach. Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

 

Opracowała: mgr   Anna Bujak 

 

II etap VII Świętokrzyskiego Rajdu na Raty po Górach Świętokrzyskich

 Odbył się w dniach 19.05.2015  na trasie: Stok Telegraf – Stok Pierścienica  

 - Stadion.

Głównym organizatorem Rajdu jest :  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Przy Współorganizacja:  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy   Społecznej i Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze.

Uczestnikami drugiego etapu na trasie byli podopieczni z 6 Ośrodków  w liczbie 45 niepełnosprawnych i 12 opiekunów z następujących Ośrodków: 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  Kielce ul. Kryształowa 6.                  5 uczestników + 1 opiekun  

Środowiskowy Dom Samopomocy z Brudzowa                              9 uczestników + 2 opiekunów

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków            13 uczestników + 3 opiekunów

Dom Pomocy Społecznej ul. Wesoła 5 Pińczów                             6 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka                                   6 uczestników + 3 opiekunów

Kielecki Dom „Pod Fontanną” ul. Jeziorańskiego Kielce                 6 uczestników + 1 opiekun

 

Start do drugiego etapu zgodnie  z regulaminem rozpoczynaliśmy wjazdem uczestników kolejką linową na Górę Telegraf, skąd podziwiano piękną panoramę Kielc. Następnie szlakiem niebieski z dwoma odpoczynkami grupa przeszła na stok Góry Pierścienica a następnie przez Stadion Leśny do Restauracji Stangret.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie  grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym. Rajd sponsorowany był ze środków MOPR.

Opracowała:  mgr Anna Bujak

 

3 etap - VII Świętokrzyskiego Rajdu na Raty po Górach Świętokrzyskich

odbył się w dniu 26.05.2015 na trasie Święty Krzyż – Nowa Słupia – Kielce   

 

Głównym organizatorem 3 etapu Rajdu było:  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy współpracy z   Warsztatami Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy   Społecznej i Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczej.

    

Uczestnikami trzeciego etapu na trasie byli podopieczni z 4 Ośrodków  w liczbie 35 niepełnosprawnych i 7 opiekunów z następujących Ośrodków: 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  Kielce ul. Kryształowa 6.                  5 uczestników + 1 opiekun  

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce                   8 uczestników + 2 opiekunów

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków            13 uczestników + 2 opiekunów

Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczy Skarżysko Kam.      9 uczestników + 2 opiekunów

Trzeci etap zgodnie  z regulaminem rozpoczynał się przejściem szlaku edukacyjnego z Nowej Słupi na Św. Krzyż. Po wejściu  na szczyt  zwiedziliśmy kościół, kaplicę Oleśnickich, podziemia, muzeum Ojców Oblatów. W kaplicy uczestnicy rajdu otrzymali błogosławieństwo Krzyżem Świętokrzyskim z relikwiami Drzewa Świętego. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Narodowego Parku Świętokrzyskie, które po przebudowie jest wspaniałą dydaktyczną placówką. Kolejnym punktem programu, był obiad w jadłodajni „Pod Aniołem”.

Następnie schodząc w kierunku Przełęczy Huckiej zwiedziliśmy punkt widokowy z wychodnią na gołoborze. Następnie zjechaliśmy ciuchcią do Szklanej Huty, gdzie czekał na nas autokar, którym wróciliśmy do Kielc.

Rajd sponsorowany był ze środków MOPR.

                                       

Opracowała: mgr Anna Bujak

 

 

            .   .   .

 

 Archiwum 2014 >

 Archiwum 2013 >

 Archiwum 2012 > 

 

 


Warto zobaczyć

ak


warto obozy


warto sport

 

Sponsorzy

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki
-
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start"
wojweodztwo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Miasta Kielce
Starosta Kielecki
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

sp2

wodociagi

logo-des

sp3

sp4

 

 

 

Współpracujemy

 

 

Ośrodek Sportowy "Start" w Wiśle

 

http://www.trofea-sport.pl


- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Busku Zdroju

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Woj. Świętokrzyskiego

- Domy Pomocy Społecznej Woj. Świętokrzyskiego

- Środowiskowe Domy Samopomocy Woj. Świętokrzyskiego

O nas | Kalendarz imprez | Sport niepełnosprawnych | Rekreacja | Turystyka | Obozy | Komis sprzętu zimowego | Galeria | Kontakt

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies.

Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia