kontakt 41 344 23 60
kom 504 036 592

4.jpg



ZRZESZENIE SPORTU

I REHABILITACJI 'START'
25-715 Kielce, Ul. Kołłątaja 4
Tel/fax: 041 344 23 60
startkielce@gmail.com


więcej informacji kontaktowych

 

Organizacja pożytku publicznego    KRS 0000042557   

pp

Turystyka

Zrzeszenie START propaguje:

  • turystykę pieszą górską
  • kajakową
  • kolarską

z możliwością innych form, w których mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, członkowie ich rodzin i sympatycy.

mottem naszych wędrówek są słowa wydrukowane na bilecie do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, cytuję: "...ochrona Parku jest wezwaniem największym skierowanym do każdego bez wyjątku..." prof. Władysław Szafer, oraz słowa Papieża Jana Pawła II, "... piękno przyrody jest jedynym ratunkiem dla człowieka, dla cywilizacji ..."

 

 

wojweodztwo

      URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚWIĘTKORZYSKIEGO

 

                            1.   XLVIII  Ogólnopolski Integracyjny Rajd po Górach Świętokrzyskich

                                                                        w kwocie 1.500,- zł.

                                  Zadanie realizowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego Urzędu                  

                                                    Marszałkowskiego w okresie 24.05 – 8.06.2016.

 

 

                                     2. VIII Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich w roku 2016.

                                                       zadanie zrealizowano ze środków Województwa Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego

                                                                                               w kwocie 1.500 zł.

 

pfron      PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                                            

                                                             1. VIII Rajd na Raty po Gorach Świętokrzyskich 2016

                                                             zadanie zrealizowano ze środków PFRON w dyspozycji MOPR w kielcach

                                                                                             w kwocie  5.000,- zł.

 

 

miasto      MIASTO KIELCE

 

   

 

starosta      STAROSTWO POWIATOWE

 

                              VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich 2016.

                                                 Zadanie realizowane ze środków Starostwa Powiatowego w kwocie 1.500,-

                                                                         w okresie 11.09 – 29.09.2016

 

 

 

Turystyka

 

 

VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich w dniu 20.09.2016

VI edycja - VIII Rajdu na Raty odbyła się w dniu 20.09.2016 na trasie Kielce /przejazd autokarem/ – Szydłowiec – Kielce /powrót autokarem/

Uczestnikami szóstego etapu na trasie Kielce – Szydłowiec – Kielce byli podopieczni z 8 Ośrodków w liczbie 60 niepełnosprawnych i 17 opiekunów z następujących Ośrodków:

Kielecki Dom pod Fontanną Kielce 9 uczestników + 2 opiekunów
Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego Kielce 8 uczestników + 2 opiekunów
Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa Kielce 5 uczestników + 1 opiekun
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków 13 uczestników + 2 opiekunów
OREW Skarżysko Kamienna 6 uczestników + 3 opiekunów
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów 5 uczestników + 3 opiekunów
Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka 9 uczestników + 3 opiekunów
Środowiskowy Dom Samopomocy Brudzów 8 uczestników + 2 opiekunów

Głównym organizatorem VI edycji było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, przy współudziale Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.

Szósty etap, zamykający program VIII Rajdu na Raty, zamykał się zwiedzaniem miasta Szydłowiec.

Po przyjeździe uczestnicy zwiedzili rynek oraz weszli na wieżę ratusza. Następnie zwiedzili Kościół Św. Zygmunta, oraz zamek oraz w części muzealnej wystawę Ludowych Instrumentów Muzycznych.

W zamkowej restauracji uczestnicy zjedli przygotowany posiłek. Tam też zakończyliśmy VI etap Rajdu na Raty i tym samym zamykaliśmy cały program VIII Rajdu na Raty 2016.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym i w czasie zwiedzania obiektów historycznych.
Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

Rajd prowadzili: Anna Bujak – instruktor Sportu i Turystyki, oraz Przewodnik Świętokrzyski Kazimierz Wawrzycki.

Opracował w oparciu o relacje Bogumił Bujak – Prezes.

 

VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich w dniu 06.09.2016

V edycja VIII Rajdu na raty odbyła się w dniu 06.09.2016 na trasie Kielce – Chęciny – Kielce

Głównymi organizatorami Rajdu było: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Specjalne Ośrodki Społeczno – Wychowawcze. Woj. Świętokrzyskiego i Malopolskiego.

Uczestnikami czwartego etapu byli podopieczni z 5 Ośrodków w liczbie 35 niepełnosprawnych i 10 opiekunów z następujących Ośrodków:

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kryształowa Kielce 5 uczestników + 1 opiekun
Dom Pomocy Społecznej Pińczów 6 uczestników + 2 opiekunów
Warsztat Terapii Zajęciowej Opatów 6 uczestników + 2 opiekunów
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków 13 uczestników + 2 opiekunów
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów 5 uczestników + 3 opiekunów


Piąty etap zgodnie z regulaminem rozpoczynaliśmy od wejścia na wzgórze zamkowe i zwiedzania ruin Chęcińskiego zamku. Po zapoznania się z wystawą obrazującą historię zamku, oraz wejścia na widokową basztę, zeszliśmy ścieżką mnicha do miasta.
W drodze powrotnej zwiedzaliśmy klasztor oo. Franciszkanów oraz zwiedzaliśmy zabytkową kamienicę „Niemczówkę”. Kolejnym etapem był obiad w restauracji „Pod Zamkiem”. Rozwiązanie etapu nastąpiło w Kielcach na parkingu przy KS Koronie.


Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym. Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

Rajd prowdadzili: Anna Bujak instr. Sportu i turystyki, oraz Przewodnik Świętokrzyski Kazimierz Wawrzycki.

Opracowała:Anna Bujak.

 

 

VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich   14.06.2016 

 

IV edycja - VIII Rajdu na Raty odbyła się w dniu 14.06.2016  na trasie  Kielce – Wieś Kakonin – czrw. szlakiem turystycznym do Kapliczki Św. Mikołaja – Łysica 612 m npm – zejście do Św. Katarzyny - Kielce. 

 

W rajdzie uczestniczyło 52 osoby, w tym  39 uczestników , 11 opiekunów i2 obsługujących.

z następujących Ośrodków: 

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków      13 uczestników + 2 opiekunów

Warsztat Terapii Zajęciowej Opatów                                          6 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Jedlanka                              8 uczestników + 3 opiekunów

Warsztat Terapii Zajęciowej Kielce ul. Kryształowa 6                 4 uczestników + 1 opiekun

Zespól Placówek Edukacyjno – Wychowawczych                      8 uczestników + 3 opiekunów

Skarżysko Kamienna.

Głównym organizatorem Rajdu było:  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

przy  współorganizacji:  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy,  Domów Pomocy   Społecznej, Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.

Rajd prowadzili  przewodnik PTTK  Pan Kazimierzem Wawrzyckim, i  nasza Kol. mgr Anna Bujak.

Start do IV edycji - VIII Rajdu na Raty rozpoczynaliśmy  na skraju Wsi Kakonin przy wejściu na główny szlak czerwony prowadzący na Pasmo Łysogórskie z wejściem na Łysicę 612 m npm.

Pierwszy dłuższy postój nastąpił na trasie przy Kapliczce Św. Mikołaja.

Kolejny przystanek był na szczycie Łysicy 612 m npm.

Schodząc ścieżką turystyczną na chwilę grupa zatrzymała się na Gołoborzu pod szczytem

Piękna pogoda pozwoliła podziwiać na horyzoncie Pasmo Sierakowickie i dolekie wzniesienia  Pasma Klonowskiego

Dalej czerwonym szlakiem idąc w doł dotarliśmy do wyjścia z Puszczy Jodłowej na polankę z Kapliczką Św. Franciszka i Źródełka z wodą uznawaną za leczniczą i zdrową.

Kolejny krótki postój był w Klasztorze żeńskim Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie. Po wysłuchaniu historii klasztoru opowiedzianej przez Siostrę furtiankę w rozmównicy,

grupa udała się na obiad turystyczny w Schronisku  „Jodełka”.

 

Organizatorzy podkreślają duże  zdyscyplinowanie grupy, która nie nastręczyła problemów organizacyjnych. Pogoda słoneczna.    Rajd sponsorowany był ze środków MOPR.

 

 

Opracowała mgr Anna Bujak – instr. sportu i turystyki

 

 

 

VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich   24.05.2016 

 

 

III edycja - VIII Rajdu na Raty odbyła się w dniu 24.05.2016  na trasie  Kielce – Białogon Brusznia – Karczówka - Kielce. 

