Aktualności 2016


W dniu 05.04.2016, w wieku 96 lat zmarł nasz Przyjaciel Pan p.płk Tadeusz Zawistowski żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie uczestnik walk o Monte Casino, wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kielcach.

Pan Tadeusz Zawistowski, przez wiele lat był aktywnym działaczem Zrzeszenia Sportowego „Start”, v-ce Prezesem Zrzeszenia „Start” Województwa Świętokrzyskiego, oraz Prezesem Spółdzielczego Klubu „Lechia” w Kielcach.

Wieloletni Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Zabawkarskich, Działacz kultury: organizator Zespołów Pieśni i Tańca w Opolu i Kielcach, twórca Muzeum Zabawkarskiego w Kielcach.

Panie Prezesie na zawsze pozostanie Pan w pamięci przyjaciół, działaczy i sportowców Zrzeszenia „Start”.


Nowy Rok 2016, przyniósł kilka miłych zdarzeń. Trójka naszych sportowców, znalazła się w finałach plebiscytu 10 najlepszych sportowców niepełnosprawnych w roku 2015.

Najwyżej bo na piątym miejscu sklasyfikowany został niedowidzący A. Andrzej Fijałkowski, uprawiający narciarstwo klasyczne, Mistrz Polski w narciarstwie klasycznym. Ponadto członek elitarnego Światowego Klubu biegaczy z tytułem Global Wordloppet, uhonorowanym złotym medalem Wordloppeed z nr. 3614. Zawodnik który w roku 2014, ukończył Bieg Wazów w Szwecji.

Ireneusz Kapusta Mistrz Polski w strzelaniu z łuku w kat. ST na hali i torach otwartych. Uczestnik Mistrzostw Świata w Łucznictwie Osób Niepełnosprawnych, na których wywalczył siedemnaste miejsce w strzelaniu indywidualnym i piąte miejsce w strzelaniu drużynowym.

Aleksander Kossakowski Mistrz Polski w biegach na średnich dystansach, zdobywca czwartego miejsca w biegu na 1500m na Mistrzostwach Świata w Dubaju.

Nasi sportowcy w roku 2015, wywalczyli łącznie 40 medali, w tym 10 zlotych,12 srebrnych i 18 brązowych, w narciarstwie klasycznym i zjazdowym, łucznictwie w strzelaniu na hali i torach otwartych, w lekkiej atletyce, oraz boccia.

26 zawodników medalistów Mistrzostw Polski zostało wyróżnionych Dyplomem Prezydenta Miasta Kielce. Na dyplomach Prezydent zawarł maksymę: „za ducha walki, za wykraczanie poza swoje możliwości, za ciężka pracę i niepowtarzalne chwile , które mogliśmy przezywać”

Dyplomami nagrodzono:  Piotr Marek i Kamil Gregorczyk – narciarstwo zjazdowe, Andrzej Fijałkowski narciarstwo klasyczne, Ireneusz Kapusta, Jan Kowalczyk, Krzysztof Grad, Mirosław Niedbalski, Andrzej Baran Michał Salwa i Wojciech Piotrowski – łucznicy, Mateusz Rogowski, Mateusz Cecelon, Kamil Skitek, Michał szaflarski, Sebastian Łapaj, Aleksander Kossakowskiio Łukasz Domański – lekkoatletyka i Andrzej Janowski – boccia.

Wyróżniono również trenerów i instruktorów: Anna Bujak boccia, Bogumił Bujak lekkoatletyka i narciarstwo, Jarosław Borecki i  Jerzy Płonka – lekkoatletyka, łucznictwo – Ryszard Olejnik.

Specjalnym wyróżnieniem uhonorowano: Bogumił Bujaka, przyznając tytuł Zasłużonego dla Świętokrzyskiego Sportu za rok 2015, oraz Ireneusz Kapustę  Zasłużonego Sportowca Niepełnosprawnego.

Nagrody te przyznano na Gali 64 Plebiscytu Sportowego 2015 Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu.


Rok 2015 dobiegł końca – rok który dał naszym zawodnikom wiele satysfakcji i nadziei na obecny 2016.

Jeszcze przez chwilę powspominajmy.  W roku 2015, trójka naszych zawodników startowała w Mistrzostwach Świata, w łucznictwie, lekkiej atletyce i boccia.

Nasi sportowcy zdobywali indywidualne wyróżnienia. m/in. Małgorzata Olejnik w Ogólnopolskim konkursie Lady „D’ w kat. kobieta sportu i Sebastian Łabaj wychowanek SOSW z Buska Zdroju w wojewódzkim plebiscycie „siedmiu wspaniałych” na którym promowano naukę i sport.

Sportowe osiągnięcia w roku 2015 to: 2 medale Mistrza Polski w narciarstwie klasycznym i 4 medale w narciarstwie zjazdowym w tym jeden złoty.

Medale na Mistrzostwach Polski wstrzelaniu z łuku na hali i torach otwartych, udział i zajęcie 17 miejsca przez naszego zawodnika Ireneusza Kapusty na Mistrzostwach Świata w Łucznictwie.

Wywalczenie 28 medali na Mistrzostwa Polskie w Lekkiej atletyce w kategorii juniorów i seniorów, oraz wywalczenie 4 miejsca na Mistrzostwach Świata w Katarze w biegach średnich przez naszego niedowidzącego zawodnika Aleksandra Kossakowskiego, oraz wywalczenie tytułu Mistrza Polski  i uczestnictwo w Mistrzostwach Świata w Boccia  i zajęcie 25 miejsca.

Zrzeszenie „Start” było organizatorem Halowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie, szeregu imprez rekreacyjnych jak zawody w boccia, tenisie stołowym w piłce nożnej, szachach, oraz imprez biegowych, w których uczestniczyło grubo ponad 1000 osób, oraz imprez turystycznych:  m/in. VII edycji Świętokrzyskiego rajdu na raty, oraz 47 Ogólnopolskiego Integracyjnego po Górach Świętokrzyskich. W imprezach turystycznych uczestniczyło około 500 osób.

Szczególne miejsce w naszym działaniu zajmuje współpraca z Targami Kielce i organizacja imprez  z programem sportowym w czasie Targów „Remed – Plus”.  Byliśmy również na tych Targach  organizatorem sesji naukowej „Sport skuteczną formą rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością”.

Za sportowe osiągnięcia i radosne doznania, które były efektem pracy trenerów, rehabilitantów i opiekunów z  Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii zajęciowej i Domów Pomocy Społecznej składamy wszystkim serdeczne podziękowania.

Podziękowania kierujemy  Działaczom, wolontariuszom, oraz  pracowników Biura „Start”.

W dniu 23.09.2015 Nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnopolskiego Konkursu Honorowego tytułu Ledy D.

Pani Małgorzata Olejnik w kategorii sport została laureatką.  GRATULUJEMY !

Uroczystości wręczenia tytułu odbyły się w Sejmie RP w Warszawie.


BOCCIA

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 03.09.2015. Zarząd podjął decyzje o przystąpieniu na członka Polskiego Związku Boccia. Zarząd PZB potwierdza przyjęcie naszego Stowarzyszenia na członka Polskiego związku Boccia.

W dniu 24.04.2015 odbyła się IX Konferencja Pomóżmy lepiej żyć 2015 Która była częścią składową Targów Rehmed – Plus 2015.

Organizatorami Konferencji był Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Targi Kielce S.A., Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii i Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start „ w Kielcach.

Organizatorem I Sesji, której tematem był:

„Sport skuteczną formą kompleksowej rehabilitacji osób w niepełnosprawności”.   było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach.

Otwarcia Sesji wraz z krótkim wprowadzeniem i powitaniem dokonała Pani Bożena Staniak v-ce Prezes Zarządu Targi Kielce.

Wśród zaproszonych gości  byli m/in: Senator RP Krzysztof Słoń,  Pan Rektor Uniwersytetu J. Kochanowskiego prof.zw.dr hab. Jacek Semaniak,  Ks. Biskup dr  Marian  Florczk  Duszpasterz sportowców RP,  prof. zw. dr hab.n. med. Stanisław Głuszek  Dziekan Wydz. Nauk o Zdrowiu UJK, Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia,  Włodzimierz Wielgus  Dyr. Woj. Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach,  dr Wojciecha Kiebzaka Konsultant  Wojewódzki ds. fizjoterapii ,  prof. dr hab. Janusz  Zdebski  Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki na Wszechnicy Świętokrzyskiej,  wielu pracowników naukowych kieleckich uczelni, oraz studenci obu wyższych uczelni w liczbie przekraczającej 200 słuchaczy.

Bogumił Bujak Prezes Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach szczególnie serdecznie  powitał i przedstawił  honorowych gości Sesji sportowców niepełnosprawnych  w osobach: Małgorzaty Olejnik , czterokrotnej uczestniczki Igrzysk Paraolimpijskich, medalistki Igrzysk i b. Posłankę Sejmu RP, Elżbietę Gorgoń uczestniczkę Biegu maratońskiego w Nowym Yorku, Łukasza Szeligę, uczestnika Igrzysk Paraolimpijskich i wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski w narciarstwie – obecnie Prezesa Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”.

W czasie Sesji referaty wygłosili:

Prof. dr hab. Janusz Zdebski – „Aktywność ruchowa i jej rola we współczesnym społeczeństwie”.

Ks. Biskup dr Marian Florczyk – „Etyka w sporcie”.

Mgr Łukasz Szeliga – Sport Paraolimpijski w Polsce na przykładzie działalności Polskiego Związku Sportowego „Start”.

Dr Basrbara Wybraniec – Lewicka. „System organizacyjny sportu osób z niepełnosprawnością w Polsce w świetle Ustawy o sporcie, oraz Ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Prof. dr hab.Romuald Lewicki,- „ Rola medycyny w sporcie osób z niepełnosprawnością”.

Mgr Bogumił Bujak  – „ Sport, turystyka i rehabilitacja w Zrzeszeniu Sportowym „Start”w Kielcach.

Dr Ewelina Kamińska – Gwóźdź – „ Wpływ obozów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na jakość życia osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

Krzysztof Pietrzyk – członek kadry narodowej w koszykówce na wózkach  – „Sport osób niepełnosprawnych- Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.

Sesję prowadzili: prof. dr hab. Janusz Zdebski, dr Wojciech Kiebzak i mgr Bogumił Bujak.

Sesję wzbogacała wystawa zdjęć z Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich  – Soczi 2015, którą przygotował i przedstawił Pan Robert Szaj  v-ce Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Zobacz prezentację >>


SPECJALNE WYRÓŻNIENIE.
W dniu 10.02.2014, na uroczystym spotkaniu w Kieleckim Centrum Kultury wyróżniono 10 zasłużonych mieszkańców naszego miasta „Nagrodą Miasta Kielc za rok 2013”.

Nagrodę wręczali Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki i Prtezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski. Wśród nagrodzonych był BOGUMIŁ BUJAK – Prezes Zrzeszeni Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach.
W dniu 5.04.2014, w Cerntrum Olimpijskim w Warszawie roztrzygnięto Plebiscyt z okazji 40 lecia ruchu Paraolimpijskiego w Polsce. Uczestnikami Plebiscytu byli Medaliści Igrzysk Paraolimpiskich w latach 1972 – 2012. Wśród zwycięsców wybrano 10 laureatów i 30 finalistów Plebiscytu.

Wśród najlepszych znalazła się MAŁGORZATA OLEJNIK – łuczniczka, która została wyróżniona Statuetką Fundacji SEDEKA przedstawiającą postać antycznej bogini „sprawiedliwośc” oraz medalem „Per Aspera ad astra”, i listem gratulacyjny. Wśród 30 finalistów wybrano: JERZEGO DĄBROWSKIEGO – lekko atletyka, MAŁGORZATĘ KLOCEK – KOPEĆ – pływanie, I i RYSZARDA OLEJNIKA – łucznictwo. Finalistów nagrodzono medalem „Per Aspera ad astra” i listem gratulacyjnym.
GRATULUJEMY.


Jubileusz 60 lat ZS „Start”  

W dniu 4.12.2012, w przededniu Jubileuszu 60 lat powstania Zrzeszenia Sportowego „Start”, w pomieszczeniach, zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr.1 w Kielcach, odbyło się z tej okazji uroczyste spotkanie.

screen002n

pdf_buttonCzytaj więcej >>