Sekcje sportowe

Zadaniem sekcji sportowych jest umożliwienie osobom niepełnosprawnych rozwijanie sprawności fizycznej, rozwój psychiczny, społeczny i intelektualny. Sport jest szansą na integrację osób niepełnosprawnych ze zdrowymi. Celem prowadzonych zajęć jest przygotowanie zawodników do udziału w zawodach sportowych wszystkich szczebli.

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” jest organizatorem sportu w wymienionych dyscyplinach sportowych.

  • piłka siatkowa na siedząco, lekkoatletyka, tenis stołowy – Busko Zdrój przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  • szachy, łucznictwo, lekkoatletyka, narciarstwo – Kielce. Tenis stołowy w jednostkach które zgłaszają chęć szkolenia podopiecznych Kielce i teren.
  • boccia – rozwijana dynamicznie w wielu jednostkach skupiających osoby niepełnosprawne.Kielce i teren.
  • w dalszym ciągu rozwinąć nową dyscyplinę rekreacyjną Nordic Walking.
  • Posiadamy dwóch instruktorów tej dyscypliny.

Członkami sekcji sportowych są również osoby zdrowe (szachy, narciarstwo, piłka siatkowa na siedząco). Zajęcia prowadzone są przez instruktorów sportu.
Zrzeszenie Sportowe START na przestrzeni minionych lat wielokrotnie było organizatorem zawodów sportowych w prowadzonych dyscyplinach oraz Mistrzostw Polski w: lekkoatletyce, szachach, piłce siatkowej na siedząco i łucznictwie.