 

W rajdzie uczestniczyło 56 osoby, 50 uczestników ,42 osoby 2 obsługujących i 12 opiekunów.

z następujących Ośrodków: 

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków      13 uczestników + 2 opiekunów

Warsztat Terapii Zajęciowej Opatów                                          6 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Jędrzejów                            6 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy Opatów                                9 uczestników + 2 opiekunów

Warsztat Terapii Zajęciowej Kielce ul. Kryształowa 6                 5 uczestników + 1 opiekun

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym Miechów                                                                  3 uczestników + 3 opiekunów

Głównym organizatorem Rajdu było:  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

przy  współorganizacji:  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy,  Domów Pomocy   Społecznej, Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.

III edycję - VIII Rajdu na Raty rozpoczynaliśmy  przy kościele Przemienienia Pańskiego w Białogonie o godz. 08.50.  Następnie z przewodnikiem PTTK  Panem Kazimierzem Wawrzyckim udaliśmy się  szlakiem czerwony w kierunku Karczówki.

Pierwszy przystanek był na Górze Brusznia, gdzie znajduje się krzyż zwany „Harceskim”. Dalej czerwonym szlakiem dotarliśmy do nowej ścieżki edukacyjnej geologiczno – kruszcowo – górniczej, prowadzi ona przez góry Grabina i Dalnia.

Ze ścieżki tej można podziwiać piękną panoramę Kielc i okolic. Szlak czerwony łączy się ze ścieżką edukacyjną pod Karczówką i dalej  do Klasztoru.

Przewodnik oprowadził grupę po pięknym Kościele pod wezwaniem Karola Boromeusza. Kościół stanowi cześć obiektów Zakonu męskiego Palotynów.

Nagrodą za trudy był obiad w zakonnym reflektarzu  w klasztorze na Karczówce.

 

Grupa uczestników zdyscyplinowana, która nie nastręczyła problemów organizacyjnych. Pogoda słoneczna.    Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

 

Opracowała mgr Anna Bujak – instr. sportu i turystyki.

 

 

 

VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich  2016 rok.

 

II edycja - VIII Rajdu na raty odbyła się w dniu 17.05.2016  na trasie  Kielce – Sandomierz – Kielce. 

 

II edycja VIII Rajdu na Raty lokalizowana była w Sandomierzu.  Celem rajdu było poznanie zabytków Sandomierza, nauka zachowania się na trasach turystycznych i zwiedzanych.

w obiektach. Nieukrywaną atrakcją był krótki rejs statkiem „Maria” w dół rzeki Wisły.

 

W rajdzie uczestniczyło 65 osoby, 50 uczestników ,2 osoby obsługujące i 12 opiekunów

z następujących Ośrodków: 

Kielecki Dom pod Fontanną Kielce                                           9 uczestników + 2 opiekunów

Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego Kielce                     8 uczestników + 2 opiekunów  

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miodowa Kielce             7 uczestników +  1 opiekun

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków       13 uczestników + 2 opiekunów

SOSW dla Głuchoniemych ul. Jagiellońska Kielce                     8 uczestników + 2 opiekunów

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Miechów   5 uczestników + 3 opiekunów

 

Głównym organizatorem Rajdu było:  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

przy  współorganizacji:  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy,  Domów Pomocy   Społecznej, Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.

    

Głównym celem programowym  II edycji  - VIII Rajdu na Raty było poznanie najpiękniejszych zabytków Sandomierza oraz podziwianie panoramy miasta.

Każdej wyprawie towarzyszy nauka zwiedzania zabytków oraz sposobów poruszania się w czasie rajdu.

Trasa rajdu obejmowała,  rejs statkiem, przejście piesze Wąwozem Królowej Jadwigi na jedno z wzgórz sandomierskich gdzie usytuowany jest Kościół pod wezwaniem Św. Jakuba z okresu romańskiego. Następnie droga prowadziła wąwozem , „Piszczele”, obok gotyckiego zamku do Katedry Sandomierskiej.

Wspaniałe wnętrze Bazyliki Mniejszej robiło duże wrażenie na zwiedzających.

Kolejnym zabytkiem było Muzeum im. Jana Długosza.

Kościół Katedralny i Dom Długosza sięgają stylu gotyckiego.

Grupa zwiedziła również Rynek z Ratuszem, oraz przyległe uliczki.

Przerwą na relaks był obiad w restauracji „Ciżemka.”

W drodze powrotnej na parking szliśmy stroma uliczką przez Bramę zwaną „Uchem Igielnym”.

Powrót do Kielc na  parking przy Klubie  „Korona” i tam zakończył  II edycję - VIII Rajdu na Raty.

 

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznymi w zwiedzanych obiektach.

Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

 

Opracowała mgr Anna Bujak – instr. sportu i turystyki.

 

 

VIII Świętokrzyski Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich  2016 rok.

 

I edycja  VIII Rajdu na raty odbyła się w dniu 10.05.2016  na trasie Święty Krzyż - Nowa Słupia – Kielce.  

 

I edycja VIII Rajdu na Raty jak zwykle zgodnie  z regulaminem poprzedzała zbiórka wyjeżdżających na rajd  na parkingu „Korona” przy Alei Legionów, a następnie przejazd autokarem do miejscowości Nowa Słupia.

Celem rajdu jest poznanie Regionu Ziemi  Świętokrzyskiej. Nauka zachowania się na trasach turystycznych i w obiektach zwiedzanych.

 

W rajdzie uczestniczyło 53 osoby, 41 uczestników ,3 osoby obsługujące i 9 opiekunów.

 

z następujących Ośrodków: 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  z Opatowa                    .             6 uczestników + 2 opiekunów  

Środowiskowy Dom Samopomocy z Jedlanki                             7 uczestników + 3 opiekunów

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Stąporków        13 uczestników + 2 opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy z Opatowa                            9 uczestników + 1 opiekun

Dom Pomocy Społecznej z Pińczowa                                          6 uczestników + 1 opiekun

 

Po przyjeździe na miejsce uczestnicy  wyruszyli szlakiem edukacyjnym z Nowej Słupi na Św. Krzyż.  Po wyjściu na górę  zwiedziliśmy Klasztor Ojców Oblatów, kościół, kaplicę Oleśnickich, podziemia i muzeum Ojców Oblatów.

 

W kaplicy uczestnicy rajdu otrzymali błogosławieństwo Krzyżem Świętokrzyskim z relikwiami Drzewa Świętego.

Po zwiedzaniu Klasztoru uczestnicy zjedli obiad w jadłodajni klasztornej  „Pod Aniołem”.

Następnie schodząc w kierunku Przełęczy Huckiej zwiedziliśmy punkt widokowy z wychodnią na gołoborze. Następnie ścieżką edukacyjną uczestnicy zeszli na przełęcz Hucką, gdzie czekał na grupę autokar, którym wróciliśmy do Kielc. Dojazdem na parking Korona  zakończyliśmy I etap Rajdu na Raty.

 

Głównym organizatorem było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Przy współorganizacji:  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Specjalnych Ośrodków Społeczno – Wychowawczych.

Z przyjemnością podkreślamy nienaganne zachowanie grupy niepełnosprawnych na szlaku turystycznym. Rajd sponsorowany jest ze środków MOPR.

 

Opracowała mgr Anna Bujak

 

 

 

48 Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich z bazą w Regionie Świętokrzyskim i Kielcach  w dniach 26 - 29.05.2016.

 

Organizatorem Rajdu było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Celem Rajdu jest niezmiennie: pokazanie naszego Regionu uczestnikom rajdu, organizacja wypoczynku w kontakcie z przyrodą, integracja turystów z niepełnosprawnością z różnych regionów Polski.

Bazą Rajdu był Klasztor Ojców Pallotynów na Karczówce. W rajdzie uczestniczyli turyści z woj. Małopolskiego, Opolskiego, Mazowieckiego i Świętokrzyskiego, w liczbie 53 osoby, oraz 3 organizatorów: Bogumił Bujak – Komandor Rajdu; Sekretarz Rajdu Anna Bujak i Przewodnik Świętokrzyski Kazimierz Wawrzycki.

 

Program Rajdu zakładał:

Za zgodą organizatora w dniu 25.05.2018, wieczorem zgłosiła się grupa uczestników w ilości 20 osób. Dla uczestników tej grupy zorganizowane zostało ognisko.

26.05.2016. Baza. Klasztor na  Karczówce. Przyjazd uczestników w godzinach dopołudniuowych.  Obiad godz. 15.30.   I etap: Karczówka – Rezerwat Ślichowice. Dla sprawnego przeprowadzenia przyjścia do Rezerwatu zapewniliśmy przejazd autokarem. Piękno Rezerwatu Geologicznego na Ślichowicach zrobiło duże wrażenie na uczestnikach.

Po powrocie wieczorem odbyło się „Ognisko Komandorskie”

W czasie ogniska imiennie powiatano uczestników Rajdu,  wspominano ciekawe fragmenty poprzednich Rajdów.

Uczestników obdarowano pamiątkowymi butonami /znaczki rajdowe/, oraz upominkami rzeczowymi.

Oraz śpiewano piosenki i częstowano się pieczonym kiełbaskami. Ognisko upłynęło w serdecznej atmosferze.

27.05.2016. Śniadanie godz.8.00.

Kielce – Sandomierz – przejazd autokarem. Przejazd statkiem po Wiśle następnie przejście do Kościół im Św. Jakuba z czasów romańskich, w tym przejście lessowym Wąwozem Królowej Jadwigi, następnie zwiefdzaliśmy Katedrę Bazylikę mniejszą , Muzeum Jana Długosza z cudownymi zabytkami, Rynek i jego zabytkowe budowle. W godzinach popołudniowych wróciliśmy do Kielc.  .   Po obiadokolacji odbył się turniej w boccia. W turnieju drużynowym /drużyny 2 osobowe/ wystartowało 8 dużym, w którym rozegrano 3 endowe mecze. Mecze sprawiły wiele radości.

Wynik końcowy:

I miejsce  Kruczek Józef i Kruczek Maria

II miejsce Szymański Marcin i Julia Berdechowska

III miejscde Łęcki Edward i Łęcka Michalin

IV miejsce Szymański bartek i Berbeć Małgorzata.

 

Zawodnicy w nagrodę otrzymali drobne upominki.

 

28.05.2016. Śniadanie godz. 8.00. Po śniadaniu autokarem pojechaliśmy do miejscowości  Ameliówka gdzie nastąpiło przejście piesze przez Góre Radostową do Krajna i Parku Miniatur.

Druga grupa słabsza siłowo i zaawansowana wiekowo pojechała autokarem wraz z Przodownikiem Turystyki Bogumiłem Bujakiem do Św. Katarzyny, gdzie zwiedzaliśy Muzeum Skamieniałości i

Klasztor Żeński Bernardynek pod wezwaniem Św. Katarzyny. Następnie udaliśmy się do Parku Miniatur, gdzie nastąpiło spotkanie obu grup. Razem zwiedzaliśmy ciekawy projekt ukazujące zabytki natury i architektury uchodzące za „cuda świata.”

Po powrocie wieczorem odbyło się Ognisko turystyczne.

 

29.05.2016.Śniadanie godz. 8.00. Baza – Kielce – Kadzielnia /jaskinia/   Godz. 11.00 Zakończenie rajdu/..

Część uczestników Rajdu      uczestniczyła w Procesji Bożego Ciała. Zakładany program został zrealizowany w całości z dużym zadowoleniem dla uczestników i organizatorów.

 

Żegnając organizatorzy zaprosili uczestników na 49 Ogólnopolski Rajd w roku 2017.

 

 

Opracowala mgr Anna Bujak

 Archiwum 2015 >

 Archiwum 2014 >

 Archiwum 2013 >

 Archiwum 2012 > 

 


Warto zobaczyć

ak


warto obozy


warto sport

 

Sponsorzy

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki
-
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start"
wojweodztwo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Miasta Kielce
Starosta Kielecki
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

sp2

wodociagi

logo-des

sp3

sp4

 

 

 

Współpracujemy

 

 

Ośrodek Sportowy "Start" w Wiśle

 

http://www.trofea-sport.pl


- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Busku Zdroju

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Woj. Świętokrzyskiego

- Domy Pomocy Społecznej Woj. Świętokrzyskiego

- Środowiskowe Domy Samopomocy Woj. Świętokrzyskiego

O nas | Kalendarz imprez | Sport niepełnosprawnych | Rekreacja | Turystyka | Obozy | Komis sprzętu zimowego | Galeria | Kontakt

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies.

Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia